Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo xact metal

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. MCAE představuje cenově dostupné 3D tiskárny kovů
(Matching tags: XM300G,Xact Metal,Tisk kovů,MCAE Systems,3D tiskárny)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že její part­ner Xact Metal uved­l ce­no­vě do­stup­né, střed­ně velké ko­vo­vé 3D tis­kár­ny XM300G na IMTS 2022 v Chi­ca­gu, Il­li­no­is s cílem při­nést ...
Pátek, 30 Září 2022
2. Kostel v Banské Bystrici má ve 3D tištěný presbytář
(Matching tags: Marián Rudinec,Presbytář,MCAE Sys­tems,XM200C,Xact Metal,Kovy,3D tisk)
Tech­no­lo­gie 3D tisku z kovů se dnes běžně vy­u­ží­vá pro vý­ro­bu nej­růz­něj­ších kon­co­vých dílů či pro­to­ty­pů. Mezi před­nos­ti této tech­no­lo­gie, která umožňuje vy­tisk­nout i vý­rob­ky, ...
Čtvrtek, 10 Březen 2022
3. MCAE Systems představuje novou 3D tiskárnu XM200G
(Matching tags: XM200G,Xact Metal,Kovové díly,MCAE Systems,3D tiskárny,3D tisk)
Nová 3D tiskárna XM200G od americké společnosti Xact Metal, jejímž cílem je přinést cenově dostupný kovový 3D tisk malým a středním firmám a decentralizovat kovový 3D tisk, kterou u nás ...
Pátek, 07 Leden 2022
4. MCAE virtuální veletrh 2020
(Matching tags: XM200C,Miniveletrh,J55,Xact Metal,MCAE Systems,MSV,Stratasys,3D tisk)
Pokud jste pra­vi­del­ný­mi ná­vštěv­ní­ky Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a jeho do­pro­vod­ných akcí, tak jste ur­či­tě ne­moh­li mi­nout ně­kte­rou z ne­pře­hléd­nu­tel­ných ...
Středa, 14 Říjen 2020
5. Webinář Představení nové dostupné 3D tiskárny Xact Metal
(Matching tags: Xact Metal,Kovový tisk,Webináře,MCAE Systems,Vzdělávání,3D tisk)
Vstup do no­vé­ho roku 2020 za­há­ji­la spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním dal­ší­ho vý­znam­né­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Port­fo­lio 3D tis­ká­ren tak roz­ší­ři­la ...
Pondělí, 25 Květen 2020
6. Partnerství MCAE Systems s Xact Metal
(Matching tags: Kovy,Aditivní výroba,Xact Metal,3D tiskárny,MCAE Systems,Partnerství,Laser)
Vstup do no­vé­ho roku za­há­ji­la ku­řim­ská spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním no­vé­ho stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Roz­ší­ři­la tak port­fo­lio ...
Úterý, 04 Únor 2020