Google překladač: English Deutsch

Integrovaný vývoj produktu

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Publikace | Strojírenství

Pod tímto názvem vznikla publikace o hledání souladu mezi teorií vývoje průmyslového zařízení a běžnou praxí od prof. Jiřího Marka a s podporou společnosti Autodesk. Čtenář dostává do rukou popis poměrně komplikovaného procesu vzniku technického díla, jakým může být například obráběcí stroj. Autor knihy popisuje, jak musí jednotlivé útvary výrobního podniku spolupracovat, aby se podařilo splnit požadavky koncového zákazníka. V knize jsou naznačeny jednotlivé procesy, které se na vzniku produktu podílí, a to jak v hmotné, tak i nehmotné části hodnototvorného řetězce.
Těžiště knihy tvoří integrovaný vývoj produktu, osvětlující aspekty vedoucí k plnému pochopení při spoluvytváření hodnoty se zákazníkem a pro zákazníka. Logicky je velká část knihy věnována konstrukčnímu procesu. Je to právě konstruktér, který tvoří z požadavků zákazníka budoucí podobu produktu a s ním dále spolupracují na tomto úkolu ostatní útvary podniku. Bez povšimnutí by neměly zůstat ani další kapitoly, jakými je např. pojednání o inovacích, znalostech a lidských vlastnostech pracovníků výrobního podniku. Závěr knihy je věnován krizi a managementu rizik.
Prof. Jiří Marek je technickým ředitelem firmy TOSHULIN a zároveň univerzitním profesorem na VUT v Brně. Přednáší na vyzvání také na jiných strojních fakultách. Předkládaná publikace je mimo jiné výsledkem jeho dlouholetých snah o spojení teorie a praxe do jednoho vzájemně se respektujícího celku. V tom lze spatřovat její velký přínos. Specifikum této knihy je také v tom, že odráží osobní zkušenosti autora. Vznik knihy nebyl jednoduchý a společnost Autodesk, jako významný dodavatel komplexních řešení pro konstruktéry a strojírenské firmy dobře zná prostředí, které autor v této publikaci popisuje. A právě komplexnost popisu vzniku produktu byla důvodem podpory tohoto projektu ze strany společnosti Autodesk.
Pokud máte o knihu zájem, musíme vás asi zklamat. Vyšla v omezeném počtu výtisků a je neprodejná.

Mohlo by vás zajímat: