Google překladač: English Deutsch

ESI nabízí CEM Solutions 2013 pro elektromagnetické výpočty

Autor článku: ESI Group   

Tags: CEM | CEM 2013 | Elektromagnetismus | ESI | Group | Simulace

ESI CEM Solutions 2013-1330ESI Group uvádí na trh řešení CEM 2013. Plně integrované řešení řešící všechny aspekty výpočetního elektromagnetismu (Computational Electromagnetics – CEM) v rámci jednotného grafického prostředí GUI – CEM Solutions 2013 – je věnováno všem inženýrům zapojeným do bezpečného elektromagnetické navrhování výrobků. Zvyšující se počet elektronických systémů a subsystémů v každodenních produktech, od aut po letadla a domácí spotřebiče, generuje zvýšenou komplikovanost s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu. Kromě toho jsou výrobci povinni dodržovat mezinárodní předpisy o Elektromagnetické kompatibilitě (EMC).

Při snaze ušetřit čas a kontrolovat náklady výrobci poznali, že důležitost řešení problémů s kompatibilitou v souladu s normami EMC je potřeba řešit v procesu navrhování co nejdříve. Snadno to lze provést zavedením vhodných simulačních řešení, umožňujících včasné hodnocení konstrukčních modelů.
A to přesně nabízí ESI prostřednictvím balíčku nových softwarových řešení CEM 2013 – kompletní a jednotné řešení pro výpočetní elektromagnetismus, které integruje hlavní výpočetní techniky při současné podpoře vazebních a hybridních technik zvládajících zcela realistické virtuální prototypy. Řešení bylo zvláště přizpůsobeno pro odborníky EMC (interní kabeláž a elektronická zařízení) ve všech odvětvích průmyslu, aktivní bezpečnost (radarová zařízení), informační inženýry v automobilovém průmyslu a inženýry tajných konstrukcí letectví a sektorech obrany.
Součástí řešení je PAM-CEM Simulation Suite, pokročilý 3D explicitní software ESI, umožňující rychlé vyšetřování elektromagnetických jevů a vyvinutý z široce používané metody konečných diferencí v časové oblasti. Rozsah jeho funkcí zasahuje od simulace elektromagnetické kompatibility (EMC) do elektromagnetických interferencí (Electromagnetic Interference – EMI), elektromagnetického záření (Electromagnetic Radiation – EMR) a elektromagnetické citlivosti (Electromagnetic Susceptibility – EMS) elektronických systémů nebo produktů. PAM-CEM nabízí jedinečné vazební schopnosti, což umožňuje posuzovat víceškálové elektromagnetické jevy ve středních a vyšších frekvenčních pásmech.
CEM Solutions 2013 zahrnuje také Efield Solutions, jednotné prostředí pro modelování časové a frekvenční oblasti, které podporuje návrhy antén a integraci (v rámci automobilů, letadel nebo námořních lodí), mikrovlnný design, radarové značení vojenských vozidel a lodí, atd.
Nové CEM Solutions 2013 bylo obohaceno o klíčová vylepšení pro letecké a obranné aplikace, jako je například velmi výrazné snížení procesorového času díky MLFMM (Multi Level Fast Multipole Method) paralelizaci rozsáhlých aplikací, jako je radarové značení a anténní vazba. Nová verze také přináší vylepšené modelování anténních soustav pro letectví, nesíťový formalizmus pro vysoké frekvence a pokročilé modelování pro stíněné kabely.
ESI předpokládá budoucí vývoj v oblasti utajování, který se vztahuje na tenké plastové potahové a radarové záření absorbující materiály. Hlavní budoucí funkce pro automobilový průmysl se zaměří na rádiové rušení od elektronických zařízení a hybridní řešení pro radary s dlouhým dosahem (Long Radar Range – LRR) v aktivní bezpečnosti.


Mohlo by vás zajímat: