Google překladač: English Deutsch

Nový Service Release pro Allplan 2013-1 Allfa

Autor článku: Nemetschek Allplan   

Tags: Allplan | Allplan 2013-1 Allfa | CAFM | Connect | Service Release | Stavebnictví

Nemetschek CAFM-Allplan Allfa-1322Service Release Allplan 2013-1 Allfa je k dispozici ke stažení na mezinárodním zákaznickém portálu Allplan Connect. K novinkám patří generování a editování atributů přímo na webu Allplan Allfa, úplné znění směrnice GEFMA 198 – „Dokumentace ve facility managementu“ i různé nové funkce v prohlížeči GFX. Běžný pracovní den facility manažerů tak může být díky jednoduchému CAFM softwaru Allplan Allfa s intuitivním ovládáním mnohem efektivnější. Poprvé je možné na webu Allplan Allfa ukládat a editovat různé atributy (vlastnosti).

Určitou vlastnost lze na webu Allfa přidělit každému objektu v rámci systému a používat ji k popisu tohoto objektu formou textu, celých čísel, reálných čísel, dat nebo URL. Totéž platí i pro typy popisů (skupin atributů) na webu Allplan Allfa: Typ popisu odpovídá šabloně několika souhrnných atributů. Nyní tak lze v jednom pracovním kroku umístit k jednomu objektu více vlastností najednou.

GEFMA 198 – „Dokumentace ve facility managementu“
Od tohoto okamžiku je na webu Allplan Allfa připraveno úplné znění směrnice o dokumentech „GEFMA 198 – Dokumentace ve facility managementu“. Uživatel si tak může podrobně ověřit kompletnost stavební dokumentace, případně rozpoznat a odstranit nedostatky.

Prohlížeč GFX
Nový prohlížeč GFX ve verzi Allplan 2013 Allfa byl rozšířen o různé funkce. Kromě exportu do formátu PDF k nim patří i úprava souřadnic v prohlížeči GFX. CAD data, která byla vytvořena v jiném souřadnicovém systému, lze nyní jednoduchým způsobem přepočítat. Vyhnete se tak posunutí souřadnic. Při používání tabletů je zejména užitečné umísťování a natáčení popisů v prohlížeči GFX: Popiska, kterou umístíte na libovolném místě, se automaticky pohybuje současně s otáčením tabletu.

Další nové funkce
Při vizualizaci historie lze nyní zobrazovat časové fáze s ohledem na kontext v systému, stejně jako spojení časových fází pomocí časové osy na webu Allplan Allfa. Nové je i zobrazení časové osy na webu Allplan Allfa a možnost posunovat kompletní systém nebo jeho části v různých časových osách, např. kvůli rešerším, měřítkům nebo budoucím projektům.
Také nákladová střediska lze nyní generovat a editovat na webu Allplan Allfa: Nákladová střediska jsou přiřazována organizačním jednotkám a tyto jednotky zase k ploše. Tím je vytvořen základ pro výpočet nákladů na plochu podle původce.


Mohlo by vás zajímat: