Google překladač: English Deutsch

Nové systémy v Encompass programu Rockwell Automation

Autor článku: Eplan   

Tags: Automation | Electric E8 | Elektro | Eplan | Fluid | Harness | PPE | proD | ProPanel | Rockwell

eplan-rockwell.jpg ico500 Společnost Eplan jako Global Encompass Partner společnosti Rockwell Automation zařadila do nabídky Encompass produktů nové systémy Eplan Fluid a Eplan Harness proD. Se systémy Eplan mohou uživatelé obousměrně synchronizovat svá konstrukční data s daty řídicích systémů Rockwell Automation. Společnost Rockwell Automation nově zařadila do své nabídky schválených Encompass produktů systémy Eplan Fluid a Eplan Harness proD a tím tak rozšířila řadu již podporovaných Eplan systémů jako Eplan Electric P8, Eplan ProPanel a Eplan PPE. To znamená, že nyní jsou všechny systémy platfromy Eplan zařazeny v Encompass programu.

Eplan Fluid je nástroj pro automatizované vytváření projektu a dokumentaci schémat fluidních systémů v oblasti hydrauliky, pneumatiky, chlazení a mazání. Platforma Eplan spojuje fluidní technologii se všemi ostatními inženýrskými obory, tak aby různé inženýrské úkoly byly prováděny souběžně a tím byl celý proces projektování urychlen.
Eplan Harness proD je moderní softwarový 2D/3D nástroj pro efektivní konstruování a tvorbu výrobní dokumentace kabelových svazků. Silné stránky systému spočívají v automatizaci prováděných kroků počínaje importem seznamů zapojení vodičů z platformy Eplan přes návrh kabelových tras po vytváření 2D výkresů montážní desky. Schopnost shromažďovat mechanicky relevantní informace z různých MCAD systémů a informace o zapojení z ECAD systémů znamená, že Eplan Harness proD má potenciál pro bezproblémovou integraci do prostředí PDM (PDM - Product Data Management). To umožňuje navrhovat konstrukci kabelových svazků bez nutnosti mít k dispozici fyzický prototyp zařízení. Zjednodušeně řečeno: doba konstruování se zkracuje, produktivita inženýrské práce se zvyšuje a kvalita projektů se zlepšuje.
Zařazení produktů Eplan Fluid a Eplan Harness proD do nabídky Encompass produktů společnosti Rockwell Automation přináší uživatelům řadu výhod. Elektrokonstruktéři, strojní konstruktéři, konstruktéři řídicích systémů a programátoři nyní mohou využívat centralizovanou, objektově orientovanou databázi a synchronizovat data mezi konstrukčním systémem Eplan Electric P8 na jedné straně a řídicím systémem RSLogixTM 5000 na druhé straně. Využívá se při tom RSLogixTM Architect - inženýrské prostředí pro správu, programování a konfiguraci řídicích systémů RSLogix a síťové komunikace.
Další výhodou je možnost současně využít nástroj pro konstruování rozváděčů Eplan Pro Panel. Tento nástroj využívá technologii eTouch, která umožňuje vytvářet trojrozměrné modely zapojení jednotlivých komponent. Jakmile je tedy návrh rozváděče v Eplan Pro Panel hotov, lze jej bez zdržení poslat výrobnímu oddělení.


Mohlo by vás zajímat: