{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}
27. července 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

usBIM.viewer+ je bezplatný prohlížeč sou­bo­rů IFC s dalšími funkcemi pro konverzi souborů DWG, SKP, 3DS do souborů formátu IFC a psaní vlastních parametrů IFC vztahujících se ke 3D modelům i bez vla­st­ní­ho BIM softwaru. Jednoduchý nástroj pro otevření, prohlížení a úpravu souboru IFC. Základní software, se kterým se můžete účastnit BIM procesu s veškerou bezpečností, software plně certifikovaný ...Unicorn - CADnews


Společnost CAD Studio zve na jubilejní 15. ročník setkání, které i letos přinese je­di­neč­nou možnost výměny praktických zku­še­no­stí mezi uživateli řešení pro po­čí­ta­čo­vé navrhování ve strojírenství a vý­rob­ním průmyslu, ve stavebnictví a vy­uží­vá­ní BIM technologií. Konference je i ten­to­krát dvoudenní a uskuteční se opět v ho­te­lu Avanti v Brně ve dnech 12.–13. září. Letošní ročník konference je zaměřen na oblast budoucnosti strojírenské výroby a BIM ...


-Inzerce-

Na jednom z posledních školení pro firmu pracující s velkým ob­je­mem dat jsme ře­ši­li, jak tyto výkresy optimalizovat. Op­ti­ma­li­zo­va­né výkresy s minimálním množstvím nepotřebných dat umožňují rychlejšímu zpracování, doba načítání výkresu je vý­ra­z­ně lepší a šance na porušení vý­kre­su se také značně snižují. Pojďme se po­dí­vat na přehled příkazů, které povedou k požadované optimalizaci.
Společnost Bentley Systems představila 17. července na každoroční partnerské konferenci Microsoft Inspire v Las Vegas systém Synchro, 4D řešení pro kon­st­ruk­ční modelování, Využití systému Synchro jako součásti řešení pro správu smíšené reality při výstavbě sportovního stadionu Espai Barça týmu FC Barcelona bylo uvedeno v rámci kon­fe­ren­ce v sekci Mixed Reality (MR) a cloud. V uvedené sekci, kterou vedla Nancy Li z Microsoftu, bylo podrobně popsáno, jak modelové řešení Synchro společnosti Bentley ...Pro Autodesk Inventor je určen doplněk Xometry, platformy pro výrobu na vy­žá­dá­ní, jenž umožňuje přímo z prostředí In­ven­to­ru objednat vyhotovení prototypu nebo výrobu produktu ze svého návrhu. Do­pl­něk Xometry nabízí v prostředí Inventoru oka­m­ži­té nacenění a údaj o době nutné k rea­li­za­ci, okamžitou odezvu k návrhu dílů, mož­no­st výběru ze široké řady procesů zpracování, např. 3D tisk, plech, CNC obrá­bě­ní nebo odlévání do uretanové formy ...Aplikace InfoNet je určena pro ukládání, zobrazování a analýzu kom­plet­ní­ho ži­vot­ní­ho cyklu potrubí, kabelových šachet, ven­ti­lů a dalších prvků, a rovněž pro sprá­vu a optimalizaci vodních a odpadních in­fra­stru­k­tur. Verze InfoNet 19.0 před­sta­vu­je několik nových funkcí a vy­le­p­še­ní – na­pří­klad lepší vykreslování a zo­b­ra­ze­ní 3D sítě, zasílání upozornění na potřebu ak­tu­a­li­za­ce lokální kopie InfoNetu podle změn v hlavní databázi, import a export dat podle nejnovějších ...Systém T-Flex CAD ve své nové verzi nabízí další možnosti pro parametrické nákresy, nástroje pro návrh komplexních sestav, nová technologická řešení pro elektrické inženýrství a zpracování plechu (příkazy Corner, Normal Cutout, Gusset nebo Hem), virtuální realitu a další. T-Flex CAD 16 běží na nejnovější verzi jádra Parasolid a využívá vysoce přesné geometrické algoritmy. Pro vzájemnou 3D CAD součinnost podporuje T-Flex CAD množství formátů včetně nejnovějších verzí. T-Flex Electrical je zcela nový ...Společnost Arevo, která se zaměřuje na tech­no­lo­gie aditivní výroby, nově nabízí eBike – bicykl pro všechny terény s ba­te­rií, jehož rám je vytištěn z uhlíkového vlákna. 3D tiskový proces kombinuje soft­wa­re, robotiku, strojové učení a ter­mo­pla­s­ti­c­ké materiály, přičemž eBike lze vytvořit na zakázku pro jednotlivé jezdce a vy­ti­sk­nout podle potřeby a velikosti kdekoliv ve světě. Arevo se spojilo s firmou Oechsler, výrobcem částí pro automobily nebo lékařství, kde využívá pro 3D tisk elektrického kola jejich automatickou ...Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

SIEMENS - Virtuální linka

Kalendář akcí

Nejbližší akce
30.07. Školení AutoCAD základní
30.07. Školení AutoCAD LT základní
02.08. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
05.08. AutoCAD 2013 - základní kurz
06.08. Školení AutoCAD základní
06.08. Školení AutoCAD LT základní
09.08. AutoCAD středně pokročilý
13.08. Inventor základní
27.08. Školení AutoCAD základní
27.08. Školení AutoCAD LT základní

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,