CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

WITNESS opět dokonalejší

Autor článku: Humusoft   

Tags: Podnikové procesy | Simulace

witness1048Verze 3.0 produktu Witness Power with Ease představuje další krok na cestě k dokonalosti v oblasti simulace podnikových procesů. Nová verze programu nabízí vylepšenou 3D virtuální reprezentaci modelovaných systémů, celou řadu novinek v simulačním jádru programu a mnoho vylepšení vedoucích ke snazšímu využití programu. Nové vlastnosti programu by měly oslovit jak nováčky, tak zkušené uživatele programu.

K novým vlastnostem paří:
 • Výstupní pravidlo u stroje, které je aktivováno v případě poruchy. Historicky bylo možné v takovém případě součástku pouze nechat založenou ve stroji nebo sešrotovat, nyní je možné odeslání součástky kamkoliv v modelu.
 • Možnost provést seřízení stroje bez ohledu na to, zda jsou v něm založeny součásti, či nikoliv umožňuje snadné modelování systémů plánované údržby apod.

Witness1_1048

 • Poprvé je umožněn přímý přístup k frontám událostí pro jednotlivé prvky simulačního modelu. To umožňuje celou řadu pokročilých modifikací modelu. Můžete tak naprogramovat zcela nové chování simulačních elementů. Je možno získat podrobné informace o frontě událostí a v ní mazat a vytvářet nové události, upravovat operační časy, apod.
 • Významných změn se dočkal také systém definování drah (Paths). Dráha může mít nyní více zdrojových a více cílových prvků, což vede mnohdy k výrazné redukci složitosti dopravních modelů. Možné kombinace cest mezi dvěmi uzly jsou počítány rychleji, vypočtené trajektorie jsou nyní ukládány spolu s modelem, takže je urychleno otevírání modelů.

Witness2_1048
Příklad definice dráhy, která má 3 startovní a 2 cílové objekty

Witness3_1048
Příklad modelu s využitím nových vlastností cest

 • Senzory umístěné na dopravnících lze nyní vytvářet, posouvat a mazat během simulace. To umožňuje modelování nestandardních prvků, jako jsou obousměrné dopravníky apod.
 • Nové vlastnosti mechanismu Quick3D a zobrazování v prostředí virtuální reality zahrnují animaci pracovní síly po drahách a pohybu součástí kdekoliv v modelu. Je tak například možné realisticky zobrazovat chůzi lidí v určitém prostoru. Uživatel má možnost ovlivňovat frekvenci obnovování VR okna a rychlost chůze tak, aby pro daný hardware počítače byla animace objektů ve virtuálním světe co nejvěrnější.

Witness4_1048
Obrázek nového demonstračního modelu BankQuick3D s animací chůze lidí v prostoru banky

 • Prohloubení integrace s programem Excel – možnost načtení profilů příchodů součástí, export reportu o využití proudů náhodných čísel.
 • Novinky při programování:
  • Možnost změny typu již vytvořených proměnných a atributů
  • Nová systémová proměnná REPLICATION
  • Zdokonalené funkce hledání a nahrazování výrazů v editoru akcí
 • Novinky v uživatelském rozhraní:
  • Ukládání stavu otevřených oken v souborech typu .SIM
  • Zobrazování simulačních časů na tři desetinná místa
  • Vylepšené filtrování atributů pro vytváření reportů „Explode“
  • Možnost přesného definování barev tekutin pomocí hodnot RGB
  • Vylepšená funkce Module Superlock a skupinové zarovnávání objektů
 • Kromě dosavadních způsobů správy licencí (HW klíče, OLicense) je k dispozici nový softwarový systém Reprise License Manager). Poprvé tak mají uživatele k dispozici celou řadu užitečných funkcí, například tzv. „License Borrowing“ (dočasné zapůjčení uživatelských klíčů na individuální počítače). Witness nyní umožňuje i snadné přepínání mezi všemi licenčními systémy (uživatel může na pracovišti využívat síťový licenční systém, na cestách využije HW klíč, apod.)
 • Instalační sada umožňuje kromě instalace standardních verzí nainstalovat i zkušební, časově omezenou verzi programu. Pokud si chcete WITNESS vyzkoušet, obraťte se na nás!
 • K dispozici je i několik nových demonstračních modelů a nová verze příručky pro samostudium – Workbook.

Witness5_1048
Nový demonstrační model provozu portálového jeřábu

Program WITNESS Power with Ease 3.0 si stáhněte s využitím uživatelského portálu MyLanner.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit