Google překladač: English Deutsch

Konference Vize v automatizaci - Digitální továrna 2013 na MSV

Autor článku: Sdělovací technika   

Tags: Digitální továrna | Konference | MSV | Sdělovací technika | Vize v automatizaci

Vize v automatizaci DT-1340Konference se bude konat 9. října 2013 od 10:00 hod jako součást oficiálního doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde téma automatizace jako nástroj optimalizace výroby a využití inovací pro zajištění konkurenceschopnosti má své místo. Konference je zaměřena na nové produkty, nové technologie, nové trendy ve výrobě. Součástí konference Vize v automatizaci bude panelová diskuze odborníků. Cílem panelu je zprostředkovat dialog mezi teoretiky a reálným byznysem. Technologické trendy v automatizaci výroby pomáhají obnově globální ekonomiky a zajištění požadavků udržitelného rozvoje.

Klíčem k tomu je vytvoření integrovaných výrobních podniků, které dokážou rychle reagovat na stále se měnící požadavky trhů, na nichž působí. Velké centralizované výrobní závody jsou minulostí. V novém, měnícím se podnikatelském prostředí 21. století budou růst a mít úspěch společnosti, které jsou schopny se přizpůsobit, inovovat a zužitkovat globální zdroje. Továrna budoucnosti používá inteligentní technologie digitálního věku, je malá a pohyblivá směrem ke zdrojům i k zákazníkům.

Pojem digitální továrna zahrnuje rozsáhlé spektrum digitálních metod, modelů a nástrojů, včetně simulace a 3D vizualizace, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Digitalizace umožňuje rychlejší a pečlivější přípravu procesů. Simulace a optimalizace ve vývojové fázi pak zajistí, aby byl výrobek bezchybný hned napoprvé, bez nutnosti dodatečných, nákladných a časově náročných změn v reálné továrně. Významným souvisejícím tématem je mechatronika. Nový obor, který představuje multidisciplinární integraci technických disciplín za účelem zlepšení výkonu a zdokonalení funkčnosti produktů a systémů.

Hlavní tematické okruhy:

  • design, engineering a 3D modelování, vizualizace a simulace procesů
  • přesná robotika a rozpoznávání obrazu
  • mechatronika a ergonomie ve službách optimalizace
  • virtuální konstrukční nástroje – úspora nákladů i energií
  • měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika a internet věcí
  • řízení výroby a logistiky, PLM (Product Lifecycle Management) sledování zakázek v průběhu celého výrobního cyklu

Pro více informací a možnost bezplatné registrace přejděte na tento odkaz.


Mohlo by vás zajímat: