Google překladač: English Deutsch

ANSYS – Okno do světa multifyzikálních výpočtů – CFD a FEA

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: ANSYS | CFD | Engineering | FEA | Seminář | Techsoft | Vzdělávání

TechSoft1218Společnost TechSoft Engineering pořádá ve dnech 23. a 24. května seminář, jehož cílem je seznámit účastníky se základy výpočtů strukturální mechaniky FEA (pevnosti a dynamiky) a dynamiky proudění CFD a jejich využitelnosti v průmyslové praxi. V průběhu semináře bude prezentována řada ukázek použití i samotná práce se systémy ANSYS Professional, ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, ANSYS CFX a integrovaného prostředí ANSYS Workbench. Místem konání je restaurace ZOOM v Kongresovém centru v Praze. Účastnický poplatek je 2000 Kč (včetně DPH) na oba dny nebo 1200 Kč na jeden den.

Seminář je zaměřen na několik zákaznických skupin. První jsou potenciální uživatele těchto systémů, kteří se seznamují s možnostmi programů, s jejich investiční náročností a rentabilitou. Další je skupina firem, která obdobná řešení využívá a má zájem seznámit se s principy těchto analýz. Poslední skupinu tvoří konstruktéři a inženýři, kteří již obdobné systémy využívají, a chtějí získat přehled o další využitelnosti těchto systémů, jejich vzájemné propojitelnosti (couplingu) a seznámit se tak s komplexním světem multifyzikálních analýz - od pevnosti, proudění až po elektromagnetismus.

Závazné termíny
  • 10. května registrace na seminář s rezervací ubytování
  • 18. května registrace na seminář
  • 23. května zahájení semináře
Pozvánku s kompletním programem a pokyny pro účast najdete zde.

Mohlo by vás zajímat: