Minerva
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TopSolid CAD-CAM pro výrobu nábytku

Autor článku: Jaroslav Čapek   

Tags: CAD | CAM | Dřevoobrábění | Strojírenství | TopSolid

TopSolid_InteriorDesign-Gallery-gs43_002Uživatelé softwaru pro navrhování interiérů se často setkávají s řešením, které je zaměřeno především na rychlé sestavení běžného interiéru a efektní fotorealistickou prezentaci. Takové systémy pak ale poskytují většinou jen omezenou podporu při řešení výroby návrhu. Jiné systémy jsou naopak zaměřeny na řešení výrobních postupů, ale neposkytují žádnou nebo dostatečnou podporu v konstrukci nebo podpoře prodeje. Ve svém chování jsou při konstrukci běžného interiéru vyváženější, nejsou však připraveny na volnou tvorbu ve smyslu obecných tvarů a čistě desénového nábytku nebo interiérových prvků. Možnost kombinovat materiály a postupy – například ohýbání plechu přímo při práci s dřevěnou konstrukcí – v rámci jednoho otevřeného konstrukčního návrhu nebývá zastoupena vůbec. TopSolid představuje z tohoto úhlu pohledu mezi CAD/CAM systémy určitou výjimku.

TopSolid jako přesný nástroj

CAD TopSolid nabízí prostředí podporující konstrukci od jednotlivého dílce až po komplexní sestavu – výrobek. Není podstatné, zda se zabýváte volnou tvorbou a chcete vytvořit tvarově nestandardní hudební nástroj, nebo se jedná o návrh haly v budově banky. V CAD produktu TopSolid získáváte přesný nástroj, který umožňuje pracovat s parametrickou dvojdimenzionální skicou, prostorovými křivkami, s obecnými plochami a jejich volným tvarováním populárním mezi designéry, můžete však přecházet volně do práce objemovými tělesy. Vaše tvorba může být následně prezentována fotorealistickými náhledy vašeho výrobku nebo celé scény a zdokumentována generováním výkresové dokumentace, kusovníky apod.

TopSolid_InteriorDesign-housle

Návrh interiéru se opírá obvykle o standardní části (mohou to být například korpusy, dvířka, police, prosklené stěny, posuvné dveře apod.), které jsou v TopSolidu dostupné z uživatelsky otevřených databází. Tyto komponenty, určené pro opakované použití, se mohou ve chvíli, kdy je aplikujeme v interiéru, vyznačovat určitou citlivostí k podmínkám, za kterých je používáme. Změna rozměru takové komponenty – například korpusu – může vyvolat automaticky úpravu jejích stavebních prvků. Počet pantů se tak může automaticky změnit podle aktuální aplikační výšky korpusu právě tak jako počet spojovacích elementů. „Publikace" takové komponenty do prostředí interiéru může znamenat například i její automatické umístění na stěnu v předepsané výšce, může znamenat možnost provázání s aktuální situací v interiéru.

TopSolid_1
Komponenty jsou – samozřejmě podle přání uživatele – parametrické a tato jejich vlastnost je snadno využitelná při vytváření vazeb – závislostí na jiných prvcích interiéru. Posun například stěny nebo jiné skříňky na straně našeho objektu může vyvolat automaticky změnu velikosti našeho objektu. Může vzniknout rychle nestandardní rozměr, který je nestandardní, ale současně je tím pravým řešením pro výsledný estetický dojem. V TopSolidu jde podpora přizpůsobení komponent interaktivní práci s prostorem interiéru tak daleko, že je možné v interiéru jen naznačit prostor, který má být obsazen, a uvedená komponenta ho plně obsadí. Záměna jedné komponenty za jinou není problémem.

Spolupráce na návrhu interiéru

V případě větších, komplexních celků je TopSolid nově vybaven něčím, co bychom mohli nazvat „concurent engineering". Jedná se o situaci, kdy je zapotřebí, aby na zpracování interiéru pracovalo více návrhářů najednou. V takovém případě může být například celé patro „rozděleno" mezi jednotlivé návrháře. Jejich práce – jednotlivé úseky – jsou pak automaticky synchronizovány do jednoho celku. U větších interiérů mohou působit a působí problém drobné části interiérových prvků, které s sebou komponenty nesou. Jsou jimi například panty, spojovací materiál apod. Jejich stálá přítomnost se může stát pro jejich počet a komplexnost pro další práci s virtuálním interiérem neúnosnou. V TopSolidu je možno jim pro potlačení jejich přítomnosti přidat vlastnost, která nám umožní je ve chvíli, kdy je nepotřebujeme v detailu, prostě vypnout. Jsou tedy v celku přítomny, ale pokud nechceme, nezpomalují práci počítače.

TopSolid_2
Vaše práce se samozřejmě může opírat o parametrické komponenty, kdykoli však můžete přejít do volné tvorby a vytvářet atypické, volné prostorové tvary přímo do modelu zaměřeného interiéru. Tato vlastnost jej například činí populárním u konstruktérů jachet, kde pravý úhel vzhledem k tvaru trupu je spíše vzácností.

Počítačová podpora výroby

CAM v TopSolidu vyváženě doplňuje CAD. TopSolid nabízí přímé asociativní propojení CNC technologie výroby každého jednotlivého dílce s aktuální situací v interiéru. V CAD TopSolidu můžete například vytvořit barokní parametrickou hlavici sloupku, v CAM vygenerovat její technologii pro obrábění v pěti osách kontinuálně a pak následně změnit parametricky její tvar v CAD podle potřeby interiéru. Dráhy nástroje budou s vaším svolením automaticky přepracovány. Můžete změnit rozměr korpusu, automaticky se změní počet vrtaných otvorů na kolíky a automaticky se také přepracuje CNC technologie výroby příslušného dílce.

Technologie CNC obrábění se odehrává na objemových modelech obráběcích strojů, které jsou vybaveny kinematikou (jsou to modely 1:1). Umožňují nám vybírat, aplikovat a sledovat technologické procesy, optimalizovat činnost agregátů strojů, organizovat výrobky a jejich upínací zařízení v prostoru stroje ještě dříve, než se s komplexní technologickou dokumentací CNC programy vůbec vydáme do výroby. Systém nám dává nahlédnout změny polotovaru v průběhu obrábění, předvádí nám ubírání materiálu nástroji, sleduje případné kolize nebo situace, kdy může dojít na skutečném stroji k překonání maximálního pracovního rozsahu stroje. Taková situace v praxi znamená zastavení výroby, přepnutí výrobku nebo manipulaci s nástrojem. Následuje obtížný pokus o pokračování ve výrobě, což často končí znehodnocením rozpracovaného kusu, prodlevou výroby, finančními ztrátami a celkově trpkými zážitky. TopSolid vám pomůže odhalit taková nebezpečí dříve, než k nim skutečně fyzicky dojde.

TopSolid_3
Pro práci s plochými dílci je TopSolid vybaven optimalizací – přesnou nebo pravoúhlou – podle technologie a úmyslu. Obrobení takové tabule může proběhnout zcela automaticky, bez zásahu programátora. TopSolid je schopen sám položit model dílce do modelu stroje, rozlišit jednotlivé objekty k obrobení na dílci, vybrat si správné agregáty a nástroje do nich a pak také dílec a jednotlivé objekty ve správném pořadí automaticky obrobit. Opět si prohlédnete simulaci, a jste-li spokojeni (a pokud k tomu již nedošlo), povolíte generování NC kódu pro obráběcí stroj.

Mezi moduly CAD a CAM existuje vzájemná asociativní provázanost. Změna dílce, pokud otevřete již hotovou technologii k němu, může s vaším svolením vyvolat automatické přepočítání technologie – od 2.5D frézování až do 5 os kontinuálně.

Zjednodušená verze pro obchodníky

Pro potřeby obchodu se standardními produkty je komplexní systém příliš robustní. Je také proti smyslu věci, aby prodejce nábytku mohl zasahovat do konstrukční strategie konkrétního výrobku. Pro potřeby prodeje a sestavení interiéru na klíč včetně vizualizace a výpočtu nabídky existuje upravený systém, který se jmenuje Planner. Tento systém je podporován nadstavbou Quote pro generování nabídek, kusovníků apod. Systém Planner zachovává možnost parametrických změn jednotlivých kusů z katalogu, jeho variantní provedení, ale nikoli zásahy do vnitřní konstrukce a logiky výrobku.

TopSolid jako konstrukční – a pokud používáte CNC obráběcí stroje – i jako technologický celek může být pro vás odpovědí, jak zajistit komplexní softwarové zabezpečení vaší konstrukce, výroby a prodeje.

www.centersoft.cz


Mohlo by vás zajímat: