Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chlazení forem jinak a lépe - Nasazení 3D řešení SolidWorks ve společnosti Innomia

Tags: CAD | CAE | Formy | SolidWorks

SolidWorksKonstruktéři společnosti Innomia denně čelí požadavkům na rychlou, přesnou a kvalitní práci při vývoji plastových a kovových dílů. I vzhledem k potřebě komplexních návrhů s možností vizualizace a analýz zvolili 3D CAD řešení společnosti Dassault Systèmes. V systému SolidWorks vzniká mimo jiné i návrh konformního chlazení vstřikolisových forem, které poskytuje nezanedbatelné výhody v oblasti výroby.

Historie nasazení řešení SolidWorks ve společnosti Innomia sahá ještě do oddělení vývoje mateřské společnosti TP Holding v roce 2006. Tehdy bylo rozhodnuto zakoupit pro konstrukční práce 3D CAD systém a volba právem padla na SolidWorks ve verzi Professional. Po dobrých zkušenostech vloni přibyla i druhá licence (verze Premium) s nástrojem COSMOSWorks (dnes SolidWorks Simulation) pro efektivní a plně integrovanou pevnostní a teplotní analýzu a optimalizaci návrhů. Obě verze SolidWorksu jsou dnes využívány zejména pro konstrukční práce – převážně u výrobků z plastu – a forem. Nezanedbatelné jsou i možnosti vizualizace návrhů, umožňující snadnou prezentaci projektů uvnitř týmu i směrem k zákazníkovi.

Ukázka projektu vstřikolisové formy pro výrobu plastových ochranných prvků, kde bylo aplikováno tzv. konformní chlazení dutiny formy

Konformní chlazení – od návrhu k realizaci

Zajímavou zakázkou, na které konstruktéři využili pokročilých možností SolidWorksu, je například vývoj vstřikolisové formy pro výrobu plastových ochranných prvků, kde bylo aplikováno tzv. konformní chlazení dutiny formy. To nabízí nezanedbatelné výhody oproti tradičnímu postupu – redukci času odformování až o 40 %, vyšší rozměrovou přesnost a eliminaci deformací výlisku, homogenní odvod tepla z dutiny i tvarovou neomezenost chladicích kanálků. Realizaci speciálních projektů – mezi něž patří i návrh konformního chlazení – umožňuje konstruktérům také využití technologie Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Innomia patří k průkopníkům tohoto přístupu v České republice.
Významný zákazník, pro nějž byl projekt vstřikolisové formy připravován, kladl velký důraz nejen na kvalitu a cenu, ale i na rychlost dodání prvních vzorků. Návrh byl zpracován v Solidworks Premium a teplotní analýza pohyblivé části dutiny formy byla provedena pomocí nástroje COSMOSWorks Advanced Professional. Na vývoji se podíleli dva pracovníci.

Spokojený zákazník – cíl nejvyšší

Výjimečnost řešení (realizovaného v polovině roku 2008) spočívala právě ve způsobu technického řešení chladicí formy, kde bylo při výrobě využito technologie DMLS. Zákazník ocenil zejména rychlost zpracování (pouhé dva týdny od zadání) či výrazné zkrácení cyklu vstřikování v porovnání s původní koncepcí formy.
I proto, že aplikace konformního chlazení forem není v České republice dosud příliš rozšířena, jednalo se o významnou referenční zakázku. Šlo na ní přímo demonstrovat obrovský potenciál nové technologie při redukci technologických časů, což se samozřejmě promítlo i do možnosti snížení ceny výlisku.

 Návrh byl zpracován v řešení Solidworks Premium, teplotní analýza pohyblivé části dutiny formy s pomocí COSMOSWorks Advanced Professional

Proč zvolit moderní 3D CAD

Mezi největší výhody počítají zástupci společnosti Innomia zejména uživatelsky příjemné prostředí SolidWorksu – a tím i snadnou ovladatelnost při každodenní práci. Nezanedbatelným argumentem při výběru bylo také množství funkcí, které poskytují už základní verze softwaru, a to vše při rozumné pořizovací ceně. Neocenitelnou se ukazuje být mj. i kvalita načítání a exportu dat v rámci jejich přenosu.

„Za stěžejní výhodu při spolupráci s naším dodavatelem CAD řešení, společností TOP TECH, považujeme zejména rychlou dostupnost kvalitní podpory jejích pracovníků. Předávají nám nejen vynikající odborné znalosti CAD systému SolidWorks, ale mají zároveň zkušenosti s řešením konkrétních problémů plynoucích z každodenní praxe našich konstruktérů,“ říká Luboš Rozkošný, manažer akciové společnosti Innomia. „Je obtížné přesně kvantifikovat přínosy 3D řešení oproti obecným 2D CAD systémům při naší práci – v dnešní době by totiž pro nás bylo 2D řešení již naprosto nevyhovující. I proto jsme vsadili na SolidWorks.“

 Realizovaná forma s konformním chlazením – zákazník ocenil rychlost zpracování i výrazné zkrácení cyklu vstřikování
Dodavatelem řešení je společnost TOP TECH, která poskytuje mj. i technickou podporu. Konstrukční tým jí využívá dle potřeb spíše nárazově. Cca 1× ročně podstupuje i školení, které minimalizuje prodlevy při využití pokročilých funkcí a umožňuje zefektivnit mnohé pracovní postupy.

O společnosti Innomia
Innomia, a. s., dceřiná společnost TP Holding, a. s., nabízí kompletní servis v oblasti vývoje plastových a kovových dílů. Služby zahrnují celý proces od návrhu a vývoje produktu přes výrobu a stavbu prototypů po testování a validaci. Zkušenosti – zejména z plastikářské výroby – dovolují nabízet zákazníkům technická řešení zohledňující kvalitu, čas i finanční náklady. Předností je nasazení moderních technologií, profesionální řešení projektů a spolupráce s technickými univerzitami.

Uživatel:
Innomia, a. s.

 • kompletní servis v oblasti vývoje plastových a kovových dílů
 • od návrhu a vývoje přes výrobu a stavbu prototypů až po testování a validac

Referenční zakázka uživatele:

 • vývoj vstřikolisové formy pro výrobu plastových ochranných prvků
 • aplikace konformního chlazení dutiny formy
 • důraz na kvalitu, cenu i rychlost zakázky

 

Využité technologie:
 • Solidworks Premium
 • COSMOSWorks Advanced Professional
Přínosy využití řešení SolidWorks:
 • snadná ovladatelnost díky uživatelsky příjemnému prostředí
 • množství funkcí už v základních verzích CAD systému
 • snadný import a export dat
 • urychlení prací na zakázkách

 

 

 

 

 


Mohlo by vás zajímat: