Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN Platform ve verzi 2.2

Autor článku: Eplan   

Tags: 2.2 | Elektro | Eplan | EPLAN Platform | Kabeláž | Software | Svorky

EplanVersion2.2Společnost EPLAN představuje na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku novou verzi softwaru EPLAN Platform 2.2. Mnoha funkčními rozšířeními a přídavnými moduly, např. pro návrh kabeláže v provozu, otevírá uživatelům nové perspektivy v oblasti inženýrských prací. Cestu k požadovanému výsledku inženýrských prací zkracují nový výběr grafických maker, inteligentní analýza svorek a automatické vytváření propojovacích bodů při kopírování a přesouvání částí elektrických obvodů. Inženýři tak dostávají do rukou spolehlivý systém, který urychluje procesy a poskytuje základ pro automatizaci a standardizaci.

Novou verzi EPLAN Platform 2.2 charakterizují automatizace a standardizace. Motto je jasné: efektivní inženýrská práce a simultánní tvorba vysoce kvalitní dokumentace s jednoznačnými informacemi. Nová verze EPLAN Platform 2.2 byla vytvořena, aby toto motto naplnila. Pohodlnější a rychlejší zpracování projektů umožňují rychlé filtry v navigaci projektovými daty, komplexní sdílení dat jednotlivých komponent a rozšířené možnosti návrhu svorek. Intuitivní výběr grafických maker pomáhá konstruktérům efektivně implementovat standardy, a přesto mít stále možnost navigace v celém souboru maker. Díky názorné grafice a jasné struktuře je přístup k definovaným šablonám elektrických obvodů hračkou. Komplikované „proklikávání“ strukturou adresářů je nahrazeno navigací s grafickou podporou. To umožňuje členům technicko-obchodních týmů vytvořit při dialogu se zákazníkem prvotní základ dokumentace už při zadání projektu.
EplanScreen_fieldsys_1246
Grafické znázornění svorek
Jasná schémata elektrických obvodů jsou jedna věc – a informační reporty druhá. Verze 2.2 se soustředí na vytváření dat pro svorky. Spínací stavy svorek uložené v elektrickém schématu mohou být v reportech automaticky znázorněny v grafické podobě. To je zvláště žádoucí v oboru silnoproudé elektrotechniky, protože spínací stavy a detailní struktura svorkovnic jsou ústřední částí projektové dokumentace. Když jsou data o svorkách jednou uložena v elektrickém schématu, EPLAN může automaticky generovat tuto vysoce kvalitní dokumentaci svorek.

Rozšířená funkce Smart Connecting
Co konstruktér udělá, když je stránka elektrického schématu přeplněna informacemi? Když nastane tento problém: už není víc místa, nebo je stránka zaplněna tak, že přestává být čitelná? Jsou-li části elektrických obvodů přesunovány metodou Copy&Paste z jedné stránky elektrického schématu na druhou, vytvářejí se mezi částmi, které se takto oddělí, automaticky propojovací body. Všechna elektrická propojení jsou tak zachována a konstruktér pro to nemusí vůbec nic udělat. Úpravy nebo překreslování elektrických schémat jsou naprosto snadné. Kolegové v návrhových fázích projektu tak mohou přispět k optimálnímu průběhu projektových prací zkrácením doby instalace a oživování, a to tím, že vytvoří názornou, jednoznačnou a srozumitelnou dokumentaci.

EPLAN FieldSys
Naprosto nepostradatelná je jasná a úplná dokumentace zejména v automatizační technice. Je nezbytná nejen pro návrh projektu, ale také pro instalaci, oživení a údržbu. Je užitečné, když se schéma kabeláže stroje nebo linky (která je stále složitější) stane součástí dokumentace projektu v prostředí EPLAN. Tuto dokumentaci lze začlenit do projektu EPLAN prostřednictvím modulu EPLAN FieldSys. Kabelové trasy jsou navrženy automaticky a na základě 2D výkresu dílny jsou spočítány délky kabelů. Výsledkem jsou přesná data pro stanovení nákladů na kabeláž a úplná dokumentace o vedení kabelů, užitečná pro tým techniků, který je bude instalovat. Tímto způsobem je možné efektivně navrhovat spojení mezi řídicím systémem a provozními přístroji a udržovat jeho aktuální dokumentaci.
EPLAN FieldSys znamená úplný a automatický návrh kabeláže a vedení kabelových tras v provozu včetně kompletní dokumentace.

Mohlo by vás zajímat: