Google překladač: English Deutsch

Dostupná nová verze platformy EPLAN 2.3

Autor článku: Eplan   

Tags: 2.3 | CAE | ECAD | Elektro | Eplan | Makra | Standard

EPLAN 2.3 makra-1337Na trh byla uvedena nová verze platformy EPLAN, která přináší mnoho významných změn. Verze 2.3 se soustředí na standardizaci a automatizaci konstrukčních prací, a otevírá tak uživatelům nové příležitosti při projektování ve shodě s bezpečnostními standardy. Jednoduchá editace maker, rozšířené vyhledávací funkce a rozsáhlé možnosti pro nastavení systému zaručují uživatelům vysokou produktivitu inženýrských prací. Centrální správa výběhových zařízení a integrované kontrolní funkce, jež přinášejí stávajícím projektům transparentnost a bezpečnost, jsou dalšími výhodami, které v praxi mnozí ocení.

Makra v EPLAN 2.3: standardizovaná a flexibilní konfigurace založená na jednotlivých dílčích obvodech a tabulkovém zpracování. Od poloviny srpna je k dispozici nová platforma EPLAN verze 2.3, pro kterou je typický vysoký stupeň standardizace a značná míra automatizace inženýrských prací, založená na jednotné databázi. K dispozici je úplná podpora návrhu struktury projektu, značení podle normy EN 81346 a standardizovaný formát pro výměnu bezpečnostních norem podle doporučení VDMA 66413. Centrální správa prvků, které se aktuálně nepoužívají, a nové vyhledávací funkce pro nastavení systému jsou další nové vlastnosti platformy  EPLAN 2.3, jež umožňují mezioborovou spolupráci a konfiguraci. Například makra: verze 2.3 nabízí obsáhlé možnosti pro práci s makry/dílčími obvody a jejich variantami. Novinkou je skutečnost, že tato makra mohou být snadno editována, a v případě nutnosti provedení úprav lze změny realizovat napříč celým projektem pomocí neuvěřitelně jednoduchého tabulkového náhledu. To znamená, že kompletní změna makra může být provedena v celém projektu několika kliknutími myši - navíc centrální ukládání dat významně omezuje možnost vzniku chyb. 

Bezpečnost ve shodě se standardy EN 81346 a VDMA 66413
K typické každodenní práci konstruktérů patří návrhy mechatronických řešení a jejich odpovídajícího označení v dokumentaci. Na mezinárodní úrovni je široce akceptována norma EN 81346 «Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování». Platforma EPLAN 2.3 umožňuje realizovat návrh struktury projektů a projektových označení uživatelsky velmi přívětivým způsobem, a to ve shodě s aktuálními normami. Důležitá je také otázka bezpečnostních součástí a funkcí podle směrnice EU 2006/42. EPLAN podporuje formát pro konzistentní výměnu elektronických dat bezpečnostních automatizačních prvků a sdílení proměnných spojených s bezpečnostními funkcemi ve shodě s VDMA 66413. Odpovídající bezpečnostní data ze zařízení mohou být prostřednictvím standardizovaného rozhraní přenesena do systému správy komponent v systému EPLAN. Proměnné jsou ukládány přímo s komponentami, proto jsou konstruktérům přímo dostupné. To znamená, že není třeba zdlouhavé ruční práce s propojováním bezpečnostních proměnných a uživatel si může být jistý, že je ve v pořádku. 

Centrální správa výběhových zařízení
Zastaralé výběhové prvky jsou sice nahrazovány novými modely, ale stále se používají ve stávajících projektech a musí být transparentně spravovány. Ve verzi 2.3 je centrální správa výběhových položek zjednodušená, protože se dají označovat v systému správy položek. K dispozici jsou také nové kontrolní funkce umožňující uživateli dosáhnout ještě větší bezpečnosti konstrukčních prací. Informace, které jsou jednou uloženy v centrálním systému správy položek, jsou dostupné všem zúčastněným v jakékoliv části projektu. Tímto způsobem systém CAE zjednodušuje a zprůhledňuje inženýrské procesy a umožňuje dále pracovat s již existujícími projekty. A když už jsme u možnosti správy: software EPLAN nabízí obsáhlé možnosti konfigurace pro individuální nastavení podle toho, na co je uživatel při své práci zvyklý.

Jednodušší vyhledávání, rychlejší nalezení výsledků
Součástí nové verze 2.3 jsou také vysoce výkonné vyhledávací funkce, které usnadňují vyhledávání a umožňují nastavit systém pomocí klíčových slov. Pro navigátory projektových dat, jež jsou dostupné v systému EPLAN, může nyní uživatel určit, které dodatečné informace budou ve stromovém pohledu viditelné. Možnosti zobrazení se harmonizovaly, rozšířily a přizpůsobily se uživatelům. To usnadňuje navigaci a umožňuje uživatelům větší flexibilitu individuálního nastavení. Rychlý přehled důležitých informací zvyšuje produktivitu projektování. Pro Českou a Slovenskou republiku bude nová verze dostupná od října 2013, kdy ji obdrží všichni zákazníci se servisní smlouvou.


Mohlo by vás zajímat: