Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo verze 7.0

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. M4 PERSONAL v7.0 jednoduše edituje DWG a DXF
(Matching tags: CSG eSERVICES,M4 PERSONAL,Verze 7.0,Editace,DXF,CAD Schröer,dwg,CAD)
M4 Per­so­nal byl dříve známý jako Me­dusa4 Per­so­nal a po­u­ží­vá se ce­lo­svě­to­vě s více než 250 ti­sí­ci in­sta­la­ce­mi. CAD soft­ware se již mnoho let po­u­ží­vá k rych­lé­mu a snad­né­mu ...
Čtvrtek, 28 Leden 2021
2. M4 PLANT pro rychlý návrh rozsáhlých továren nebo závodů
(Matching tags: CAD Schröer,Plant Design,M4 Plant,Verze 7.0,Továrny,Závody)
Ce­lo­svě­to­vě je soft­ware M4 PLANT, který byl vy­vi­nut v Ně­mec­ku, ce­něn pro svůj výkon. Pro­fe­si­o­nál­ní soft­wa­re pro roz­vr­že­ní a ná­vrh za­ří­ze­ní umož­ňu­je plá­no­vá­ní ne­zá­vis­lé ...
Středa, 20 Květen 2020
3. CAD Schroer uvedl novou generaci P&ID softwaru
(Matching tags: Verze 7.0,M4 P&ID FX,Výkresy,DXF/DWG,CAD Schröer,Potrubí,P&ID)
Nová verze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho P&ID soft­wa­ru fir­my CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vy­tvá­ře­ní P&ID – po­trub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 07 Květen 2020
4. On-line průvodce novými funkcemi Creo 7.0
(Matching tags: Navrhování,Verze 7.0,Creo,CAD,Design,PTC,AV Engineering)
O tom, že nová verze Creo spat­ří svět­lo světa v dubnu 2020 jste se mohli do­číst na webu AV En­gi­nee­rin­gu nebo také v ča­so­pi­se CAD 1/2020 v roz­ho­vo­ru s ob­chod­ním ře­di­te­lem ...
Pátek, 24 Duben 2020
5. AeroDynamic vydává ADS CFD v7
(Matching tags: AeroDynamic,ADS CFD,Paraview,OpenMP,Verze 7.0,CFD)
Společnost AeroDynamic Solutions (ADS CFD) vydává svou sadu CFD řešení ADS CFD ve verzi 7.0. Mezi novými funkcemi najdeme například analýzy rezonančního rychlostního napětí a tlumení vzduchu ...
Pondělí, 05 Březen 2018
6. FARO vydává SCENE ve verzi 7.0
(Matching tags: Software,3D skenování,Technologies,Faro,SCENE,Verze 7.0)
Softwarová platforma Faro Scene vychází ve verzi 7.0, přičemž nabízí všechny funkce svého předchůdce, Scene 6.2, např. automatické rozpoznání objektů či zaznamenávání skenu a pozice, avšak ve vylepšené ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2017
7. Simpleware ScanIP dospěl do verze 7.0
(Matching tags: Verze 7.0,ScanIP,3D tisk,CAD,CAE,Analýzy,Simpleware,3D obrazy,Modelování)
Ve verzi 7.0 vydává Simpleware svou softwarovou řadu ScanIP pro zpracování 3D obrazů, analýzu a modelování. Nová verze obsahuje některé nové funkce, např. analyzátor částic (samostatně nebo ve skupinách), ...
Pátek, 05 Prosinec 2014