Google překladač: English Deutsch

Vylepšení ohýbání a děrování v nové verzi Radan 2012 R2

Autor článku: Nexnet   

Tags: CAM | Děrování | Nexnet | Radan | Radbend | RADM-AX | Radtube

Práce v Radan Radm-ax - 1225Radan vydává novou verzi 2012 R2, ve které přestavuje novinky nejen pro laserové pálení a tváření trubek. Modul pro ohýbání plechu Radbend nabízí lepší způsob ukládání detailů ploch, hran a vrcholů umožňující opětovné přenášení mezi Radanem a Radbendem. Díky této vlastnosti Radan nyní rozpozná podobnosti mezi díly a automaticky tyto díly naprogramuje. Děrování v Radanu je nová funkce umožňující automatické oddělení pravoúhlých zbytků na děrovacích a kombinovaných strojích. Díky sofistikovaným funkcím je zajištěno, že zbytek zůstane na místě i při odběru zbytkové mříže.

Dále je tu nová funkce pro uživatelský seznam nástrojů zahrnující vizuální zpětnou vazbu, která zobrazuje, které nástroje byly už využity při osazení zřídka, často či nebyly použity vůbec. Výběr nástroje je nyní také velice intuitivní, s možností rychlého překreslení.

Algoritmus pro pravoúhlý nesting samostatných dílců byl výrazně vylepšen a umožňuje nyní ještě lepší využití materiálu. Uživatel si může nastavit, které sloupce informací budou ve výstupech viditelné, uživatelské parametry mohou být použity na skupinu, výběr či vybrané součásti. Některé vlastnosti jsou specifické pro daný typ stroje, tj. mohou nabývat různých hodnot pro různé typy strojů. To znamená, že např. čas pro výpočet vyskládání může být nastaven a uložen s různými hodnotami pro různé typy strojů. Hodnoty vypočítané rychlým odhadem jsou nyní uloženy a mohou být zobrazeny na přehledu vyskládaných tabulí, v seřizovacím listu ve formátu html a ve výstupech projektu.

Nové aplikace Radm-ax a Radtube jsou nyní dostupné
Radm-ax je 5osý programovací systém pro víceosé lasery a vodní paprsky v obecném strojírenství, automobilovém a leteckém průmyslu.
Radtube je speciální programovací systém pro rotační a víceosé řezací stroje vyvinutý speciálně pro odvětví řezání trubek a zpracovatelského průmyslu.
Radtube i Radm-ax přicházejí s komplexní databází strojů a postprocesorů, díky které jsou plně kompatibilní s většinou strojů od velkého množství výrobců. V případě, že stroj není zatím podporován, utilita Machine setup umožňuje nastavení typu stroje a informací potřebných pro tvorbu korektního NC kódu pro daný typ stroje.

Radtube: knihovna parametrických profilů trubek zjednodušuje tvorbu 3D modelu trubky. Díky knihovně parametrických tvarů, včetně různých speciálních tvarů, je vložení těchto tvarů do 3D modelu trubky velmi snadné. Špičkový modul pro nesting v Radanu pomáhá uživatelům s vyskládáním mnoha dílců na trubku či její část, včetně vytvoření individuální technologie řezání pro každý dílec, a její následou simulaci a kontrolu řezných drah. Dílce, u kterých už byla technologie řezání vytvořena, mohou být spolu s dalšími dílci vyskládány do několika různých trubek a vyřezány tak, aby bylo maximalizováno využití drahého materiálu.

Radm-ax: řezací operace jsou globálně rozděleny na vnější ořezy, vnitřní výřezy a na ostatní objekty, které je nutno vyřezat. Základní řezné dráhy mohou být vygenerovány zcela automaticky, ale je možné je vytvořit ručně či automaticky vygenerované dráhy ručně změnit. Uživatel má plnou kontrolu nad technologií vnitřních i vnějších řezů. Řezná dráha může být editována v závislosti na naklonění řezné hlavy, případně dle umístění přípravků či upínek – Radm-ax poskytuje několik možností práce s upínkami, včetně možnosti importovat je z externích souborů a manuálně je umístit, nebo využít nástroj Fixture Design na vytvoření upínky.

Díky ověření řezných drah a simulaci řezání v Radtube i Radm-ax je uživatel ušetřen nepříjemných překvapení po spuštění řezání na stroji. Plná solid simulace znázorňuje pohyb řezací trysky včetně úhlu tak, jak se pohybuje kolem řezané části. Díky tomu má uživatel plnou kontrolu nad pohyby hlavy. V případě zjištění kolize je místo kolize znázorněno a je zobrazeno okno s upozorněním na výskyt kolize. V takovém případě je možné editovat dráhu ručně nebo nechat kolizi odstranit automaticky. Poté, co je dráha kompletně ověřena a odsimulována, Radtube a Radm-ax rychle vygeneruje korektní NC kód. Díky mnoha dostupným funkcím můžete redukovat zbytečné pohyby stroje a vytvořit tu nejlepší technologii řezání právě pro vaši zakázku.

Mohlo by vás zajímat: