{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
     
 
21. září 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

Nejnovější verze PLM řešení od firmy Lectra, Lectra Fashion PLM 4.0., je opět určena pro oděvní a módní prů­my­sl. Na­bí­zí například Lectra Easy Con­ne­ct, řadu přednastavených konektorů k roz­hra­ní jiných IT systémů jako ERP nebo CRM. Tyto konektory zajišťují in­te­gri­tu dat a nepřerušovaný přenos mezi in­ter­ními i externími prvky do­da­va­tel­ské­ho řetězce. Posílena byla rovněž integrace Adobe Illustratoru pomocí nového do­plň­ku, a to třeba v oblastech bitmap, PDF souborů nebo fotografií.


SolidVision


Krátce po vydání programu ZWCAD 2019 minulý měsíc se objevují v nových verzích i ZWCAD Mechanical a Ar­chi­tec­tu­re 2019. Jsou postaveny na plat­for­mě ZWCAD 2019 a obsahují také dů­le­ži­té nové funkce a vylepšení jako Dy­na­mic Block (dynamický blok), jenž lze vy­tvá­řet i modifikovat, funkce PDF a DWFx Un­der­lay, Annotative Object (po­pis­ný objekt) atd. Kromě toho obsahují knihovny obsahu a nástroje specificky pro ar­chi­tek­tonické a mechanické výkresy, jež au­to­ma­ti­zu­jí zdlouhavé ...


-Inzerce-

Když jsem byl naposledy řešit u zá­kaz­ní­ka workflow v rámci jeho projektu v ap­li­ka­ci Autodesk Inventor, posílal své­mu klientovi mail s komentářem k za­dá­ní součásti, kterou měl na­vrh­nout. No a hned jsem mu přidal tip, jak efek­tiv­ně posílat návrhy a zpětnou vaz­bu klientům bez snímání kopie ob­ra­zov­ky a kr­ko­lo­m­né doplňování tex­to­vých in­for­ma­cí. Pokud pracujete v ap­li­ka­ci Autodesk Inventor 2017 nebo vyšším, ne­ní snadnější způsob. Výstup pro zpětnou vazbu bude přehledný ...Dodavatel kolaborativních robotů Uni­ver­sal Robots představil nástroj Application Buil­der, který usnadňuje konfiguraci a na­­sa­­ze­­ní ro­bo­tic­kého pracoviště, a zá­ro­veň rozšiřuje schopnosti a fle­xi­bi­li­tu ko­­la­­bo­­ra­tiv­ních robotů. Application Buil­der provádí zákazníka ce­lým procesem tvor­by úspěšné aplikace na robotech Uni­ver­sal Robots, která je při­způ­so­be­ná požadovanému výkonu a nákladům. On-line konfigurační nástroj ještě více přibližuje au­to­ma­ti­zační ...Společnost Vectorworks vydává ve verzi 2019 pro­du­k­ty Vectorworks Architect, Land­mark, Spotlight, Fun­da­men­tals a De­sig­ner, a také Braceworks a Vi­si­on. U všech se díky podpoře více jader v gra­­fi­­c­­kém modulu Vectorworks vý­raz­ně zrychlily pracovní pro­ce­sy, takže tře­ba vykreslení a obrázky není nutné do­la­ďo­vat ve Photoshopu, vylepšeno bylo vy­u­ži­tí vzorců a výkon. Přibyly možnosti vy­hle­dá­vá­ní a filtrů nebo také obrazové efekty. Vectorworks Architect a Landmark ...


TAL konference 2018


Společnost Ideagen Plc, přední po­s­ky­to­va­tel soft­wa­ru pro řízení ja­ko­sti, be­z­pe­č­no­sti, auditu, výkonu a rizik, oz­ná­mi­la v úterý 11. září akvizici spo­le­č­no­sti In­spe­c­tionXpert Corporation. Ideagen má sídlo ve Velké Británii a působí v Evropě, Spo­je­ných státech, na Středním vý­cho­dě a v jihovýchodní Asii. Díky vy­ni­ka­jí­cí­mu portfoliu softwarových produktů po­má­há společnost Ideagen předním světovým značkám zlepšit provozní efektivitu, pod­po­řit soulad a dohled ...Společnost MMD uvádí na trh nový mo­ni­tor Philips Brilliance 328P6VUBREB s USB-C dokováním, který je určen pře­de­v­ším pro profesionály. Po úspěchu je­ho předchůdce, monitoru 328P6AUBREB, posouvá nový model lať­ku ještě výš. Disponuje Ultra Clear 4K UHD rozlišením (3840 × 2160 bodů), HDR 600 pro obraz téměř jako živý, USB 3.1 pro ještě rychlejší přenos dat, ko­ne­kto­rem RJ-45 pro bezpečný přenos dat a spoustou dalších funkcí pro uži­va­te­lo­vo pohodlí, jako jsou LowBlue Mode, MultiView a SmartErgoBase. ...


-Inzerce-

Orbit

Doosan Lentjes Czech & ORBIT 3D Workplace

Konstrukční kancelář Doosan Lentjes Czech, s.r.o. se asi v polovině roku 2017 rozhodla obnovit zastaralou IT infrastrukturu a současně vybudovat novou zahraniční pobočku bez vlastního IT zázemí. Řešení 3D Workplace na bázi technologií Citrix a NVIDIA připravené společností ORBIT perfektně vyhovělo oběma účelům a připravilo půdu pro další rozvoj firmy.Jde o první stolní DLP 3D tiskárnu pol­s­ké firmy. Tiskárna má LCD displej s vy­so­kým rozlišením, UV LED pro vy­tvr­zo­vá­ní fotopolymerovou pryskyřicí vrstvu po vrstvě (celá vrstva se projektuje do fo­to­­po­ly­me­ro­vé­ho povrchu celá naráz), roz­li­še­ní v ose XY 50 × 50 mikronů a mi­ni­­mál­ní výšku vrstvy 25 mikronů. Tisková plocha činí 74 × 132 × 175 mm a může pra­co­vat jako základní jednotka na 3D tiskových farmách pro malou až střední vý­ro­bu – jedna tiskárna dokáže vyrobit 50 až 80 ...Společnost WASP je známá svou 12 me­t­rů vysokou 3D tiskárnou BigDelta ve mě­s­tě Massa Lomarda, kde se v te­ch­no­lo­gic­kém parku Shamballa podílí na 3D tisku experimentální ekologické ves­ni­ce. Nyní firma nabízí po dvou le­tech vývoje svou novinku, Crane WASP. Jde o modulární 3D tiskový systém, spo­lu­pra­cu­jí­cí s dalšími jednotkami. Sestává z hlavní tiskové jednotky, jež se dá se­s­ta­vit v různých mož­no­s­tech konfigurace podle tiskové plochy ...

myGEM
Jobs.cz - Práce v CAD/CAMProjektový koordinátor / manažer - vývoj designu automobilůKONSTRUKTÉRKonstruktér výbav v interiéru INCAM programátor / technologCAD KonstruktérDIGITAL CAD ENGINEERvíce nabídek práce »více nabídek práce »
Karat

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys

Kalendář akcí

<<  Září 2018  >>
 Po   Út   St   Čt   Pá   So   Ne 
            1   2
  3   4   5   6   7   8   9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Nejbližší akce
24.09. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
24.09. AUTODESK VAULT – KURZ SPRÁVA DAT PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
25.09. AUTODESK FUSION 360 – PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
26.09. Inventor - součásti z plechu
26.09. AUTOCAD – KURZ PRO POKROČILÉ
26.09. AUTODESK FUSION 360 – ZÁKLADNÍ KURZ (ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ)
27.09. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
01.10. AUTOCAD – KURZ PRO POKROČILÉ
01.10. AUTODESK FUSION 360 – ZÁKLADNÍ KURZ (ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ)
03.10. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,