{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}
10. srpna 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

Simulace pomocí programu Vericut spo­le­č­no­sti CGTech pomáhají najít kolize, ne­be­z­pečná přiblížení nebo chyby při pře­kro­če­ní limitů pohybů stroje. Pohyby stroje se pak dají v módu Review simulovat do­kon­ce při zpomalení krok za krokem nebo při zpět­ném posuvu. Verze 8.2 nabízí mož­no­st pra­vým kliknutím tlačítka myši umístit do pá­su menu oblíbené funkce, nový kon­fi­gu­ro­va­tel­ný Head-Up Display (HUD) vylepšuje sledování a zobrazení simulace, sym­bo­ly a barevná zvýraznění ná­stro­je ...Unicorn - CADnews


Společnost AMC Bridge vyvíjí a nabízí softwarová řešení pro CAD, CAE, CAM, PDM, BIM a PLM aplikace. Novinkou na trhu je GeoToCAD, jenž je – po úsp­ěchu CADtoEarth pro mo­­de­lo­vá­ní pro­stře­dí pomocí aplikace Cesium – vý­sle­d­kem vý­zku­mu integrovaných řešení pro mo­de­lo­vá­ní městských prostředí. GeoToCAD za­ji­š­ťu­je obousměrné pro­po­je­ní mezi Autodesk Re­vi­tem a geo­pro­sto­ro­vou platformou Arc­GIS s možností exportovat 3D model z Revitu do ArcGISu. Rovněž umožňuje ...


-Inzerce-

Uživatelům aplikace Autodesk Fusion 360 jistě neunikl update této aplikace, nic­mé­ně v době prázdnin, obzvlášť ve ved­rech, která aktuálně panují, asi u počítače vši­ch­ni netráví tolik času, takže si pojďme před­­sta­­vit novinky, které nám zmíněná aktualizace přinesla. ...Bentley Systems oznámila 7. srpna fi­na­li­sty soutěže Year in Infrastructure 2018. Ceny jsou v rámci této každoroční sou­tě­že udělovány za výjimečnou práci uži­va­te­lů společnosti Bentley, kteří dosáhnou po­k­ro­ku v oblastech návrhu, výstavby a pro­vo­zu infrastruktury po celém světě. Dva­náct nezávislých porot složených z uz­ná­va­ných odborníků v oboru vybralo 57 finalistů ze 420 nominací ...Software CADfix je určen pro zje­d­no­du­še­ní, převody a opravy CAD dat. Aktuální ver­ze CADfix 12 přichází s novými nástroji Macro a Playback pro nahrávání a pře­hrá­vá­ní interaktivních procesních operací a pro inteligentní mapování entit u nových revizí CAD modelu, u nichž byl změněn je­jich název. Jiný nástroj je určen pro po­ro­v­ná­vá­ní modelu s odpovídající CAE sítí, s mo­ž­no­stí tvorby nového, hybridního CAD modelu, a také je zde nově nástroj pro ske­no­vá­ní ...ATS Inspect pomáhá výrobním firmám sni­žo­vat náklady související se zmet­ko­vi­to­stí, opravami a reklamacemi ve výrobě. Tento soft­wa­ro­vý nástroj je ideální pro sběr, ana­lý­zu a reporting vad, zejména v takových výrobních procesech, které ovlivňují vý­sle­d­nou kvalitu výroby (výroba součástek, mon­táž). Nová verze 6.3 nabízí plně in­ter­ak­ti­v­ní 3D CAD reporty poskytující kom­ple­t­ní přehled závad výrobků, možnost rozdělit jednotlivé komponenty na menší díly v závislosti na jejich lokaci s po­mo­cí ...Od poslední aktualizace uběhly tři týdny a je zde nová verze, která na­bí­zí v CAD pře­sku­pe­ní více funkcí na seznamu na­je­d­nou (stačí je vy­b­rat a přesunout hromadně my­ší na nové místo v seznamu), nově lze vy­b­rat lícovací spojení (mate connector) ja­ko referenci pro osy (což se dá využít u příkazů jako Transform nebo Circular Pat­tern, v Part Studios přibylo 15 nových funkcí pro zpracování plechů, vylepšení se dočkalo také výukové centrum Onshape Learning Center (rozhraní, snadnější vy­hle­dá­vá­ní ...Společnost FARO představila systém FARO 8-Axis FaroArm, který v sobě kom­bi­nu­je přenosné portfolio pro­du­k­tů Quantum FaroArm, Quan­tum ScanArm ne­bo Design ScanArm s funkčně in­te­gro­va­nými, i když fyzicky oddělenými, osmi osa­mi. Jsou zcela otočné a hodí se ke všem produktům FaroArm, do nichž se systém přímo zapojí, bez nutnosti dalšího na­sta­ve­ní. Navíc je tento osmiosý systém – na rozdíl od běžné točny – rovnou vi­di­tel­ný i pro měřicí software. ...Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys
LinuxEXPRES (news 300px)

Kalendář akcí

Nejbližší akce
13.08. Inventor základní
16.08. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
27.08. Školení AutoCAD základní
27.08. Školení AutoCAD LT základní
30.08. AutoCAD středně pokročilý
03.09. Inventor základní
03.09. Revit základní
05.09. AutoCAD 2013 - základní kurz
10.09. Školení AutoCAD základní
10.09. Školení AutoCAD LT základní

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,