Minerva
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze Eplan EEC One s novými jazyky

Autor článku: Eplan   

Tags: EEC | Elektro | Engineering Center One | Eplan | Schémata

Eplan eec one-1319Nová verze prostředí Eplan Engineering Center One (EEC One) není jen kombinací nástrojů specializovaných pro jednotlivé oblasti, ale je komplexním řešením založeným na mottu „Integrace v průmyslu“. Prostředí EEC One je nyní také dostupné v různých jazycích, tak aby se překonaly jazykové bariéry, a zajistila se lepší interakce v rámci automatizace mezinárodních projektů. Uživatelé používají software určený pro automatické vytváření elektrických a fluidních schémat – nyní i v ruštině nebo čínštině. Klíčovým prvkem nového vývoje je ještě hlubší integrace do platformy Eplan a zvýšená orientace pro mezinárodní využití s přidáním dalších čtyř světových jazyků.

Rozšířena byla také existující integrace s podporou sdílení hodnot, variant a skriptů. V budoucnu bude mít uživatel možnost přistupovat přímo z prostředí EEC One k databázi artiklů platformy Eplan. Vybrané artikly a jejich vlastnosti budou převzaty do EEC One a bude možné je použít pro další účely v automatizaci. Výhody jsou zřejmé: zvýšená úroveň automatizace při tvorbě schémat, omezení manuálních zadání doprovázené snížením počtu chyb plus optimalizovaná, uživatelsky přívětivá práce. Nová verze EEC One samozřejmě podporuje platformu Eplan Platform 2.2.
Firmy aktivní na americkém trhu potřebují konfigurovat své systémy a zařízení nejen ve shodě s mezinárodními standardy IEC, ale musí také efektivně ovládnout technologii Ladderů. Nová verze EEC One vytváří schémata i na základě tohoto typicky amerického standardu. Výhodou je snadné přepínání mezi standardy IEC a NFPA. Podle nastavení v prostředí EEC One jsou schémata generována buď podle standardů IEC, nebo na základě technologie Ladderů. Reálný přínos pro praxi: jeden zdroj dat může sloužit pro různé cílové trhy.
Se čtyřmi novými jazyky (francouzština, španělština, ruština a čínština) je nyní prostředí IEC One připraveno pro světový trh. Ve spolupráci s platformou Eplan mohou inženýři generovat projekty přímo ve svém mateřském jazyce. Výhoda: jazykové bariéry jsou odstraněny a stupeň efektivity využití softwaru stoupá. Mezinárodní společnosti ocení, že prostředí Eplan Engineering Center One (EEC One) se v průběhu roku už prosadilo v Německu a v anglicky mluvících zemích.


Mohlo by vás zajímat: