{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
 
Inzerce
 
 
7. prosince 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

Siemens Simcenter Amesim bude od ver­ze 17 využívat Optimica Com­­pi­­ler Tool­kit spo­le­č­no­sti Modelica. Jde o nej­vý­kon­něj­ší ma­te­ma­ti­c­ký en­gi­ne na tr­hu, založený na Modelonu a po­s­ta­ve­ný od základů pro na­ti­v­ní pod­po­ru produktu Modelica a ote­vře­ných stan­dar­dů FMI. Nabízí API, podporu na­ti­v­ních otevřených standardů a řadu řešičů pro op­ti­ma­li­za­ci přechodných, us­tá­le­ných a dy­na­mic­kých tvarů. Optimica je vý­po­če­t­ní engine ...


-Inzerce-

Společnost Siemens PLM Software poskytuje komplexní sadu nástrojů počítačové podpory obrábění – NX CAM. Toto řešení umožňuje uživateli efektivně využívat svůj výrobní potenciál, zrychlit plánování výroby, tvorbu NC programů i samotný proces obrábění. Nejen snížení obráběcích časů, ale i včasné odhalení případných chyb během procesu výroby, příznivě ovlivňuje celkové výrobní náklady.
Na platformě Cyborg3D od IntegrityWare a na základě Power Sur­fa­cing RE pro Solidworks vznikla samostatná aplikace Cyborg3D Mesh­To­CAD, určená pro kon­ver­zi geometrie sítí (naskenované sítě, ZBrush a další) do CAD geometrie a plně fun­k­čních NURBS modelů (povrchů i tě­les. Software pracuje i s velmi velkými a kom­plex­ní­mi a podrobnými sítěmi, a to dí­ky ada­p­ti­v­ní technologii, čekající na udě­le­ní patentu. Převedený model je navíc „od­leh­če­ný“.Soft8Soft vydává po čtyřech beta verzích konečnou edici svého soft­wa­ro­vé­ho pro­du­k­tu Verge3D 2.9 pro Blender. Změn je tolik, že se pů­vo­d­ně uvažovalo nad hla­v­ním vy­dá­ním (tedy vydáním verze 3.0). Hla­v­ní změ­ny zahrnují podporu pro Blender 2.8 a vykreslovač v reálném čase Eevee, a ta­ké vylepšení u podpory Blenderu 2.7, novinkou založenou na Eevee je demo konfigurátoru Scooter Customizer, fun­gu­jí­cí­ho v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či (na­bí­zí 14 barev, 6 typů kožených sedadel, 12 typů kol a 5 pneumatik ...


Amper 2019


Už 10 let je firma Carlson Software čle­nem kon­sor­cia ITC (IntelliCAD Technology Consortium) a úzce spolupracuje na vývoji kancelářských programů Carlson, jež by bě­že­ly pod IntelliCADem. Mezi nimi naj­de­me programy s názvy Survey, Civil, Hyd­ro­lo­gy, Mining, GIS, Point Cloud, Field, Na­tu­ral Regrade, Construction, GeoTech, CADnet a Trench, jež jsou součástí IntelliCADu od roku 2008. V nové verzi 2019 pak nyní vychází balíček pro výkresy projektů ...Renderovací software Artlantis 2019, s vlastním vykreslovacím en­gi­nem, slučuje do jedné aplikace dosavadní Artlantis Render a Artlantis Studio, jež využívá zhru­ba 100 000 uživatelů ve více než 110 ze­mích. Mezi novými funkcemi najdeme ná­s­t­roj pro vkládání projektu jako obrazu do žádostí o stavební povolení, se zje­d­no­du­še­ným výpočtem 3D modelu pro im­port stálého zobrazení a náhledu. U tvor­by 3D trávy přibyly nové shadery, u nástroje pro vegetaci možnost zvolit si ur­či­tou oblast a tu pokrýt vybranou 3D vegetací ...CFDTool je založen na kódu FEATool Multiphysics v produktu Matlab CFD Toolbox a určen pro snadné simulace dy­na­mi­ky kapalin a přenosu tepla a jejich rychlé nastavení. Nově byl aktualizován na verzi 1.3. Ta v sobě integruje CFD solver OpenFOAM a nabízí podporu dy­na­mi­ky stlačených plynů a další vy­le­p­še­ní u vý­po­če­t­ní jednotky a tvorby sítí (např. im­port z formátů Gmsh, GMV, GiD, FEniCS a Triangle). OpenFOAM dovoluje předpřípravu, nastavení ...Softwarová společnost Innovative Construction Technology (ICT), zabývající se řešeními rozšířené reality (AR – augmented reality) v oblasti stavebnictví, oznámila integraci s Autodesk BIM 360. ICT vytváří software pro dodavatele z ob­la­s­ti technického zařízení budov (TZB nebo MEP jako zkratka anglických pojmů Mechanical, Electrical, Plumbing) s pod­po­rou komplexních stavebních projektů. Manažeři mají možnost kontroly práce v reál­ném čase.Společnost HTC Vive nově pro virtuální realitu nabízí novou platformu Qualcomm Snapdragon 835 Mobile VR Platform, a ta­ké hardware i software pro komerční vy­u­ži­tí. V současné době produkty vy­uží­va­jí na­př. v SimForHealth nebo Volkswagen Group pro výuku, simulaci a produktový de­sign. V řadě produktů najdeme třeba náhlavní sou­pra­vu VIVE Focus, jež se dá spárovat kupř. s the Vive Pro, s rozlišením 2880×1600 a zorným polem 110 °.Společnost Canon, známá spíše svými fotoaparáty a kamerami, včet­ně fo­to­gra­fi­c­kých tiskáren, se nyní také dostává do vod 3D tisku. Vy­tvo­ři­la totiž nový keramický ma­te­riál, prášek založený na kysličníku hli­ni­tém, díky němuž lze ti­sk­nout díly ve vy­so­kém rozlišení. Materiál je ur­čen ke sli­no­vá­ní u 3D tiskáren fungujících právě me­to­dou se­le­k­ti­v­ní­ho la­se­ro­vé­ho tavení prá­š­ko­vých kovů. Po žíhání jsou odchylky v roz­mě­rech menší než 0,8 %, u ke­ra­mi­c­kých materiálů pak obecně ...Karat
Jobs.cz - Práce v CAD/CAM CAD Designer Servisní technik - tvářecí a obráběcí stroje PLÁNOVAČ/KA REGÁLOVÝCH SESTAV Konstruktér Engineer PLM - Student/part-time Hledáme 2 usměvavé ELEKTROPROJEKTANTY se zkušeností s EPLAN více nabídek práce » více nabídek práce »
Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Kalendář akcí

<< Prosinec 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Nejbližší akce
07.12. Webinář: Topologická optimalizace tvaru výrobku
10.12. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
10.12. AUTOCAD – KURZ PRO POKROČILÉ
10.12. AUTODESK FUSION 360 – PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
10.12. AUTODESK VAULT – KURZ SPRÁVA DAT PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
11.12. AUTODESK VAULT – KURZ SPRÁVA DAT PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
11.12. AUTOCAD KURZ – NAVRHOVÁNÍ A SPRÁVA DYNAMICKÝCH BLOKŮ
12.12. Školení AutoCAD základní
12.12. Školení AutoCAD LT základní
12.12. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit {unsubscribe}zde{unsubscribe}. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,