17. srpna 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

Zajímavý nápad dostala společnost EMA Design Automation, nabízející řešení pro automatizaci elektronických návrhů. Na je­jích stránkách lze nyní zdarma stáhnout e-book s názvem The Hitchhiker’s Guide to PCB Design (česky tedy Stopařův prů­vo­d­ce PCB na­vr­ho­vá­ním), jenž vychází ze slavného románu Douglasu Adamse Stopařův průvodce Galaxií, nebo po Ga­la­xii, chcete-li. Provede čtenáře kom­plet­ním procesem návrhu PCB od konceptu po vý­ro­bu, včetně základů a různých postupů, které se podle generálního ředitele EMA...Společnost DTS Praha, autorizovaný pro­dej­ce softwaru InventorCAM, začne letos nabízet také software SolidCAM pro uži­va­te­le SolidWorks. Jedná se o změnu zdán­li­vě malou, jedná se totiž o téměř totožný soft­­wa­­re. InventorCAM a SolidCAM se liší pouze a jenom v integraci do pro­stře­dí CAD – InventorCAM do Autodesk In­ven­to­ru a SolidCAM do SolidWorks. Pro spo­le­č­no­st samu je to však důležitý krok k zá­ka­z­ní­kům, kteří preferují platformu Solid­Works. Lukáš Poukar, vedoucí prodejního týmu firmy DTS Praha, komentuje novou ak­ti­vi­tu slovy: „Prozatím jsme se soustředili pře­de­vším na uživatele Autodesk...Cloudová služba pro vykreslování (ren­de­ring) společnosti Chaos Group běží na plat­for­mě Google Cloud Platform a během testovací beta fáze je dostupná zcela zdar­ma. V-Ray Cloud bude časem in­te­gro­ván ve všech produktech V-Ray. Mezi fun­kce­mi V-Ray Cloud na­j­de­me Google Cloud Power, Smart Sync – Automatic (ak­tu­ali­za­ce scén podle nových změn), Smart Vault pro optimalizaci ukládání prv­ků v cloudu a jejich využití v budoucnosti nebo vzdálené ovládání s mo­ž­no­stí změn v na­stavení úkolu a opětovného odeslání z jakéhokoliv zařízení bez nutnosti scénu otevřít.Nová verze nyní podporuje kompozitní ma­py, jež umožňují míchání barev a aplikaci prů­hle­d­ných map. Také jsou podporovány horizontální i vertikální hranice otáčení ka­me­ry, nově rovněž další měrné jednotky (tedy nejen metry), export je 2–3krát rych­lej­ší (díky změnám v kritických částech pro­gra­movacího jazyka C++), u fyzických materiálů je pod­po­ro­vá­na mapa hrbolů. U in­ternetového přehrávače jsou aktualizována metadata Open Graph, takže se odkaz do aplikace Verge3D zobrazuje na sociálních sítích s obrázkem. Editor Puzzles...Letošní mezinárodní strojírenský veletrh slaví kulaté 60. jubileum. Akci doprovodí unikátní výstava nazvaná 100RIES, která návštěvníkům při­blí­ží 100 příběhů če­sko­slo­ven­ských průmyslových legend up­ly­nu­lé­ho století. Mezi ústřední patří příběh sochy TGM, která zdobila rotundu pa­vi­lo­nu A v roce 1928 při zahájení provozu vý­sta­vi­ště. Její jednu repliku vy­tvo­ří během MSV přímo před zraky diváků robot, na dru­­hé, už pře­dem rovněž robotem připravené v SPŠ kamenické a sochařské v Ho­ři­cích, budou ještě pracovat sochaři. Výstava 100RIES, dostupná pouze ve dnech ko­ná­ní...Novinkami v nové verzi BIM 360 Field Ma­na­ge­ment (správa polí) jsou např. mož­no­st vytvořit si vlastní typy hodnot a pod­ří­ze­né typy, přičemž standardně do­stu­p­ných je sedm typů – vybalení, kva­li­ta, za­be­z­pe­če­ní, seznam položek, uvedení do provozu, kon­stru­kční seznam a záruka. Každý z nich má ještě minimálně jeden podtyp. Pokud některý ne­vy­ho­vu­je, lze jej nastavit na Inactive (neaktivní). Z kni­ho­vny správy do­­ku­­men­­tů i z pevného disku je nyní možné přidávat i jiné přílohy než jenom fotografie. ...Čínská společnost Wiiboox, která má po­bo­č­ky i v Tchajwanu a Jižní Koreji a od­by­ti­š­tě v USA i Evropě, nabízí řadu 3D ti­s­ká­ren a 3D ske­ne­rů (mj. tiskárnu čokolády Reeyee Choc nebo tiskárnu sladkých jídel Sweetin). Její novinkou je SLM250, 3D ti­s­ká­r­na kovů, jež je ná­sle­do­vni­cí menší SLM150. Má velikost 1450 × 1100 × 2100 mm, přičemž tisková plocha činí 250 × 250 × 300 mm. Dokáže tisknout z různých druhů kovů včetně nerezové oceli, zá­pu­st­ko­vé oceli, slitin kobaltu a chromu, vysokoteplotní niklové slitiny a slitin hliníku...HP Inc. představilo nejvýkonnější entry pra­covní stanice na světě ur­če­né pro vý­vo­já­ře produktů, architekty, kreativní pro­fe­sio­ná­ly, OEM, pe­da­go­gy a finanční či kan­ce­lář­ské pracovníky. Nová řada pra­cov­ních sta­nic HP Z má zákazníkům nabídnout nad­stan­dar­dní výkon spolu se soft­­wa­­ro­­vý­mi certifikacemi za do­stu­p­nou cenu, aniž by kvůli ní musela být obětována grafika, mož­no­sti hardwarového rozšiřování, za­be­z­pe­če­ní a celkově bez­pro­blé­mo­vá uživatelská zkušenost. Nová řada byla na­vr­že­na pro maximální krea­ti­vi­tu, produktivitu a moderní způsob práce. Spojila se v ní vynikající...Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys
Siemens NX CAM

Kalendář akcí

Nejbližší akce
27.08. Školení AutoCAD základní
27.08. Školení AutoCAD LT základní
30.08. AutoCAD středně pokročilý
30.08. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
03.09. Inventor základní
03.09. Revit základní
05.09. AutoCAD 2013 - základní kurz
10.09. Školení AutoCAD základní
10.09. Školení AutoCAD LT základní
13.09. AutoCAD středně pokročilý

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,