SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Sada nástrojů pro průmysl – Industry Toolkits

Tags: Sítě | Software

Industry ToolkitsV dnešním světě je běžnou součástí mnoha procesů přeposílání různých informací mezi jednotlivými organizacemi. V souvislosti s tím se však zvyšují požadavky na dodržování společných standardů při sdílení a předávání dat. Sada nástrojů Industry Toolkit, které se článek věnuje, nabízí značnou pomoc při naplňování těchto požadavků, neboť obsahuje standardní nástroje softwaru AutoCAD Map 3D, knihovny symbolů a datové modely. Přestože je tato sada nástrojů zaměřena na specifická průmyslová odvětví (např. energetický průmysl), lze je použít s jakoukoli datovou sadou, kterou by chtěl uživatel zpracovat pomocí mapových standardů.

 

Co představuje sada nástrojů Industry Toolkit

Nástroje Industry Toolkit pro software AutoCAD Map 3D jsou sadou nástrojů (dostupnou volně ke stažení), která umožňuje uživatelům efektivněji zpracovávat data představující zařízení pro elektrárenský průmysl či vodovody a kanalizace.

Sada nástrojů zahrnuje:

 • datový model – sadu průmyslových objektů s odpovídajícími atributy
 • sadu předzpracovaných symbolů pro průmyslové objekty
 • šablony pro kreslení a klasifikaci objektů v softwaru AutoCAD Map 3D (soubory DWT a XML)
 • sadu šablon pro popis objektů
 • dokumentaci zahrnující průvodce pro uživatele, pracovní postupy, schéma datového modelu a instruktážní videa
Industry ToolKit 1
Industry ToolKit 1

Jaké jsou výhody

V obecném smyslu vám Industry Toolkits umožní vytvářet či pozměnit grafiku podle vyžadovaných standardů, umožní vám také připojit ke každému prvku (potrubí, sloupu, apod.) vhodný datový model. Díky této dodatečné informaci pak lze vytvářet popisy prvků dle aktuálních informací.

Konkrétnější výhody:
 • rychlejší příprava prvních návrhů zařízení (novými i zkušenějšími zaměstnanci)
 • definování a aplikace datových standardů a informací již v průběhu prvních návrhů
 • jednodušší integrace dat přicházejících z různých oddělení či od externích spolupracovníků
 • jednodušší příprava dat pro geografické informační systémy či mapové systémy
 • snížení nákladů při navrhování řešení projektu díky efektivnějšímu a přesnějšímu zapracovávání požadavků klienta na standardy, zachycení dat a provedení
 • tvorba inteligentních objektů (nesoucích atributy i informaci o lokalizaci) již v procesu navrhování projektu, což všem poskytuje mnohem větší možnost porozumět datům i jejich využití

Příklady využití

Často se stává, že starší archívní data nebo výkresy od subdodavatelů nejsou v přímém souladu se současnými firemními standardy. Aby bylo možné takováto data včlenit do systému, je nutné pozměnit symbologii nebo přidat požadovanou inteligenci pro označení prvků do pravidel podnikové geodatabáze. Toolkit je efektivním řešením pro všechny tyto problémy.

Aktualizace tradičních CAD výkresů je často pro správce podnikových dat velice zdlouhavá a nudná práce. Tito uživatelé musí mít stále na paměti, kde a jaké symboly musí aplikovat, což je při procesu aktualizace, který čítá velice mnoho opakujících se kroků, ideální příležitostí pro tvorbu chyb. Snížením počtu těchto kroků přináší například novým uživatelům rychlejší osvojení daného prostředí. Další výhodou je přidání určité inteligence vkládaným objektům, což pomáhá lépe spravovat systém dat.
Industry Toolkits
Váš systém se skládá z jednoduchých linií a polygonů. Vytvořením popisků standardními nástroji nad těmito vrstvami je těžkopádné a náchylné k nepřesnostem vzhledem ke změnám systémových informací v průběhu času. Toolkit zajistí prostředí pro tvorbu dynamických popisků, které aktualizuje anotace prvků a zabezpečí další výhody migrací vašich výkresů do více robustního systému pro ukládání prostorových informací.

Příklady použití sady nástrojů

A. Vytvoření klasifikovaných objektů
 1. Na záložce Map Explorer klikněte pravým tlačítkem na třídu objektů a vyberte Create classified object...
 2. Zvolte lokalizaci ve výkresu, kam bude vložen objekt, a poté následujte výzvy v příkazové řádce. Tyto výzvy jsou stejné jako při použití známého příkazu INSERT či PLINE. Poté, co vytvoříte objekt, jsou připojena externí data a topologie (pokud jsou k dispozici).
Vytvoření klasifikovaných objektů; Create Classified Object
Vytvoření klasifikovaných objektů; Create Classified Object

B. Doplnění atributů

 1. Pravým tlačítkem klikněte na objekt a vyberte Properties.
 2. V nabídce Properties zvolte záložku Object Class.
 3. Vyplňte požadované hodnoty do všech polí.
Doplnění atributů; Adding Attribute Data
Doplnění atributů; Adding Attribute Data


C. Doplnění anotací

 1. Do příkazové řádky zadejte příkaz MAPANNINSERT.
 2. Vyberte šablonu anotace.
 3. Ujistěte se, že jste zaškrtli správnou anotaci. Pro vložení anotace založené na více šablonách zaškrtněte všechny potřebné anotace.
 4. Volitelně je možné zvolit nabídku Advanced pro nastavení dalších možností a vlastností. Zde je možné doplnit například velikost či barvu anotace. Tato nastavení se aplikují pouze na vybranou šablonu anotace.
 5. Stiskněte tlačítko Insert.
 6. Vyberte objekty k anotaci a stiskněte klávesu Enter.
Doplnění anotací; Adding Annotation
Doplnění anotací; Adding Annotation

Výsledné popisky mohou být pro lepší viditelnost přesunuty. Pokud se jakákoliv hodnota použitá pro vytvoření popisku změní, je nutné provést aktualizaci pomocí příkazu MAPANNREFRESH, po jehož spuštění se obnoví správné hodnoty.

České vzory Industry toolkitů pro inženýrské sítě – konkrétně vodovody, kanalizace, plyn a elektro – najdete ke stáhnutí na www.autodeskclub.cz.

Mohlo by vás zajímat: