Google překladač: English Deutsch

Fotogrammetrická kamera jako příslušenství ke skenerům

Tags: Creaform | Maxshot | Skenery

skener-01Koncem roku 2011 firma Creaform rozšířila svoje portfolio 3D skenerů o fotogrammetrickou kameru MaxSHOT3D. Kamera MaxSHOT3D dodává vysokou rychlost a přesnost fotogrammetrie všem skenerům firmy Creaform (HandyScan, HandyPROBE, MetraSCAN) hlavně pro větší objekty. Firma Creaform je celosvětově proslulá díky přenosným, spolehlivým a snadno použitelných skenerům HandySCAN.

"Jsme nadšeni z tohoto nového systému, neboť odráží dokonale náš závazek k vysoké přesnosti a spolehlivosti, říká prezident firmy Creaform Charles Mony. Systém MaxSHOT 3D posouvá fotogrammetrii na zcela novou úroveň z hlediska dostupnosti a jednoduchosti použití ".

Fotogrammetrická kamera má příjemný design a velice jednoduché používání, umožňuje pracovat s fotogrammetrií rychle a snadno. Na základě série fotografií vytváří vysokou přesnost polohování modelu objektu.

skener-03
Data zanesená do počítače

Na měřený objekt nebo jeho okolí se umístí několik speciálních kódovaných targetů a měřící tyče, celý prostor se vyfotí a z těchto fotek se pomocí triangulace vypočítá poloha bodů. Prostřednictvím tohoto procesu mohou být nekódované targety pro HandyScan, HandyPROBE nebo MetraSCAN snadno vypočítány a zobrazeny ve 3D prostoru.

Jakmile jsou výpočty kompletní, mohou ostatní Creaform 3D skenery nebo optické CMM automaticky na určení své pozice používat vysokou přesnost polohování pozičního modelu získanou fotogrammetrií.

Fotogrammetrický systém je velice jednoduchý a nezávislý na zkušenostech obsluhy, program VXshot ma extrémně jednouchý proces sběru dat:

  1. Průvodce pro celý proces sběru dat
  2. Upozorňuje na potřebu další fotografie pro zvýšení přesnosti
  3. Vizualizace v reálném čase umožňuje rychlou kontrolu
  4. Automatický přepočet triangulace při získání další fotografie

skener-04
Fotogrammetrická kamera MaxSHOT3D v akci

Použitím kamery MaxSHOT 3D se skenerem Handyscan 3D , optickým CMM skenerem MetraSCAN nebo měřícím HandyPROBE lze získat kratší dobu měření u velkým objektů, vyšší přesnost měření, což v konečném důsledku vede ke snížení výrobních nákladů a zvýšení efektivity.

skener-02
Tabulka přesnosti při použití fotogrammetrické kamery MaxSHOT3D


Mohlo by vás zajímat: