Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSC nabízí Actran Release v13.0 pro akustické simulace

Autor článku: MSC Software (JL)   

Tags: 13.0 | Actran | Akustika | CAE | MSC | Simulace | Software

MSCsoftwareActran1237MSC Software uvolnil Actran Release 13.0. Podporuje rigidní spojení mezi různými částmi, aplikuje požadované hraniční podmínky, vylepšené je integrační schéma pro pyramidové prvky, robustnější a přesnější jsou druhotné proměnné jako třeba průtoková rychlost nebo intenzita. Implementována byla rovněž technologie PML (Perfectly Matched Layers) technology, zajímavá hlavně pro výpočty při vysokých frekvencích. Podpora polo-empirického Miki pomáhá technikům při modelování porézních materiálů.

V modulu Actran DGM jsou podporovány nové mezní podmínky včetně podmínek Thompson. Je možné díky tomu simulovat rušení vedlejšího akustického nástroje. Díky podpoře směrového mikrofonu mohou uživatelé modelovat citlivost mikrofonů určitým směrem a frekvenci příchozích akustických polí. Za pomoci heterogenních turbulentních mezních vrstev lze ovládat dekorelační efekty.
Zvukové pole může být narušeno vnějšími předměty, nyní je tedy možné zapracovat efekt struktur nebo objektů kolem. Nová metoda mapování vibrací umožňuje určit jejich vrstvy přesněji. Informace ze souborů Nastran mohou být převedeny do ekvivalentních bloků Actran. Další možností je kombinovat různé souzvuky.
Pro fázi post-processingu jsou zde indikátory jako Overall Sound Levels, při zkoušení oktáv nebo 1/3 křivek oktáv je možná úprava tonálního charakteru signálu, samozřejmostí je následný poslech podle zadaných podmínek či omezení.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit