Google překladač: English Deutsch

Vstup Bricscadu na trh programů pro 3D strojírenské modelování

Tags: 3D CAD | Bricscad | Keyser

protea-01Rozhovor s Erikem De Keyserem, generálním ředitelem společnosti Bricsys

Bricscad je nyní známý spíše jako výkonná platforma pro vývoj aplikací než jako jeden z levných klonů aplikace AutoCAD. Erik De Keyser, generální ředitel společnosti Bricsys, nám vysvětlil, čím se Bricscad liší od ostatních řešení založených na formátu DWG, které společnosti ho používají, zda je nová verze pro Linux stejně významná jako verze pro Windows, zda Bricscad poběží také na počítačích Mac a IPAD a jaké jsou plány Bricsys do budoucna.

Váš hlavní produkt – Bricscad – hodnotíte jako jedničku mezi alternativními CADy užívajícími formát DWG. Jaké jsou vaše výhody oproti konkurenci?

protea-02Bricscad zaujímá vedoucí místo díky své komplexní sadě nástrojů pro práci ve 2D i 3D a díky tomu, že na něm běží mnohem více aplikací než na jakékoliv jiné DWG alternativě. Pro Bricscad existuje mnoho aplikací, takže je použitelný v široké škále inženýrských oborů. Na Bricscad lze pohlížet dvěma způsoby: je to kreslicí program pro uživatele z nejrůznějších oborů a je to platforma pro vývojáře aplikací. Ze všech konkurentů AutoCADu byl Bricscad prvním produktem, do kterého byly implementovány knihovny ODA Teigha, což jsou nejnovější knihovny nástrojů v jazyce C++ pro přístup k souborům ve formátu DWG, které jsou klíčovým prvkem pro dosažení plné kompatibility. IntelliCAD a všechny jeho deriváty jsou stále založeny na starých knihovnách a vzhledem k absenci podstatných možností nemohou být s programem AutoCAD zcela kompatibilní.

Dále je Bricscad jedinou platformou, která ve svém aplikačním rozhraním BRX nabízí alternativu k ARX AutoCADu. Zdojový kód BRX je kompatibilní s ARX a umožňuje vývojářům portovat aplikace AutoCADu na Bricscad pouhou rekompilací jejich kódu. A pokud budou vývojáři nějakou funkci BRX postrádat, s vysokou prioritou ji naprogramujeme. Dnes evidujeme více než 500 aplikací, jejichž přenos na platformu Bricscad probíhá, a více než 170 aplikací, které jsou již komerčně dostupné. Naše aplikační rozhraní LISP je pravděpodobně nejrychlejší na trhu a je velmi komplexní. I všechna ostatní aplikační rozhraní používaná na platformě DWG jsou k dispozici také pro Bricscad. V kombinaci všech těchto vlastností je Bricscad opravdu jedničkou mezi DWG CAD alternativami. Potvrzuje to neustálé zvyšování počtu instalací Bricscadu a trvalý růst naší společnosti.

Jaká odvětví jsou pokryta vašimi řešeními? Kdo jsou vaši zákazníci?

Během posledních 30 let se AutoCAD se stal dominantním produktem na trhu CAD programů hlavně proto, že pro něj bylo vyvinuto mnoho specializovaných aplikací, které reagovaly na požadavky a standardy v téměř každém profesním odvětví. I Bricscad se dnes používá ve všech oblastech buďto samostatně, nebo v kombinaci s některou z mnoha aplikací běžících na jeho platformě. Široká nabídka našich aplikačních rozhraní nám dává možnost soustředit se na nabídku potřebného množství aplikací. Momentálně nabízíme aplikace v 16 kategoriích, které pokrývají mnoho technických odvětví.

Hlavní oblasti, jako jsou AEC, GIS a strojírenství, jsou našimi aplikacemi dobře pokryty na regionální i mezinárodní úrovni. Společně s našimi partnery dokážeme oslovit velmi široké spektrum zákazníků. Dosáhli jsme toho, že se na naše produkty a na naši podporu začaly spoléhat i velké společnosti. Například software AutoCAD SprinkCAD společnosti Tyco Fire Products, která je světovým lídrem v oblasti požární ochrany, je nyní portován na Bricscad. Tyco se dokonce rozhodli vyvinout speciální verzi programu pro rezidenční trh, která bude k dispozici exkluzivně pro Bricscad. To je jen jeden příklad z mnoha. Jsme velmi aktivní ve více než 70 zemích společně s mnoha našimi partnery, kteří nám pomáhají se zaváděním a podporou našich produktů.

Jak dlouho působíte v oboru CAD? Můžete něco stručně říci o sobě a o historii Bricsys?

Mojí původní profesí je architektura. Po zavedení CADu v mé vlastní architektonické kanceláři jsem propadl softwaru. Tak to všechno začalo. V oblasti vývoje CAD softwaru jsme začali působit někdy v počátku devadesátých let. Tehdy jsme vyvinuli jedno z prvních řešení typu Building Information Modeling (BIM). V roce 1996 jsme uvedli produkt BricsWork pro MicroStation – 3D modelář pro stavební projektování, který byl schopný z modelu generovat 2D výkresy a všechny potřebné textové dokumenty. Společnost Bentley, vlastnící MicroStation, nejprve zakoupila distribuční práva a produkt prodávala pod obchodní značkou MicroStation TriForma. V roce 1997 jsme společnosti Bentley prodali veškerá práva a začali jsme vyvíjet novou generaci produktu pro AutoCAD a IntelliCAD. V roce 1999 byla naše firma přejmenována na BricsNet a podařilo se nám úspěšně realizovat IPO (primární veřejná nabídka akcií) na burzovním trhu EASDAQ (který byl později přejmenován na NASDAQ Europe). Prostřednictvím akvizic jsme se stali velmi aktivními v oblasti FM (facility management), služby jsme poskytovali formou SaaS (Software as a Service).

V roce 2002 jsem řídil manažerský odkup (Management Buy Out, MBO) společnosti BricsNet, abychom získali všechna autorská práva ke CAD softwaru. Nejprve jsme se zaměřovali na prodej IntelliCADu. Brzy jsme zjistili, že kvalita kódu IntelliCADu byla jako úzké hrdlo láhve. Začali jsme psát nový zdrojový kód a jeho části jsme prodávali ITC (IntelliCAD Technology Consortium). V roce 2006 byl náš kód natolik odlišný od původního kódu IntelliCADu, že jsme se rozhodli naprogramovat svou vlastní, zcela novou CAD platformu. Tento úkol byl dokončen v únoru 2010. Tehdy jsme ukončili naše členství v ITC a Bricscad se stal nezávislou CAD platformou, která je plně vlastněna Bricsys. Během té doby jsme vyvinuli také aplikační rozhraní BRX, což byla klíčová podmínka průniku na trh CAD aplikací. Další částí podnikání Bricsys je prodej vlastní technologie Vondle, což je systém správy dat formou SaaS.

Bricscad je platformou pro vývojáře aplikací – existuje pro něj více než 170 produktů třetích stran. Jak podporujete vývojáře třetích stran?

Podpora je klíčovým prvkem filosofie Bricsys a základním kamenem našeho úspěchu. Všichni vývojáři obdrží zcela zdarma veškerý potřebný software a vývojová prostředí, bezplatná je i každodenní technická podpora. To je jistě dokladem toho, že si těchto partnerů opravdu vážíme. A jak je vše zorganizováno? Celé naše podnikání je založeno na vyspělém CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky) systému nazvaném Bricsys Online Administration (BOA), který jsme vyvinuli pro svou vlastní potřebu. Je to ryzí SaaS systém a tvoří páteř veškerých našich činností.

Prostřednictvím BOA podporujeme téměř stejným způsobem jak naše zákazníky, tak naše partnery. Webové stránky Bricsys jsou lokalizovány do 57 jazyků, takže našim zákazníkům můžeme služby poskytovat bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí. Každý zákazník, uživatel zkušební verze nebo vývojář aplikace obdrží přihlašovací údaje pro přístup do chráněné oblasti na našich webových stránkách, kde může svůj požadavek na podporu zaznamenat. Požadavek dorazí na naši centrálu v Belgii i v případě, že si podporu vyžádá uživatel v Tokiu a dotaz formuluje v japonštině. Protože v Belgii nemáme k dispozici žádné japonské rodilé mluvčí, okamžitě žádost předáme našemu partnerovi v Tokiu. V našich smlouvách s partnery je zakotveno, že pokud partner zná odpověď, pošle ji přímo klientovi. Když partner nedokáže podporu poskytnout, přeloží požadavek klienta do angličtiny a odešle ho zpět na naše firemní centrum podpory. Tam je požadavek řešen jedním z našich analytiků.

Jakmile je připravena adekvátní odpověď, zašleme ji japonskému partnerovi, který ji přeloží a odešle klientovi. V případě klientů, kteří mají uzavřenu smlouvu o podpoře, trvá celý tento proces 24 až 48 hodin. Jedná-li se o dotaz ke zkušební verzi, odpověď bývá zaslána do jednoho týdne. Každá žádost o podporu je v naší databázi evidována pod unikátním identifikátorem. Pokud si žádost o podporu vyžádá opravu chyby v programu, informace o řešení se objeví v poznámkách k nové verzi, kterou vydáváme přibližně jednou za tři týdny. Každý uživatel Bricscadu si tak může zkontrolovat, zda problém, na který upozornil, je v aktuální verzi programu vyřešen. Všechny žádosti o podporu spolu s veškerou komunikací mezi analytiky, partnery a zákazníky se ukládají do databáze a jsou na internetu k dispozici.

Každý uživatel Bricscadu, který se přihlásí na našich webových stránkách, má přístup ke všem svým žádostem o podporu a reakcím na ně. Vývojářům Bricscadu je k dispozici samostatná oblast našeho webu, ale proces podpory je stejný. V naší databázi nyní uchováváme devítiletou historii žádostí a řešení – všechna data jsou propojena s příslušnými uživateli a vývojáři aplikací. Pro Bricsys tato databáze představuje cenný zdroj historických informací, už mnohokrát se prokázala její hodnota.

Předchozí verze Bricscadu byly založeny na IntelliCADu. Proč jste opustili ITC?

Členem ITC jsme byli déle než 7 let. V roce 2002 jsme prodávali holý IntelliCAD, ale zjistili jsme, že ho bude nutné postavit na zcela nové architektuře. Začali jsme pracovat na novém kódu a v roce 2005 jsme uvolnili Bricscad V5, který obsahoval stovky oprav a několik podstatných vylepšení výkonu. ITC od nás tento kód odkoupilo, ale nepřistoupilo na náš návrh vytvořit novou základní verzi IntelliCADu propojením našeho kódu s původním kódem IntelliCADu. Výsledkem bylo, že jsme se dostávali stále dál a dál od původního IntelliCADu a s každou novou verzí IntelliCADu bylo pro nás stále obtížnější oba kódy spojovat. Po překročení rozumných mezí jsme se rozhodli, že si celý zdrojový kód napíšeme sami. K naprogramování grafického uživatelského rozhraní (GUI) jsme použili knihovny WX Widgets, což nám umožnilo připravit Bricscad i pro jiné operační systémy než Windows. V únoru 2010 jsme definitivně opustili ITC a začali fungovat nezávisle.

V několika posledních letech se potvrdilo, že naše rozhodnutí bylo správné. Tři roky poté, co jsme se rozhodli jít vlastní cestou, se ITC stále snaží připravit verzi IntelliCADu založenou na moderních knihovnách Teigha (dříve známých jako knihovny DWGdirect). Nám trvalo téměř dva roky optimalizovat výkon a stabilitu programu. V té době jsme se chovali zcela transparentně a našim zákazníkům jsme vysvětlovali, že v jejich vlastním zájmu musíme tímto složitým procesem projít. Pokud má být nový IntelliCAD někdy uvolněn, celý tento proces ITC teprve čeká. Dalším problémem ITC je rozhodování. Představenstvo řídí ITC a přitom je sestaveno z konkurentů. To nejsou podmínky pro rychlá a jasná rozhodnutí. Takové řízení není dostatečně účinné a neobstojí před konkurencí, jejíž vedení dokáže rychle implementovat komplexní strategie. Nicméně přejeme ITC jen to nejlepší.

Nedávno jste uvolnili Bricscad pro Linux. Máte v plánu vstoupit také na trh Mac OSX nebo snad i IOS (iPad)?

Přestože jsme Bricscad naprogramovali tak, aby mohl běžet nezávisle na operačním systému, vytvořit verzi pro Linux vyžadovalo ještě spoustu práce. Mezi oběma operačními systémy jsou značné rozdíly, např. v umístění souborů, v obsluze tisku apod. Možnosti tisku nejsou v Linuxu na takové úrovni jako ve Windows, abychom tisk vyřešili, museli jsme naprogramovat ohromné množství kódu. Mnoho výsledků práce na verzi pro Linux využijeme při přípravě Bricscadu pro Mac a iPAD. Zahájení těchto prací plánujeme na druhou polovinu roku 2011.

Nyní pracujeme na linuxové verzi Bricscad Pro. Doplníme do ní všechny nástroje ACIS pro 3D modelování a vývojové prostředí BRX. Od vývojářů přichází mnoho požadavků na převod jejich aplikací na Linux a Bricscad bude první platformou, která jim to umožní. Rozhodně chceme nejprve dokončit tyto úkoly, než se začneme zabývat operačními systémy Mac OSX a IOS. Ale jsme optimističtí. Přestože se v poslední době objevila na platformě Mac čtyři řešení pro práci s formátem DWG, díky našim vývojářským zkušenostem vidíme mnoho příležitostí. Pokud si vývojáři aplikací zvolí Bricscad jako svou primární platformu, budou mít na výběr všechny tři hlavní operační systémy. To je důležitý argument pro ně i pro nás.

Váš druhý produkt – Vondle – systém pro správu dokumentů a dat, je založen na modelu SaaS. Plánujete stejný model použít i pro Bricscad?

Vondle je skutečně systémem pro správu dat a dokumentů, který poskytujeme formou hostingu. Vondle vyvíjí naše sesterská společnost a Bricsys ho distribuují. Vondle umožňuje při řízení projektu vytvářet hierarchické struktury: administrátor na nejvyšší úrovni může zakládat libovolný počet dalších administrátorů. Ti pak kontrolují struktury složek projektů a detailně nastavují přístupová práva každého účastníka. Vondle zahrnuje všechny kategorie, které jsou při správě projektu potřebné: kalendář, adresář, složky dokumentů, e-mailový systém, systém webových odkazů, mohou být zřizována uživatelská fóra, definovány pracovní postupy a v neposlední řadě je k dispozici plně programovatelná on-line databáze.

Systém reaguje tak rychle jako počítač na vašem stole. Žádné součásti systému jsme nezískali nákupem licenčních práv – vše jsme naprogramovali sami. V průběhu let jsme nabyli mnoha zkušeností s vývojem on-line systémů: vyvinuli jsme např. patrně nejrychlejší prohlížeč na světě, který umožňuje prohlížet, komentovat a tisknout soubory všech formátů během pouhých několika sekund – je nyní schopen za jedinou sekundu zobrazit DWG soubor velikosti 100 MB. Jiným příkladem je způsob, jakým Vondle umožňuje definovat a spravovat pracovní procesy: jakýkoli postup pracovních činností nakreslíte přímo ve webovém prohlížeči podobně, jako byste kreslili vývojové diagramy v programu MS Visio. Kód pro provádění pracovního postupu vytváří Vondle na pozadí v průběhu návrhu.

Dále musím zmínit programovatelnou on-line databázi. Uživatelé mohou definovat tabulky stejným způsobem jako v databázi pro stolní počítač. Pro sestavení dotazů se používá jazyk SQL a zprávy jsou generovány automaticky. Formuláře lze upravovat v grafickém prostředí. Vše se provádí ve webovém prohlížeči metodou ,táhni a pusť'. Každá funkce Vondle je k dispozici také prostřednictvím protokolu SOAP, což umožňuje vývoj zcela nových aplikací na bázi Vondle. Protože databáze Vondle je umístěna na serverech Vondle, může být s jinými databázemi propojována přes konektory SOAP. Vondle pak shromažďuje a kombinuje data pocházející z různých zdrojů a generuje zprávy – je to mimořádně výkonná technologie.

V současné době CAD a technické profese představují kombinaci grafických a negrafických dat. Bricsys vlastní technologie, které umožňují tato data používat a sdílet on-line. Sdílení dat mezi lidmi a firmami vyžaduje kontrolu přístupových práv, ale zároveň musí být maximálně komfortní. Domníváme se, že budoucnost bude patřit on-line navrhování. Bude-li se vývoj trhu ubírat tímto směrem, Bricsys jsou připraveni stát v jeho čele. Jak jsem vysvětlil dříve, výhody on-line navrhování jsou nesporné. Dovedeme si představit i obchodní model, ve kterém bude Vondle propojen s Bricscadem.

V nejnovější verzi Bricscad Platinum jste uvedli parametrické objemové modelování. Tyto nástroje si vyžádali stávající uživatelé, nebo se jedná o váš záměr hledat nové distribuční možnosti?

Svým zákazníkům nasloucháme velmi pozorně a jejich přání a požadavky bereme vážně. Nicméně existují některé nové oblasti, do kterých chceme proniknout, jakmile budeme připraveni. Během posledních čtyř let jsme téměř všechnu naši vývojářskou kapacitu věnovali naprogramování nového Bricscadu a spuštění jeho verze pro Linux. Teprve nedávno jsme se znovu začali zabývat novými velkými projekty pro Bricscad. Jedním z nich je i prostorové strojírenské modelování. Strojírenství je stále největší CAD oblastí – jeho trh je rozsáhlejší než přeplněný trh AEC. Stále vidíme obrovské příležitosti, jak CAD uživatelům užívajícím formát DWG vylepšit možnosti práce ve 3D.

Chceme dosáhnout co možná nejvyššího komfortu uživatelského prostředí. Tento úkol jsme začali řešit bezprostředně po vydání verze pro Linux. První výsledky jsou patrné již ve verzi V11, i když zatím jen ve 2D: do programu jsme implementovali dynamický vstup a dynamické kóty. Nyní se zabýváme vylepšením celého 3D uživatelského prostředí. Je to příprava na krok, který bude následovat: objemové modelování pro strojírenské odvětví – a v této oblasti máme velké ambice. V nejnovější verzi Bricscad Platinum jsme skutečně uvedli parametrické objemové modelování. Je výsledkem implementace získané technologie, kterou jsme do programu integrovali jako experimentální prototyp. S výkonem nového modelování jsme velmi spokojeni. Zejména nástroj Rychle vykreslit je mimořádně užitečnou pomůckou pro automatické generování 2D výkresů z komplexních 3D modelů.

Loni v létě společnost Dassault Systèmes vydala svůj DWG CAD systém DraftSight, který poskytuje bezplatně. Má tato skutečnost nějaký vliv na vaše podnikání?

Uvedení DraftSight samozřejmě upoutalo naši pozornost. Tento produkt je zaměřen výhradně na práci ve 2D a zdarma je pouze za předpokladu, že nebudete potřebovat žádné prostředí pro vývoj aplikací. Skutečností, že většina našich zákazníků požaduje alespoň prostředí jazyka LISP, je dán významný rozdíl mezi oběma produkty. Budete-li si chtít DraftSight přizpůsobit nebo budete potřebovat podporu, čeká vás roční poplatek ve výši 250 USD. Bez vývojových prostředí a bez podpory není DraftSight srovnatelný ani s Bricscadem Classic. Uživatelé Bricscadu Classic mohou navíc přejít na výkonnější verzi Platinum, zatímco uživatelé DraftSightu žádnou takovou možnost nemají. Placená verze DraftSightu může konkurovat jen našemu základnímu Bricscadu Classic. Stále více zákazníků však kupuje upgrady na verzi Pro a Platinum. Je z toho zřejmé, že naši zákazníci obecně vyžadují mnohem větší funkčnost programu než jen základní řešení pro kreslení ve 2D.

Co plánujete pro příští roky?

Máme mnoho plánů, ale pojďme popsat alespoň některé z nich. Chceme, aby se Bricscad stal významným produktem na všech trzích, a budeme pokračovat v utváření komunity Bricsys jako centra komunikace mezi námi, uživateli Bricscadu a vývojáři aplikací. Bricsys budou i nadále investovat, aby Bricscad stále zůstal nejlepší CAD alternativou pro práci ve formátu DWG jak pro koncové uživatele, tak pro vývojáře aplikací.

Dosáhnout toho, že bude komunita Bricscadu jedničkou mezi ostatními DWG komunitami, je naším důležitým cílem. Náš systém BOA jsme rozšířili, aby naši partneři měli přístup ke všem jeho možnostem. Partneři teď mohou BOA využívat také pro elektronický marketing, webový prodej a internetovou podporu svých zákazníků. Pro zákazníky je k dispozici stejná podpora bez ohledu na to, zda je vyžadována pro Bricscad nebo pro aplikaci, která je nad Bricscadem provozována.

Díky spolupráci s našimi zahraničními partnery již neexistují žádné překážky při komunikaci s našimi zákazníky a při poskytování mezinárodní podpory, které by byly způsobeny rozdíly národních jazyků. Bricsys také svým partnerům pomáhají propagovat jejich aplikace a informovat o možnostech aplikací zákazníky na regionálních i mezinárodních trzích. S takovým přístupem bude komunita Bricscadu pro koncové uživatele i vývojáře aplikací stále atraktivnější.

Brzy naši sadu vývojových nástrojů rozšíříme o .NET. Očekáváme rychlý nárůst trhu aplikací pro Windows, Linux i pro Mac OSX/iOS. Bricscad se stane významným subjektem na trhu programů pro strojírenské modelování. Nemohu zde detailně představit všechny naše vývojové plány a termíny, ale můžete si být jisti, že máme velmi vysoké ambice. Tím, co bude Bricsys odlišovat od konkurence, bude v neposlední řadě integrace technologie Vondle a Bricscadu. Toto spojení nám i našim partnerům otevře nové možnosti v AEC a na trhu strojírenských aplikací. Vlastníme unikátní klíčovou technologii pro správu a sdílení obrovského množství technických dat na internetu, která umožňuje pracovním týmům spolupracovat on-line.


Mohlo by vás zajímat: