Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eplan přidal do svého portfolia software Harness Expert

Autor článku: Eplan   

Tags: CAD | CAE | Elektro | Eplan | Expert | Harness | Kabely | Svazky

Eplan_harness3-1234Společnost Eplan, dodavatel CAE řešení, převzala vývoj a prodej zavedeného softwaru pro 2D/3D návrh kabelových svazků Harness Expert. Smlouva mezi firmou Linius Technologies, vyvíjející software, a společností Eplan Software & Service byla podepsána 28. 6. 2012. Rozšíření sortimentu umožní společnosti Eplan nabízet zákazníkům ještě úplnější podporu při návrhu kabelových svazků a kabeláže. Strategický nákup softwaru Harness Expert významně zvýší potenciál firmy Eplan na domácím i mezinárodním trhu.

Umožní společnosti proniknout do nových oblastí průmyslu, jako jsou např. konstrukce přístrojů, drážní techniky a speciálních vozidel, a dále do oblastí telekomunikací, letectví nebo zdravotnické techniky. Současně s tím, jak se zvětšuje počet zařízení a modulů v rozváděčích, zvyšuje se i poptávka zákazníků po implementaci kabelového spojení 1 : 1 prostřednictvím kabelových svazků. Nový software perfektně doplňuje Eplan Electric P8, řešení CAE, které už dříve umožňovalo navrhovat propojení běžnými a chráněnými kabely v rozváděčích a mezi provozními zařízeními. Zákazníci mohou těžit z konzistentní integrace procesů, protože jsou podporovány všechny fáze inženýrské práce, od návrhu a konstrukce zařízení až po návrh a výrobu kabelových svazků.

„Koupě softwaru Harness Expert nám umožnila rozšířit naši nabídku tak, abychom pokryli všechny požadavky techniků na globálním trhu. Přináší nám to značnou konkurenční výhodu, zvláště na mezinárodním trhu,“ řekl Maximilian Brandl, předseda výkonné rady Eplan Software & Service.

Dodavatel řešení plánuje začít s distribucí softwaru pod názvem Eplan Harness Expert od podzimu 2012.
Eplan_harness1-1234
Harness Expert: zobrazení kabelového svazku ve 3D s ochrannými hadicemi, vodiči a konektory

Otevřenost pro ostatní systémy na trhu
Harness Expert je jednoduše použitelný software, který plně a ve všech ohledech podporuje návrh kabelových svazků. Typický návrh kabeláže a kabelových svazků se provádí ve 3D. Systém Harness Expert generuje veškerou potřebnou dokumentaci ve 2D, plně otevřenou pro import ze systémů třetích stran i export do nich, ať jde o systémy konstrukční, výrobní nebo pro správu dokumentace. Integrace mezi Eplan Electric P8 a Harness Expert zahrnuje všechny odpovídající údaje o zapojení, jako specifikaci vodičů, informace o svazování a bandážování vodičů, o jejich zakončení a uspořádání konektorů. Integrovaný pracovní proces zkracuje dobu potřebnou na inženýrské práce a snižuje náklady.

Jednotný postup pro návrh mechanického uspořádání zařízení i kabelových svazků
Software umožňuje pružně uplatnit různé přístupy k návrhu kabelových svazků. Typicky jde o import prostorového (3D) modelu z konvenčního systému CAD. Následně jsou v digitálním modelu zkontrolovány kabelové trasy, navrženo veškeré příslušenství, jako jsou svorky, svěrky a průchodky, a vypočítány bezpečnostní rozměry a délky kabelů. To ve bez nutnosti časově náročné a nákladné výroby prototypů. Když je kabelový svazek navržen a vložen do importovaného 3D modelu, je celek přenesen zpět do oddělení mechanické konstrukce. Výhoda: jakákoliv chyba konstrukce a funkce kabelového svazku může být detekována ve virtuálním modelu a okamžitě může být napravena - bez potřeby výroby reálného prototypu. Jestliže z nějakých důvodů, organizačních nebo konstrukčních, není k dispozici 3D model, mohou být kabelové svazky navrženy přímo v 3D editoru softwaru Harness Expert.

Dokumentace a testování
Harness Expert používá návrhy ve 3D i 2D ke generování široké kály dokumentace, potřebné pro cenové nabídky, objednávky a výrobu kabelových svazků. Vytvářeny jsou kompletní nebo dílčí kusovníky, seznamy konektorů a standardizovaných dílů pro montáž, schémata kabeláže, tabulky zapojení a postupy výroby, které umožní spočítat dobu výroby i výrobní náklady. Data mohou být přenesena přímo do systému strojů pro výrobu kabelových svazků, jako je např. Komax. Pro validaci návrhu kabelových svazků má software mnoho praktických funkcí pro testování a kontrolu, např. dovolených poloměrů ohybu, zaplnění kabelových žlabů, kontrolu délek vodičů atd. Cílem je zjistit každou možnou nekonzistenci a chybu v co nejranější fázi, to znamená před výrobou prototypu, a zjednodušit jejich nápravu.
Eplan_harness2-1234
Zobrazení kabelového svazku ve 3D připojeného ke svorkovnici

Co je to kabelový svazek
Kabelový svazek je svazek vodičů a kabelů, v běžném případě opatřených na konci konektory nebo svorkovnicemi, určený k vytvoření elektrického propojení mezi komponenty a zařízeními. Jde o pasivní zařízení. Pomocí svázání vodičů do jednoho svazku, např. svazovací páskou, je umožněno umístění celého svazku do ochranné hadice, žlabu nebo trubky. Jednotlivé vodiče jsou pevně spojeny do svazku a pracuje se s nimi podobně jako s kabelem. Vodiče tak lze ochránit před znečištěním, teplem a mechanickým namáháním a zajistit jejich potřebné elektrické vlastnosti, jako izolaci vodičů a vodivost během celé doby životnosti produktu. Na rozdíl od běžného kabelu (umístěného v ochranné hadici) je kabelový svazek navrhován podle požadavků projektu na základě toho, jaká propojení jsou třeba. Výhoda tohoto přístupu spočívá v optimalizaci prostoru potřebného pro kabeláž, hmotnosti spojovacích vodičů a vytvoření optimálních podmínek pro spojení. Dokonce i pro malé výrobní série lze využít předností hromadné výroby.

Mohlo by vás zajímat: