Minerva
Google překladač: English Deutsch

Jepas zahájil realizaci projektu vzdělávání zaměstnanců

Autor článku: Jepas   

Tags: CNC | GibssCAM | Jepas | Obráběcí centra | Správa dokumentů | Vzdělávání

Jepas CNC frezovani-1325Jde o projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jeho účelem je zvýšení znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Jepas, a to v oblastech ovládání specifického technického softwaru GibbsCAM implementovaného do CNC obráběcích strojů a diagnostiky a prevence závad CNC obráběcích strojů. Cíl bude naplněn realizací školení, která budou zaměřena na strojové vybavení společnosti Jepas, čímž se významně zvýší dovednosti zaměstnanců nejen při práci s těmito stroji, ale také významně sníží, ne-li takřka odstraní, riziko poruchy stroje vlivem neřešené drobné závady, kterou neškolený zaměstnanec nebyl schopen odhalit.

Poslední aktivita pomůže zefektivnit administrativní část pracovních povinností zaměstnanců tím, že sjednotí rozdílnou úroveň v ovládání počítačových programů používaných ke správě dat.
Projekt má za cíl proškolit zaměstnance společnosti a zvýšit tím jejich odborné dovednosti v obsluze CNC strojového vybavení firmy a diagnostiky CNC obráběcích strojů a jejich údržby. Vedle těchto specifických školení si projekt bere za cíl sjednotit úroveň zaměstnanců ve správě firemních dokumentů a systému ukládání dat do centrálního úložiště. Tyto cíle budou naplněny realizací tří školení.

První aktivita – Školení GibbsCAM pro obráběcí centra – se zaměří na ovládání specializovaného programu GibbsCAM. Školení bude rozděleno do okruhů odpovídajících konkrétním strojům tak, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci budou schopni plně využít možnosti, které jim stroje nabízejí.
Druhá aktivita – Školení diagnostiky a preventivní kontroly – se zaměří na diagnostiku možných závad strojů žadatele a jejich preventivní prohlídky. Kvalitní odborně provedená preventivní údržba a diagnostika odhalí možné problémy (např. přehřívání funkčních celků, vůle ve vedení, odchylky kruhovitosti apod.), které se mohou na stroji běžně vyskytnout a které, pokud jim není včas věnována pozornost, mohou vést k velmi závažným závadám, jejichž odstranění by bylo finančně velmi náročné a současně by vedlo k dlouhodobé odstávce stroje.
Vědomosti a dovednosti, které zaměstnanec v rámci projektu získá, jsou pro práci s těmito CNC centry naprosto nezbytné, bez nich by zaměstnanci nemohli plně využít svůj potenciál ani možnosti, které mu moderní technologie nabízejí.
Třetí aktivita – Správa firemních dokumentů a systému ukládání dat – je zaměřena na správu dokumentů a systému ukládání informací. Toto školení je důležité z hlediska firemní organizace dat, protože rozdílná úroveň ovládání počítačových programů sloužících k firemní správě dat způsobuje značné komplikace.


Mohlo by vás zajímat: