Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový skener Metra Scan 3D R-Series

Autor článku: Jiří Petr - SolidVision   

Tags: 3D R-Series | 3D skener | Creaform | MetraSCAN

Metra Scan 3D 01Hledáte pro svou výrobu již delší dobu zařízení na kontrolu kvality a na trhu nebylo nic, co by přesně zapadalo do vaší plně automatizované výrobní linky? Zařízení, které nahradí otrockou práci měření a zjišťování defektů na výrobcích, při sériové výrobě, které by mohly ústit až v reklamaci celé vyrobené série? Novým řešením je MetraSCAN 3D-R. Jedná se o inovativní řešení kanadské společnosti Creaform, která kombinuje přesnost svých skenerů s ovládáním pomocí naprogramovaných robotů. Uvádí na trh svůj první „Robotem ovládaný optický CMM 3D skener". Robotické řešení lze integrovat do projektů pro automatizaci výroby. Zaručuje přesné a rychlé měření, což se projevuje i na zvýšení produktivity a kvality výrobků.

MetraSCAN 3D-R pracuje s duálním senzorem C-Track780 a lze jej kombinovat s více senzory v tzv. systém C-Link (2 nebo 4) a využít výhody velkého a komplexního pracovního prostoru. Kanadská společnost Creaform je známa především pro své ruční skenery HandySCAN, Go!SCAN a MetraSCAN. Významným prvkem pro tato zařízení je jejich flexibilita, přesnost a nízká náročnost na prostor a mobilitu.

Metra Scan 3D 02Typy ručních skenerů

Všechny tyto dosavadní skenery byly ruční, a tedy manuálně obsluhovány zkušeným operátorem.

S vývojem technologií a stále se zvyšující poptávkou na robotické řešení pro kontrolu na výrobních linkách přichází firma Creaform s odpovědí v podobě MetraSCAN 3D-R. Vývojáři skloubili dosavadní znalosti a technologie, z přenosných skenerů, s dokonalou precizností robotů firmy KUKA a vytvořili rychlý, přesný a plně automatizovaný skener MetraSCAN 3D-R.

Řízení skeneru obstarává již standardní aplikace VxElements, která je implementována do prostředí programu Metrologic X4 i-Robot.

MetraScan 2 personnes pointant le robot
Díky elegantnímu propojení těchto dvou aplikací dosáhli vývojáři jednotného řešení pro programování trasy robotu KUKA a ovládání skeneru s kompletním řešením pro inspekci a tvorbu reportů. Zásadní funkcí tohoto propojení bylo využití tzv. Dynamického pozicování skeneru. Robot během skenování reaguje na pohyb skenovaného objektu a přizpůsobuje trajektorii své dráhy změnám pozice a polohy kontrolovaného dílu.

Díky použití technologie TRUaccuracyTM je docíleno měření s přesností až 0,085 mm, a to bez ohledu na vibrace v místě měření, pohyb skeneru či skenovaného dílu. Systém zároveň zajišťuje sledování okolní teploty a varuje obsluhu při její dramatické změně. Ta by mohla ústit v nesprávnost naměřených hodnot v důsledku teplotní dilatace.

MetraSCAN-R EN 14052013Sestava skeneru na výrobní lince

METRAscan 3D-R je dodáván ve dvou vyhotoveních s použitím různých konstrukcí skenerů.

Zásadním prvkem je použití dvou různých nastavení optiky. Skenovací hlavy mají také rozdílné úhly v uložení kamer a laseru, které se projevuje v odlišné skenovací hloubce a rychlosti skenování.

Prakticky z toho vyplývá, že menší hlava skenuje pomaleji, ale s vyšším rozlišením a naopak větší hlava skenuje rychleji a dokáže si poradit s hlubšími profily skenovaného dílu, ale za cenu nižšího rozlišení.

Parametry každého řešení jsou uvedeny v tabulce:

MetraScan-tabulka

VxElements

 • MetraSCAN-R – robotem ovládané optické skenery jsou řízené programem od společnosti Creaform s názvem VXelements. Tento program zajišťuje výměnu dat a komunikaci mezi skenerem a vaším PC. Zároveň je plně implementován s prostředím Metrologic X4 i-Robot, čímž je zajištěna komplexita používání jediného prostředí pro kontrolu celého zařízení.
 • Díky VXelements dokáže skener MetraSCAN 3D-R generovat dokonale hladkou polygonovou síť, která se svou kvalitou vyrovná nejvýkonnějším skenerům na trhu.
 • Využitím skenovacích schopností zařízení společnosti Creaform a softwarového řešení robot-driving s inspekčními možnostmi Metrologic X4 i-Robot se MetraSCAN-R řadí na samou špici v automatizaci a procesu kontroly jakosti.

MetrologicX4 i-Robot

Ideální výrobní metrologické řešení pro aplikace, které vyžadují flexibilitu, produktivitu a zároveň poskytování vysoké metrologické přesnosti.

 • Pohyb robota je v dokonalé synchronizaci s procesem měření.
 • Trajektorie robota je kompletně kontrolována částí programu nazvanou Metrolog X4.
 • Nezávislý metrologický proces: přesnost měření nezávisí na preciznosti samotného robota.
 • Zjednodušení programování robota trajektorie pohybu robota přímo z CAD modelu off-line.

Metra Scan 3D 04

Výhody zařízení MetraSCAN 3D-R

 • Rychlost: Automatická kontrola a kontrola kvality až na několika stovkách výrobků za den přímo na výrobní lince.
 • Univerzálnost: Zařízení lze plně konfigurovat a programovat (vytvářet inspekční programy) pro splnění automatizované kontroly dílů.
 • Vysoká přesnost měření: Přesnost až 0,085 mm v dílenském prostředí (bez ohledu na nestabilitu, vibrace, kolísání teplot, atd.). Přesnost měření rozměrů je určena optickým snímačem CMM a je naprosto nezávislá na přesnosti robota.
 • Automatické zarovnání: Okamžité a spolehlivé zarovnání dílu vůči souřadnému systému. Optické reflektory umožňují automaticky detekovat pozici součásti a zarovnat do správné polohy.
 • Dynamické pozicování: Díky dynamickému režimu C-Track je poloha měřeného dílu neustále sledována a systém automaticky hlídá přesnou polohu dílu vůči skenovací hlavě v prostoru. Systém sám upravuje trasu robota vůči dynamickému pozicování k měřenému objektu.
 • Kalibrace zařízení: Rychlá kalibrace pomocí certifikovaného měřidla, která zajišťuje konstantní přesnost po celou dobu životního cyklu zařízení.
 • Průběžné monitorování parametrů: Zařízení si samo průběžně kontroluje parametry v měřicí oblasti, jako jsou teplota, přesnost, kalibrace... Při náhlé změně pracovních podmínek zařízení upozorní obsluhu hláškou.

Kombinace robota a optického skeneru najde své uplatnění především v provozech, které využijí přesnost, rychlost a neúnavnost robotického ramene při opakovaném měření dílů na výrobní lince. Hlavními obory, ve kterých nalezne MetraSCAN 3D-R své využití, jsou bezesporu automobilový a letecký průmysl a odvětví s nimi spojená.

Další informace najdete na www.3d-skenovani.cz.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit