Siemens
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Organizace vozíčkářů využije Autodesk Building Design Suite

Autor článku: Autodesk   

Tags: Architecture | AutoCAD | Autodesk | Building Design Suite | Dar | POV | Revit | Software

POV rekonstrukce WC-1335Společnost Autodesk darovala Pražské organizaci vozíčkářů (POV) licenci sady aplikací Autodesk Building Design Suite ve verzi Premium. Pražská organizace vozíčkářů, nezisková organizace sdružující zejména lidi s velmi těžkým tělesným postižením, bude nyní využívat výhod uceleného softwarového portfolia pro zajištění svých služeb. Součástí daru, který implementovala společnost Tech Data, je též postupné zaškolení zaměstnanců organizace ve využívání jednotlivých nástrojů. POV bude využívat CAD nástroje pro pokrytí velké části svého portfolia služeb souvisejících s problematikou přístupnosti objektů a veřejného prostoru.

Mezi tyto služby patří například mapování bariérovosti, poradenství, práce v odborných komisích, včetně komise při MHMP řešící odstraňování bariér, práce v rámci pracovních skupin zaměřené na problematiku architektonických bariér na národní úrovni, koncepční práce včetně činnosti související s vývojem legislativy, vzdělávací, osvětové i publikační činnosti a pořádání odborně zaměřených workshopů, seminářů a konferencí.
Nástroje Autodesk nahradí manuální procesy, které organizace do dnešní doby pro návrhy používala. Software Autodesk Building Design Suite pomůže organizaci zefektivnit svou činnost a účinněji ovlivňovat podobu veřejného prostoru směrem k pochopení potřeb lidí se zdravotním postižením.
Mezi klienty organizace patří především lidé s pohybovým postižením, ale také neziskové organizace, veřejná správa České republiky a další instituce. Během 22 let své existence začala organizace nabízet celý komplex na sebe navazujících služeb, prostřednictvím kterých se snaží obsáhnout potřeby lidí na vozíku a kvalitně a bez prodlev pomoci s řešením konkrétních problémů, podpořit integraci do společnosti a vyrovnávat jejich příležitosti. Ze sady aplikací bude využívat z počátku zejména produkty AutoCAD a Autodesk Revit Architecture.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit