{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
     
 
14. září 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

Podle poslední zprávy společnosti CIM­da­ta je Mastercam stále ce­lo­svě­to­vou jed­ni­č­kou v oblasti CAM soft­wa­ru a NC pro­gra­mo­vá­ní. Je to již 24. rok v řadě. CIMdata také posuzuje globální síť podpory spo­le­č­no­sti Mastercam jako největší v oblasti CAM – celkem 433 servisních organizací (na dalších místech jsou Autodesk s 325 a Dassault a Vero se 250 servisy). Ma­ster­cam je na předním místě seznamu jak ve vzdě­lá­va­cí, tak průmyslové kategorii, s té­­měř dvojnásobným počtem in­sta­la­cí ...


SolidVision


Měsíc po vydání otevřené beta verze vy­chá­zí oficiální verze s řadou no­vých funkcí a vylepšení. Nový editor bloků umožňuje vytvářet a mo­di­fi­ko­vat de­fi­ni­ci dy­na­mi­c­ké­ho bloku různými pa­ra­me­t­ry a akcemi. PDF může být nyní připojeno a zobrazeno jako pod­klad příkazem PDFATTACH, a po­té lze nastavit kontrast, stupeň ze­sla­be­ní nebo jednobarevnost PDF, vložit sem objekt, zobrazit nebo skrýt rámy apod. Anotace objektu zůstávají nově při zmen­še­ní objektu ve své velikosti ...Firmy LISTA, Vidmar, a Stanley Black & Dec­ker Storage Solutions (ne­za­mě­ňuj­te s obdobně nazvanou firmou na elektrické nářadí) před­sta­vu­jí na ve­le­tr­hu IMTS 2018 svůj software Virtual Reality 3D Visual Plan­ning. Ten umožňuje uživatelům na­vr­že­ní a zo­bra­ze­ní uspořádání vlastního za­ří­ze­ní uži­va­te­le, a díky využití virtuální rea­li­ty doslova pro­chá­zet návrhy a určit tak přesná řešení pro ukládání dat podle potřeb. Od ostatních podobných softwarů se ten­to liší mož­no­st­mi využít pro 3D ...


TAL konference 2018


Společnost Kubotek3D vyvíjí software pro precizní geometrii a nově nabízí K-Com­pa­re Validate, což je sa­mo­sta­t­ná aplikace pro převody a va­li­da­ci CAD dat, postavená na uni­ver­zál­ní CAD architektuře fra­me­wor­ku Kubotek Kosmos 3D. K-Compare Va­li­da­te nahrazuje nástroj Kubotek Validation Tool z roku 2008, který se využívá pro kon­tro­­lu kva­li­ty v leteckém výrobním průmyslu. Software K-Compare Validate je prvním produktem ...VRFocus vydává ve verzi 1.5 svůj nástroj pro 3D navrhování s využitím virtuální rea­li­ty, Gravity Sketch. Ak­tu­ali­za­ce ob­sa­hu­je nové rýsovací ná­s­tro­je, např. Draw with Normals, kdy při kre­s­le­ní štět­cem bez za­ob­le­ní bude tah lépe od­po­ví­dat rotaci ovladače, nebo mód Taper, kdy jsou u ja­ké­ko­liv délky čáry vždy zúžené konce. Příkaz Edit Normals pak dovoluje editaci nerovných tahů podobně jako u čtver­co­vých štětců. Uživatelé také díky příkazům Depth of Field a Square Snapshot nyní mo­hou do snímků přidávat efekt hloubky ...Software Artec Studio 13 obsahuje nový vysoce výkonný algoritmus, kte­rý us­na­d­ňu­je tvorbu, editaci a zpra­co­vá­ní 3D dat, a to bez ohledu na velikost objektu nebo rozlišení (údajně rychle zvládne i sou­bo­ry dat s 500 miliony polygonů). Sou­hrn­ný záznam, nástroj potřebný pro vy­tvo­ře­ní každého modelu, může úspěšně sestavit až o 250 procent více ty­pů ob­jek­tů, a to i v případě nedokonalého skenování. Nová verze rov­něž zahrnuje nový X-Ray mód ...Jde o první lékařský materiál firmy Carbon, která sídlí v Silicon Valley. Medical Po­ly­ure­tha­ne 100 (MPU 100) je bílý polymer, jenž je současně mechanicky odolný (zvláště proti obrušování), biologicky kom­pa­tibilní a sterilizovatelný. Hodí se pro kom­po­nen­ty lékařských systémů, za­ří­ze­ní pro kontakt s kůží, zařízení pro kon­takt s léky, nástroje pro je­d­no­rá­zo­vá použití, komplexní adaptéry pro dia­g­no­sti­c­ké analytické systémy, rukojeti s texturou nebo komponenty ...Zkratka CA znamená Controlled At­mo­s­phe­re, tedy systém s kon­t­ro­lo­va­nou at­mo­s­fé­rou. Hybridní stroj LENS 860 má pra­co­v­ní prostor 860 × 600 × 610 mm a her­me­ti­c­ky uzavřenou tiskovou komoru s kys­lí­kem a vlhkostí pod 10 ppm, ur­če­nou pro zpracování rea­kti­v­ních kovů jako titan. Sys­­tém se dá kon­fi­gu­ro­vat pomocí ov­lá­da­cích prvků s uzavřenou smyčkou a vysoce vý­­kon­­né­ho 3kW vláknového laseru, což je ideální pro výrobu, opravu nebo pokovování středně velkých dílů s vynikající kvalitou kovu. ...


myGEM

Tématické sekce CAD.cz

Jobs.cz - Práce v IT Produktový markeťák/markeťačka pro Seduo.cz First Line Support Senior Python R&D Developer/ka Senior Python R&D Developer with English Java Developer React vývojář více nabídek práce » více nabídek práce »
Tiskárna Brno (CCB)

Kalendář akcí

<< Září 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nejbližší akce
17.09. Inventor LT základní
17.09. AutoCAD Civil 3D základní
17.09. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ
17.09. AUTOCAD KURZ – VYTVÁŘENÍ A PREZENTACE 3D MODELŮ
19.09. Inventor - součásti z plastu
20.09. AutoCAD pokročilý
20.09. Inventor LT základní
21.09. Webinář: Spolupráce na cloudu pro všechny aktivní uživatele CATIA V5 zdarma...

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,
 
     
<