SolidWorks
Asseco HELIOS - Seznam.cz (1/3)
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TopoL Software

Tags: Data | Fotogrammetrie | GIS | Topol

topol-01TopoL Software je česká softwarová společnost se zaměřením na vývoj a distribuci softwarových aplikací, komplexních služeb a systémové integrace v oblasti geografických informačních systémů, fotogrammetrie a leteckého snímkování. Software společnosti je využíván ve státní správě, průmyslu, marketingu, armádě, lesním hospodářství a zemědělství v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Španělsku, Rusku, Turecku, Íránu, Lotyšsku a nově i Mexiku.

Firma dodává komplexní řešení v oblasti GIS, digitální fotogrammetrie a sběru dat v terénu v oblasti lesnictví, zemědělství, městských a firemních informačních systémů, pozemkových úprav a dalších.

V loňském roce, z pohledu firmy velmi úspěšném, byla, kromě mnoha jiných, například realizována dodávka několika instalací programu PhoTopoL Atlas do Zeměměřického úřadu. Program zde bude používán pro obnovu dat ZABAGED. Pro tento účel byl program doplněn o několik funkcí, umožňujících používat při této práci i data pořízená metodou laserového skenování.

Ústav pro Hospodářskou úpravu lesů, v rámci Národní inventarizace lesů II, zavedl v loňském roce do plného provozu speciální aplikaci FoNIL (Fotogrammetrie pro Národní inventarizaci lesů) postavenou nad programem PhoTopoL.

topol-02

Byla realizována dodávka grafického modulu pro Pozemkovou evidenci Vojenských lesů a statků.

Na konci loňského a začátku letošního roku bylo do Mexika dodáno několik instalací programu PhoTopoL, jako komplexní řešení pro automatický výpočet aerotriangulace, ortofota, mozaikování a pro stereovyhodnocování.

Na základě spolupráce s firmou GIP-Aalen Dr. Kruck, Německo (dodavatel aerotriangulačního programu BINGO), byl prodán modul PhoTopoLu pro automatický sběr spojovacích bodů i na náročné trhy do Japonska a USA.

Na základě spolupráce s firmou GEG GmbH, Německo, byl program AeroTopoL, pro plánování a realizaci letecké snímkování, prodán i do, z našeho pohledu, exotických států jako Indonésie a Súdán.

V současné době je připravovaná nová verze programu TopoL xT 10.0 a byla dokončena nová verze programu TopoL CE, prodávaná nyní pod názvem TopoL Mobile.

topol-03

TopoL xT 10.0 obsahuje, kromě jiných změn, nový formát TopoLovského bloku. Ten přináší podstatné rozšíření možností tohoto formátu dat, jako je například použití formálních jmen tabulek, definování multiobjektů (propojení více objektů s možností s nimi společně pohybovat), vkládání odkazů na jiné bloky, s tím, že se editací vloženého bloku změní všechny jeho odkazy. Kromě dalšího také rozšiřuje formát textů

  • číslo druhu je vedeno samostatně (odděleně od čísla stylu)
  • obsahuje volitelné atributy uložené v databázové tabulce
  • víceřádkové texty
  • nové interní atributy (zvětšení, posun, zarovnání, rozestup slov a řádků, dekorace)

topol-04Dále je možné vytvářet textové anotace, které jsou vázány na konkrétní grafické objekty (body, linie, plochy, texty určitého druhu). Znění textu může být odvozeno z atributů grafického objektu, na který je anotace vázána, a jeho poloha bude určena relativně vzhledem ke grafickému objektu. Uživatelské značky jsou doplněny o další možnosti – například proměnlivá velikost dle výrazu. Pro jednodušší a rychlejší editaci dat má nyní TopoL xT 10.0 dynamický nástroj, kdy je uživatelem nejdřív zvolen objekt a po volbě, dle kontextu, je vybrána operace, která má být provedena (například posun, smazání, editace, změna tabulky...). Všechny editační nástroje mají vlastní dynamickou lištu nástrojů, která se objeví při spuštění funkce a která obsahuje všechny možnosti, které běžící editační nástroj nabízí.

Nová verze 3.0 programu TopoL Mobile (dříve prodávaná pod názvem TopoL CE) obsahuje také další vylepšení. Za zmínku stojí například vylepšený algoritmus průměrování, který zvýší přesnost měření. Při zapnutém průměrování se na bodu zjistí v prvním kroku průměr z přijatých poloh a standardní odchylka. Ve druhém kroku se počítá nový průměr, kde se použijí pouze hodnoty, které v prvním kroku leží v mezích standardní odchylky od průměru. Tím se vyloučí vzdálená měření a výsledná hodnota je přesnější. U liniových a plošných objektů lze zapnout zobrazování lomových bodů. Popisy jednotlivých objektů jsou menší a mohou být nastaveny jako transparentní. Po sejmutí bodového objektu nebo lomového bodu linie nebo plochy se zobrazuje na obrazovce vzdálenost aktuální polohy od tohoto bodu. Nedostupná místa je potom možno s pomocí GPS změřeného stanoviště doměřit dálkoměrem TruePulse.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit