{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}
3. srpna 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

Společnost Siemens 1. srpna podepsala smlouvu o akvizici firmy Mendix (sama se píše pouze mínuskami – mendix), která je prů­kop­ní­kem a lídrem v oblasti rychlého cloudového programování aplikací pomocí low-code nástrojů (LCDP). Podle této smlouvy Siemens za společnost zaplatí 0,6 miliardy eur. Mendix si ponechá svou značku, firemní kulturu a nadále bude se svou specifickou platformou, širokým ekosystémem a komunitou uživatelů po­s­ky­to­vat služby zákazníkům ...Unicorn - CADnews


Díky strategickému partnerství s EarthCam nyní platforma Autodesk BIM 360 (postavená na cloudovém programu Autodesk Forge) nabízí přístup k nabídce jejich kamer a 360° VR fotografiím a video obsahu, jenž lze rovnou využít v do­ku­men­tech a hubech u projektů Autodesk BIM 360. Pokud vás to zajímá, generální ředitel a zakladatel Earth­Ca­mu, Brian Cury, je z této spolupráce nadmíru potěšen. Uživatelé BIM 360 mohou využít i filtrů EarthCamu, porovnání obrázků, nástroje pro značení ...On-line procesor je určen pro zobrazení a průzkum výsledků simulace. Jeho nová verze nabízí rychlejší nahrávání dat, jejich zobrazení i rychlejší práci s nimi, kliknutím na místo povrchu možnost získat hodnoty tohoto místa, pro lepší zobrazení 3D ob­je­k­tu založeného na hodnotě skalárních polí lze využít izopovrchy, nově se pro vi­zu­a­li­za­ci přechodných datových souborů, tak datových sad v ustáleném stavu dají použít rovněž animace, stačí vybrat počáteční a ko­ne­č­ný čas ...Nová aplikace je určena pro uživatele Re­vi­tu, kteří pracují na velkých projektech, třeba s až 50 000 položkami. BIM Na­vi­ga­tor umožňuje díky filtru parametrů rychlé nalezení a označení požadovaných prvků v mo­de­lu Revitu. Pak lze zobrazit a opravit nastavení v Parameter Table. V pa­ra­me­t­rech se dají zvolit položky Instance, Type, Shared, Host, HostType a Calculated a editovat je, zobrazit lze sdílená nastavení, u každého filtru se dá zo­b­ra­zit počet prvků v navigační stro­mo­vé ...Divize společnosti Hexagon, Ma­nu­fa­c­tu­ring Inteligence, nabízí nej­no­věj­ší vydání měřicího softwaru PC-DMIS 2018 R2, kte­ré obsahuje nové tech­no­lo­gi­c­ké postupy při reportingu, snadnější tvorbu vlastních zpráv pomocí funkce „táhni a pusť“, roz­hra­ní ve stylu slideshow, nový nástroj Quick­Path, jenž rozšiřuje existující funkci QuickFeature pro snadnou tvorbu bez­pe­č­né dráhy, přidat do zpráv lze časové grafy z qs-STAT. Vy­le­pše­ná utilita Probe Utility dovoluje označit oblíbené konfigurace vr­cho­lů, vytvořit jejich požadované ...Společnost Centric Software se zaměřuje na produkty správy ži­vot­ní­ho cyklu pro­du­k­tu (PLM) v oblastech módy, obuvi, out­doo­ro­vého ob­le­če­ní, luxusního a spo­třeb­ní­ho zboží apod. Mobilní aplikace 3D Sam­p­le Review, která vznikla ve spo­lu­prá­ci s ino­va­č­ním partnerem Fast Retailing vy­chá­zí vstříc novým požadavkům na ada­p­ti­v­ní návrhy oblečení, nabízející řadu tvarů, výšek a velikostí díky využití 3D tech­no­lo­gií a nástrojů virtuální a rozšířené reality. ...Universal Robots na letošním Me­zi­ná­ro­d­ním strojírenském veletrhu (MSV 2018) v Brně poprvé naživo představí českým podnikům e-Series, inovovanou řadu ko­la­bo­ra­tiv­ních robotů globálně uvedených letos v červnu na veletrhu Automatica v Mnichově. Expozici Universal Robots bude možné navštívit v hale G2, na stánku č. 20. Návštěvníci stánku budou mít mož­no­st se přesvědčit o schopnosti cobotů UR3e, UR5e a UR10e pokrýt efektivně ještě více aplikací díky vyšší přesnosti a cit­li­vo­sti s využitím zabudovaného F/T senzoru ...Ze sousedního Polska přichází na trh no­vá 3D tiskárna pracující s vy­so­ký­mi te­p­lo­ta­mi. P440 má tiskovou plochu 440 × 330 × 300 mm a 1500W vyhřívanou ko­mo­ru. Komora má čtyři filtry, a to HEPA, uhlík, PP a podle firmy také tzv. studenou ka­ta­lý­zu. Tiskové lůžko je upe­v­ně­né mag­ne­ty a je­ho ma­xi­mál­ní teplota je 150 °C, trysky pak 400 °C. Teplota se žel nedá ovládat, ti­s­ká­r­na ji nastaví automaticky, kalibrací metodou konečných prvků. Hot end výtlačníku je Hell­fi­re. Tiskárna pracuje s materiály ...


Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
odrazka K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys
Tiskárna Brno (CCB)

Kalendář akcí

Nejbližší akce
05.08. AutoCAD 2013 - základní kurz
06.08. Školení AutoCAD základní
06.08. Školení AutoCAD LT základní
09.08. AutoCAD středně pokročilý
13.08. Inventor základní
16.08. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
27.08. Školení AutoCAD základní
27.08. Školení AutoCAD LT základní
30.08. AutoCAD středně pokročilý
03.09. Inventor základní

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,