Minerva
Google překladač: English Deutsch

Nové vydání vývojového a simulačního prostředí MATLAB

Autor článku: Humusoft   

Tags: Humusoft | MATLAB | Simulace

matlab_phased_array_1119HUMUSOFT uvádí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB s názvem MATLAB Release 2011a. MATLAB Release 2011a přináší zásadní novinky v několika oblastech. Mezi nejvýznamnější patří kompletní restrukturalizace nástrojů pro generování kódu z programů v MATLABu a modelů v Simulinku, nový produkt Phased Array System Toolbox, který obsahuje nástroje pro návrh, simulaci a analýzu tzv. phased array systémů, a nové algoritmy z oblasti strojového vidění v rámci Computer Vision System Toolboxu (dříve Video and Image Processing Blockset). V základním modulu MATLAB bylo zefektivněno mnoho funkcí lineární algebry. V oblasti paralelních výpočtů je nyní možné spuštění až osmi lokálních workerů v samostatných aplikacích vytvořených pomocí MATLAB Compileru a Parallel Computing Toolboxu.

V MATLABu R2011a došlo k podstatnému zjednodušení struktury nástrojů pro generovaní kódu v jazyce C. Nově je k dispozici MATLAB Coder, který přináší možnost generovaní přenositelného C/C++ kódu přímo z funkcí a algoritmů napsaných v MATLABu. Simulink Coder lze využít ke generování C/C++ kódu z modelů v Simulinku a diagramů Stateflow. Posledním produktem je Embedded Coder, který zefektivňuje kód z obou předchozích nástrojů pro využití na embedded platformách a dále obsahuje knihovny periférií k vybraným cílovým procesorům a možnost komunikace a kosimulace s jejich vývojovým prostředím.

Součástí MATLABu R2011a je i nový produkt Phased Array System Toolbox, který obsahuje nástroje pro návrh, simulaci a analýzu phased array systémů. Tyto systémy používají prostorové a časové charakteristiky šíření vlnového pole k získání informací o zdroji nebo zdrojích vln. Mezi oblasti využití patří radar, sonar, lékařská ultrasonografie, zobrazovací metody ve zdravotnictví nebo mobilní komunikace.

Zajímavé novinky nabízí i Simulink, nadstavba MATLABu pro modelování a simulaci dynamických systémů. Grafický nástroj Simulinku nazvaný Signal Logging Selector usnadní porovnávání simulačních výsledků mezi modely a jednotlivými běhy simulací. V oblasti generování HDL kódu je možné provádět simulace FPGA-in-the-Loop, využít uživatelsky přizpůsobitelné I/O a též byla přidána podpora vývojových desek pro testování zařízení firmy Xilinx. Verifikační a validační nástroj Simulink Design Verifier nově nabízí automatickou detekci přetečení a dělení nulou s využitím technologie Polyspace.

Další novinky v prostředí MATLAB R2011a:

  • Optimization Toolbox obsahuje nový řešič pro rozsáhlé úlohy v oblasti kvadratického programování.
  • Financial Toolbox byl rozšířen o objektově orientovaný řešič pro optimalizaci portfolia s uvažováním obratu a transakčních nákladů.
  • Econometrics Toolbox umožňuje testovaní kointegrace metodami Engle-Granger a Johansen, odhady parametrů pro kointegrované modely a konverze mezi modely VEC a VAR.
  • SimDriveline nabízí možnost začlenění vlastních komponent do nástroje pomocí jazyka Simscape language.

 Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.


Mohlo by vás zajímat: