Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN Harness proD – software pro navrhování kabelových svazků

Autor článku: redakce   

EPLAN Harness proDEPLAN Harness proD je špičkový software pro navrhování a dokumentaci kabelových svazků. Stejně jako ostatní CAD systémy společnosti EPLAN lze i Harness proD jednoduše integrovat do komplexního projekčního prostředí a v plné míře využívat výstupů z již provozovaných MCAD a ECAD systémů. Kromě vlastního návrhu kabelových svazků umí EPLAN Harness proD vytvářet i profesionální výrobní dokumentaci včetně výkresů, kusovníků či montážních předpisů.

Až dosud nepředstavovalo navrhování kabelových svazků a vodičů pomocí systému CAD právě snadný úkol. Výpočet délky kabelů, zpracování průměrů svazků, kontrola maximálních povolených délek kabelů a zejména vytvoření nabídek a výrobní dokumentace jsou časově náročné a velmi pracné. Navíc se jedná o poměrně monotónní činnost, která není mezi konstruktéry oblíbená a je náchylná k chybám. V důsledku toho se často stává, že prototyp kabelového svazku úplně nevyhovuje, což znamená, že než se dostane do výroby, musí se ještě několikrát upravovat.

EPLAN Harness proD je profesionální nástroj, který spojuje data z mechanických a elektrických konstrukčních systémů do jediného systému, jenž umožňuje efektivní vývoj kabelového svazku ve 3D. Mezi hlavní výhody systému patří automatizace prováděných kroků, počínaje importem seznamů zapojení vodičů z platformy EPLAN přes návrh kabelových tras po vytváření 2D výkresů montážní desky. Schopnost shromažďovat mechanicky relevantní informace z různých systémů MCAD a informace o zapojení z ECAD, čímž se EPLAN Harness proD bezproblémově začleňuje do prostředí komplexního PLM. V případě potřeby je možné navrhnout kabelový svazek i bez mechanického prototypu. Výsledkem je značné zkrácení doby vývoje, zvýšení produktivity práce a zejména výrazný nárůst kvality projektů.

EPLAN Harness proD

EPLAN Harness proD zjednodušuje většinu důležitých fází procesu projektování

Dokáže jednoduše převzít seznamy zapojení vodičů a informace o propojení ze systému EPLAN. Vedení vodičů a kabelů po již definovaných trasách je plně automatizované a hodnoty pro průměry svazků a délky vodičů jsou vždy aktualizované. Tím optimalizuje vedení svazků z hlediska spotřeby materiálu. Systém automaticky umísťuje kabelové zakončovací prvky a sleduje všechny prvky kabelových svazků, které patří k sobě. EPLAN Harness proD je vybaven i množstvím kontrolních funkcí, které eliminují běžné chyby v návrhu. Jedná se například o kontrolu minimálních poloměrů ohybů, vhodné průměry vodičů, kapacitu průchodek, délková omezení či možné kolize kabelového svazku s mechanickým prototypem.

Jednoduché a intuitivní ovládání

K dalším významným výhodám EPLAN Harness proD patří vytváření požadované dokumentace kabelových svazků. Automaticky vytváří ze 3D návrhů 2D výkresy – od výkresů montážní desky 1:1 až po užitečné servisní dokumenty v požadovaném měřítku. EPLAN Harness proD automaticky generuje spotřebu materiálu a délku dodávky, výpočet hmotnosti, vytváří kusovníky a přehledy propojení. EPLAN Harness proD dokáže vytvářet také řídící soubory pro kabelážní a montážní stroje pro optimální integraci výroby.

EPLAN Harness proD má velmi jednoduché a intuitivní ovládání, díky kterému se uživatelé v novém prostředí rychle zorientují. Jednoduchost práce se systémem potvrzuje i délka školení, která je pouhé 3 dny. Společnost EPLAN nabízí svým zákazníkům i odbornou asistenci při začlenění systému EPLAN Harness proD do jejich stávajícího vývojového a výrobního prostředí.