E LINKX
Google překladač: English Deutsch
Archiv newsletteru

Přihlášení odběru CADnews:

Siemens

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Geodis | GIS | GPS | Konference

PB246184_1147Pod tímto názvem se ve dnech 24. až 25. listopadu 2011 v Hotelu Galant v Mikulově konala velmi dobře navštívená konference pořádaná AF Mendelu, LDF Mendelu, Geodisem Brno a nadací Partnerství. Už na úvodní praktickou ukázku navádění traktoru na poli s přesností 2 cm se přes mrazivé inverzní počasí dostavili zájemci v hojném počtu a mohli se sami přesvědčit, že po poli se dá s traktorem jezdit, aniž by se ruka obsluhy dotkla volantu. V praktickém provozu sice toto tvrzení není úplně pravdivé, neboť například na úvrati nebo v místech případného křížení pole s vysokonapěťovým vedením, kde dochází ke ztrátě signálu, musí traktorista volant přece jen použít, ale i tak předvedená technologie přináší značné zrychlení nezbytných polních prací. Ty lze navíc s minimálním rizikem provádět i v noci.

Cílem konference bylo setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů z různých profesních skupin, což bylo bezezbytku splněno. Přednášky měli lidé zabývající se problematikou prakticky i teoreticky, hojnou účast měli partneři ze Slovenska, například z TU ve Zvoleni. Slavnostního zahájení v hotelu Galant se ujal starosta Mikulova Rostislav Koštial, který, jak sám zdůraznil, přešel do politiky ze zemědělství, a uvítal všechny účastníky. První den proběhly dva moderované panely – lesnictví a vodohospodářství – a v průběhu toho prvního dorazili i poslední opozdilci. Večer byl na pořadu diskusní panel „Voda – budoucí exportní komodita“ a o zakončení večera bylo postaráno na Mikulovském zámku ochutnávkou vín z produkce místního vinařství.
Druhý den měl na programu panel zemědělství a využití GIS v přesném zemědělství. Zde se mimo jiné účastníci dozvěděli, jakým způsobem pracují GPS a GIS nástroje při automatizaci polních prací, a měli si tak možnost doplnit informace k den předtím provedené praktické ukázce.

K tématickým okruhům konference patřily:
  • Ekonomické přínosy využití GIS – Geografické informační systémy již dávno opustily univerzity a dostaly se k těm, kteří se dívají v prvé řadě na ekonomický přínos. A když už vloží značné finance do pořízení hardware, software, dat a zacvičení obsluhy, předpokládají, že se to vrátí.
  • GIS v lesnictví a vodohospodářství – Lesnictví a vodohospodářství se prolínalo a bylo spojeno dávno před příchodem geografických informačních systémů. A mají k sobě blízko stále, nejen protože lesy zadržují vodu.
  • GIS v zemědělství – Navádění strojů, aplikační mapy, výnosové mapy, evidence půdy, protierozní ochrana a další oblasti současného zemědělství využívají geografické informační systémy.

Fotogalerie ke shlédnutí zde


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit