Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo vxscan-r

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Creaform uvádí tři nová řešení řady R-Series
(Matching tags: MetraSCAN-R BLACK,VXscan-R,R-Series,Creaform,3D skenování)
... pro dlou­ho­do­bou pod­po­ru (long-term sup­port – LTS). Tato nej­mo­der­něj­ší sada ře­še­ní také ob­sa­hu­je novou verzi mo­du­lu VXscan-R, spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­né­ho pro při­způ­so­be­ní uži­va­tel­ské­ho ...
Úterý, 19 Říjen 2021
2. Creaform oznamuje vydání VXelements 9.0
(Matching tags: VXscan-R,VXmodel,VXelements,VXinspect,Prohlížeč,Creaform,3D skenování)
Cre­a­form, do­da­va­tel au­to­ma­ti­zo­va­ných a pře­nos­ných ře­še­ní pro 3D mě­ře­ní a in­že­nýr­ských služ­eb, ozná­mil 23. červ­na vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze své plat­for­my VXe­le­ments. ...
Pátek, 25 Červen 2021
3. Řešení kontroly kvality rozměrů řady R od Creaformu
(Matching tags: Black|Elite,Me­traS­CAN-R,TQC,VXscan-R,CUBE-R,R-Series,Kvalita,Měření,Creaform)
Spo­leč­nost Cre­a­form ozná­mi­la 24. září 2020 nej­no­věj­ší vy­dá­ní v řadě R-Se­ries, včet­ně nové Me­traS­CAN-R Black|Elite a při­dá­ní čtyř růz­ných mo­de­lů v 3D ske­no­va­cím mě­ři­cím ...
Pondělí, 28 Září 2020