Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Gefos – již 17 let s vámi

Tags: 3D skenování | Gefos

gefos-01Dnešní dynamický svět klade stále vyšší nároky na rychlost a kvalitu rozhodovacích procesů, a proto stále více a více organizací požaduje okamžitý přístup k aktuálním vizuálním informacím. Naštěstí se v poslední době výrazně rozvíjí obor vizualizací a zpracování 3D dat. Tento obor posunuje možnosti využití dostupných informací o území na vyšší úroveň a nabízí tak nové cesty při kontrole a správě území takzvaně „přímo od stolu".
I vy si uvědomujete, že současné systémy GIS sice poskytují mnoho důležitých a nezbytných informací, ale jsou ochuzeny o prvek reality, a podávají tak informace pouze zprostředkovaně? Máme pro vás řešení. Akciová společnost Gefos existuje na trhu geodetických prací již od roku 1994. Je známá poskytováním komplexních služeb v tomto oboru. V poslední době se stále častěji dostává do povědomí obchodní veřejnosti coby dodavatel kompletních GIS systémů včetně dodávky dat. Během svého sedmnáctiletého působení má společnost Gefos s kolektivem 166 zaměstnanců opravdu co nabídnout.

Mobilní mapování

Gefos ve spolupráci se společností CycloMedia přináší patentovanou technologii sférického snímkování, která slaví úspěchy nejen v Evropě, ale i po celém světě.

S rostoucími možnostmi současného světa a informačních technologií rostou i požadavky na kvalitní a rychle dostupné informace. Sférické snímky poskytují okamžitý přehled o vašem majetku, prostorových dispozicích zkoumané lokality a jejího bezprostředního okolí.

Technologie sférického snímkování využívá speciální kamery, které zachycují okolní scénu v 360°. Takto je schopna vizualizovat město přímo z veřejných komunikací. Použitím speciálně vybavených vozidel tedy získáváme snímky, které jsou ukládány do databází společně s informací o své přesné geografické poloze.

Systém během jízdy pořizuje snímky každých 5 metrů, a to až při rychlosti 80 km/h. To umožňuje rychlé a efektivní snímkování zájmové oblasti. Při zpracování snímků využíváme korekčních dat z referenčních stanic pro zpřesnění zaměřené polohy snímku. Tím je dosaženo přesnosti okolo 10 cm. Protože poloha a prostorové souřadnice jsou se snímkem vzájemně propojeny, je možné ze snímků určovat polohy objektů, měřit výšky a délky. Uživatel tak získává okamžitý přehled o situaci v terénu, aniž by musel opustit svou kancelář.

gefos-03

Obdobná je i technologie Aquarama, určená zejména pro vizualizaci vodních toků a ploch. Široké uplatnění těchto snímků ocení nejen správci vodních toků, ale například i odbory životního prostředí měst, kterým přináší nadstandardní informace o území.

Naše praktické zkušenosti se zpracováním sférických snímků pramení z mnohaleté spolupráce se zákazníky ze strany státní správy, samosprávy, ale i soukromého sektoru. Naše produkty se tak staly součástí GIS např. na Magistrátu hlavního města Prahy, Magistrátu města České Budějovice, dále pak v Dačicích, Strakonicích, Týně nad Vltavou, Voticích nebo Svazku měst a obcí regionu Pomalší. Našimi významnými zákazníky jsou také společnosti E.ON, NET4GAS či státní podnik Povodí Vltavy.

Virtuální prohlídky

Vizualizace nacházejí své místo nejen v oblasti GIS pro efektivní správu území, ale v poslední době jsou čím dál častěji využívány i pro reklamní a marketingové účely.

Tzv. virtuální prohlídky mohou být tvořeny kombinací výše uvedených snímků Cyclorama a Aquarama se snímky pořízenými ze stativu. Tyto snímky se používají zejména v interiérech, na vyhlídkových bodech či věžích, případně na hůře přístupných místech. Virtuální prohlídka může být ovšem tvořena čistě z těchto statických snímků. Výsledkem je tak interaktivní mapa, poskytující uživateli nevšední pohled na zájmovou lokalitu, tedy prostorový pohled umožňující všestranné rozhlížení a volné přecházení do dalších snímků. Tuto mapu je dále možné doplnit o různé podrobnější informace k zobrazovaným objektům (otevírací doba, kontakty, odkazy na webové stránky apod.) dle požadavků zákazníka.

Nabízí se tedy využití této naší nové služby pro atraktivní webovou prezentaci dominant a zájmových bodů měst, obcí, svazků a jiných zájmových organizací.

3D laserové skenování

3D laserové skenování je moderní progresívní metoda sběru prostorových dat, která díky poměru mimořádné rychlosti měření a komplexnosti nabízí efektivní možnost pořízení vstupních informací pro tvorbu prostorových (3D) modelů a vizualizací. Zásadním faktorem je ta skutečnost, že modely jsou vytvořeny na základě zaměřené reality a nejedná se pouze o simulované rendery z projektů.

Podrobnost, s jakou jsou data v reálném prostoru snímána, nabízí zásadní využití u prostorově členitých objektů, např. stavebních objektů, jejich dílčích konstrukcí a interiérů (zejména sklepní prostory, fasády nebo konstrukce krovů). Velmi významné uplatnění pak mají 3D skenovací systémy při tvorbě modelů technologických zařízení, dokumentaci kulturních památek, dopravních nehod a trestných činů.

Prvotním výstupem procesu laserového skenování je tzv. mračno bodů. Jedná se o soubor diskrétních bodů definovaných v prostoru ve třech souřadnicích. Součástí definice bodu je i barevná informace, která určuje kvalitu vráceného signálu. Tuto informaci, pro uživatele zpravidla nepotřebnou, lze nahradit informací o reálné barvě povrchu v daném místě, získanou z digitální fotografie pořízené v průběhu skenování. Tímto procesem lze získat upravené mračno, které má díky reálné barevnosti již lepší vypovídající a užitnou hodnotu pro koncového uživatele.

gefos-04

Dalšími kroky, které následují v průběhu zpracování, jsou tvorby vlastních modelů. Výstupem jsou vektorové modely kompatibilní s běžně užívanými CAD systémy. Modely jsou pak, podle potřeby uživatele, dále zpracovatelné – texturace povrchů dle reálných fotografií (podobně jako u mračna, v této fázi je však fotografie natažena přímo na spojitý povrch), tvorba pohledů a řezů, vizualizace, simulace průletů. Vzhledem k tomu, že se jedná o 3D obraz v reálném měřítku, je samozřejmostí vyhodnocení jakýchkoliv geometrických parametrů a srovnání např. s projektovanými hodnotami nebo výpočty ploch a kubatur.

Jelikož požadavky našich zákazníků v oblasti laserového skenování neustále narůstají, rozhodli jsme se naše vybavení inovovat. K našim stávajícím 3D laserovým skenerům tak přibyl nejnovější typ ScanStation C10 výrobce Leica Geosystems AG. Tento přístroj již zahrnuje vše potřebné v jednom celku. Plné zorné pole 360° x 270°, vysoká přesnost, dlouhý dosah (300 m při 90% odrazivosti) a vysoká rychlost (až 50 000 bodů za vteřinu) staví ScanStation C10 do pozice nejuniverzálnějšího 3D skeneru na trhu.

Geoportálová řešení

Při tvorbě tohoto typu zakázek úspěšně spolupracujeme s firmou Intergraph CS, jejímž jsme partnerem pro vývoj a prodej (tzv. RSC a RSP partner). Toto strategické partnerství SW firmy s firmou tvořící a nabízející data přineslo v uplynulých letech mnoho významných zakázek. Naše obchodní politika v oblasti geoportálových řešení je založena na celosvětových praktických zkušenostech a stoprocentní kvalitě práce. Společně tak dokážeme nabídnout geoportálová řešení splňující i ty nejnáročnější požadavky ať už ze strany zákazníka, tak i ze strany standardů INSPIRE, OGC, ISO aj.

Nabízený modulární systém zahrnuje např. aplikace tenkého klienta, editačního tenkého klienta, automatického obchodního modulu či metadatového editoru odpovídajícího požadavkům INSPIRE. Veškerá řešení jsou realizována na základě produktů Intergraph GeoMedia WebMap Professional, GeoMedia Professional, Intergraph SDI Portal a Intergraph SDI Pro. Základním rysem všech výše uvedených aplikací je maximální podpora otevřených standardů Open Geospatial Consortium (OGC) a interoperabilita vůči všem současným GIS technologiím.

gefos-02

Firma Gefos může zájemcům o portálové řešení nabídnout prodej kompletní technologie (včetně pravidelné platby za pronájem prostoru na K2), outsourcing služby, naplnění daty (úpravu, čištění a migraci stávajících dat, tvorbu dat nových či tvorbu datových modelů a struktur), pravidelnou aktualizaci dat (ve spolupráci s ČÚZK, ZÚ aj. poskytovateli dat) a správu dat i technologie.

Mezi naše nejvýznamnější reference patří Geoportál Povodí Vltavy, kde je naše spolupráce datována již od roku 2006. Od roku 2009 se mezi naše zákazníky řadí i Magistrát města České Budějovice s geoportálovým řešením „GIS České Budějovice".

Obecně se dá říci, že jsme schopni vytvořit funkční systém postavený na nejnovějších technologiích „šitý na míru" potřebám zákazníka, který bude současně splňovat veškeré aktuální světové otevřené standardy.

Informační technologie jsou dynamicky se rozvíjející obor, jehož cílem je získat co nejreálnější obraz snímané zájmové scény. Díky možnosti využití výše uvedených technologií se nám tohoto cíle vcelku daří dosáhnout. Pokusili jsme se zde nastínit naše technické možnosti, které jsou v tomto ohledu téměř neomezené. Omezený je ovšem prostor pro tento článek, který nám bohužel neumožňuje vás informovat podrobněji. Pokud by vám zde nějaké informace přece jenom chyběly nebo se nám podařilo vzbudit váš zájem o ukázku aplikace těchto moderních technologií v reálném životě, rádi se s vámi osobně setkáme.


Mohlo by vás zajímat: