Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DELMIA V6 – obrábění

Autor článku: Tomáš Dokoupil   

Tags: CAM | Dassault | Delmia | Software | Systèmes

BEKO-advanced250Společnost Dassault Systèmes je průkopníkem na trhu v 3D softwaru od r. 1981. Jako světový lídr si získala více než 115 000 zákazníku v 80 zemích světa. Poskytuje globální vedoucí řešení pro vývoj výrobků a jejich inovací, které lze využít pro různé druhy průmyslu. Tisíce společností z různých průmyslových odvětví po celém světě si již zvolily možnosti virtuálního návrhu s CATIA produkty pro zajištění svého reálného úspěchu. Nyní firma představuje špičkový CAM produkt pro třískové obrábění, podporovaný značkou DELMIA V6.

 

DELMIA V6 – nová platforma pro CAM řešení

Modernizovaná platforma systémů od Dassault Systèmes obsahuje širší možnosti, funkčnost a produktivnější prostředí než předchozí verze produktů. Verze V6 může být plně integrována jako součást CATIA V6 pro komplexní CAD/CAM řešení, nebo tvoří jen separátní část CAM. Klíčovou vlastností programu DELMIA V6 je vysoká míra přizpůsobitelnosti uživatelským požadavkům. Nabízí snadné uživatelské nástroje vhodné pro široké spektrum podniků od nejmenších až po koncerny ve všech oblastech průmyslu pro dosažení konkurenceschopnosti a dominantní role na trhu.

Prostředí DELMIA V6

Nové impozantní prostředí v DELMIA V6 je na špičkové úrovni v třískovém obrábění. Například detekce kolizí během simulace se interaktivně opraví změnou nastavení dráhy nástroje, což umožní snadnější programovaní. Program umožňuje snadný přístup k stále aktualizované databázi NC programu. V důsledku toho jsou NC programátoři neustále v úzkém kontaktu a mají kolektivní dohled nad obráběním. Program používá také automatickou aktualizaci polotovaru. V praxi to vypadá tak, že po každém obráběcím cyklu se polotovar graficky změní na stav aktuálně obrobený. Vylepšení grafiky CAM prostředí vtáhne programátora do 3D rozhraní NC stroje i NC drah a umožní tak efektivněji tvořit programy s následnou realistickou simulací.

BEKO-other_advanced_3
DELMIA V6 disponuje dalšími výhodami

  • Šetří čas a optimalizuje procesy spojením techniky s výrobními znalostmi v rámci simulace stroje
  • Zvyšuje obráběcí kvalitu a výkonnost
  • Zlepšuje spolupráci mezi týmy
  • Zkracuje celkový výrobní proces 
  • Zajišťuje úsporu financí firmy

Delmia V6 má následující podpůrné programy:

Turning machining

Programování funkcí pro single a multi vřetena. Tento produkt umožňuje jednoduše naprogramovat soustružnické a vrtací operace pro horizontální i vertikální soustruhy. Jsou zde zastoupeny soustružnické operace jako hrubování, kapsování, konturování, závitování či zapichování. NC program se tvoří za pomoci plné asociativity s V6 návrhem. Výsledkem je optimalizování času dráhy nástroje. DELMIA Turning obrábění je rozšířeno o DELMIA Prismatické obrábění, což umožňuje programátorům vytvářet na soustružnicko-frézovacích strojích pokročilé operace s vícerevolverovými a vícevřetenovými stroji interpolovanými v dalších osách B a C. NC programy tak představují nejvyšší úroveň automatizace a normalizace použitím výrobního know-how.

Prismatic machining

Poskytuje nadstandardní řešení zahrnující kompletní sadu funkcí pro 2,5osé obrábění a sadu axiálních operací, které zahrnují standardní vrtání, složité vrtání, sražení hran, drážkování pro kompozitní materiály, atd. Současně poskytuje plnou sadu nástrojů pro nastavení přípravků a sestav nástrojů. V Multi-level a Multi-pass lze obrobit kapsy, plochy, stěny, kontury a následně rychlost obrábění aktualizovat definováním funkce pro vysokorychlostní obrábění. NC dráhy se přizpůsobují kinematice stroje a následně se optimalizuje nejvyšší výkon. Dále disponuje funkcí „Prismatic machining automatic“, jež automaticky rozpozná všechny prismatické oblasti, které jsou součástí výrobku, a navrhne ideální systémové řešení obrobení.

Milling machining

Umožňuje uživatelům programovat frézovací operace pro díly vyžadující tříosé obrábění, včetně možnosti překlápění do pětiosých pohybů. Plná sada nejmodernějších strategií zajišťuje optimální využití NC stroje s vygenerováním vysoce kvalitní dráhy nástroje. Nabízí kompletní sadu „high end strategies“ od hrubování až po čisté dokončovací operace. Programování je podporováno prostřednictvím automatického generování cest obráběcích nástrojů. Speciální operace vysokorychlostního frézování zajišťují minimální obráběcí časy, kvalitní obrobený povrch, prodloužení životnosti nástrojů i obráběcího stroje. Při výpočtu dráhy nástroje jsou generovány případné kolize, které se automaticky přepočítají nebo se upraví manuálně. Pro zbytkový materiál nabízí DELMIA V6 funkci, která automaticky vytvoří dráhy obrábění a odfrézuje zbytkový materiál. Funkce „3-to-5 Conventor“ automaticky nastaví osu nástroje orientovanou na optimální cestu frézování. Tato unikátní funkce umožňuje uživatelům používat tříosý modul tam, kde situace vyžaduje pětiosé interpolované pohyby.

BEKO-other_simulation

Extended Milling machining

Technologie Multi-axis je rozšíření v DELMIA Milling Machining, které umožňuje uživatelům programovat víceosé obráběcí stroje. Zaručuje pružné řízení výrobních programů s intuitivním a snadno naučitelným uživatelským rozhraním založeným na grafických dialogových oknech. Další důležitá funkce pro tento produkt je možnost použití různých strategií řízení náklonu osy nástroje. Tím poskytuje plnou sadu víceosých obráběcích operací pro přesnou definici dráhy nástroje, která nabízí programátorům řešení potřebné k výrobě tvarově složitých dílců a k obrábění do náročných materiálů.

NC machining simulation

Umožňuje programátorům simulovat pohyby nástrojů i celého stroje spolu s odstraněným materiálem a kontrolovat kinematiku NC stroje s ohledem na jeho pohybové a akcelerační limity. Simulace může probíhat přímo i na základě vygenerovaného ISO kódu. Interaktivně hlásí a graficky detekuje případnou kolizi a intuitivně nabídne optimální řešení. Tím se zaručí nejvyšší výkon a bezproblémový průběh NC programu. Následně lze kontrolovat kvalitu povrchu obrobeného materiálu. Detekce upínek, přípravku a axis limitů je v DELMIA simulaci samozřejmostí.

NC machining builder

Dodává nástroje pro tvorbu virtuálních NC strojů a jejich příslušenství s integrací postprocesorů a emulátorů stroje, které lze dodat na zakázku nebo vytvořit svépomocí díky postprocesor builderu. Navíc vedle standardních strojů pro soustružení a frézování mohou být jednoduše modelovány složité multi-tasking stroje s více hlavami, stoly nebo vřeteny. Modelář tak může definovat parametry pohybů os včetně jejich limitů, zrychlení a rychlosti. Jakmile je model stroje kompletní, uživatel může ověřit funkce a kompatibilitu ve virtuálním 3D prostředí. To zahrnuje validaci, inverzní kinematiku, axis omezení, rychlost posuvu atd.

DELMIA V6 pokračuje v technologickém vývoji obrábění tvrdých materiálů i v strategii třískového obrábění ve spolupráci s výrobci obráběcích strojů.Tím se dosáhne dalších výhod, jako je úspora času, efektivnost výroby, minimum opotřebení nástroje a vyšší kvalita obráběných dílů.

Autor poskytuje ve společnosti BEKO Engineering podporu NC obrábění pomocí DELMIA V6 s možností virtuální prezentace pro potenciální zákazníky.


Mohlo by vás zajímat: