Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nástroje moderní společnosti

Autor článku: Josef Hykl   

Tags: Dassault | Enovia | PDM | Týmová spolupráce

enovia01Doba 21. století nabízí moderní nástroje, vedoucí k naplnění plánů, vizí a cílů, které byly v minulosti neuskutečnitelné. Byť ve své podstatě mohly být dobře promyšlené a nadčasové. Nicméně nedařilo se je realizovat. Vzhledem k nástrojům, které bylo v té době možno použít, se mnohdy jevily jako zbytečně komplikované, zdlouhavé, kontroverzní nebo příliš nákladné. Zatímco průměrné IQ naší společnosti se téměř nemění, možnosti dnešní doby ano.

Jsme obklopeni nejvytříbenějšími technologiemi. Tak proč je nevyužít? Ptejme se sami sebe, zdali u nás nebo ve světě existuje nějaké řešení. Zajisté, mělo by být rychlé, prosté, populární a levné. Společnost Dassault Systèmes takové řešení našla a neustále jej zdokonaluje. Ano, řeč je o ENOVIA V6.

Chtěli bychom vám tuto možnost řešení alespoň vzdáleně přes tyto řádky přiblížit. Nejedná se zde o nějaké záměrné přesvědčování nebo popisování vzdušných zámků prázdnou superlativní formou. Přáli bychom si pouze, aby si čtenář mohl vytvořit svůj vlastní nezaujatý názor, který mu může pomoci k nabytí vědomostí o další nové poznatky a rozšíření jeho obzoru.

enovia02

enovia03

Díky vynikajícímu know-how se tvůrcům podařilo vyvinout on-line kooperativní systém zaměřený na spolupráci lidí, a výsledkem jejich snažení je prostředí naprosto překonávající představy o PDM (Product Data Management), připravené poskytovat maximální využití duševního vlastnictví v rámci celého dynamicky se rozšiřujícího podniku s celkovým využitím portfolia výrobků, partnerů a zákazníků. Cílem všech těchto aktivit je tedy podpora kroků vedoucích ke zlepšování inovativnosti firem, zvyšování jejich konkurenceschopnosti a pomáhání čelit i těm nejzáludnějším požadavkům doby.

Podívejme se na hluboce promyšlenou správu, řízení a sledování projektového portfolia, sdílení a synchronizaci produktových, procesních a projektových dat a informací ve spolupráci na souběžných projektech. Jedná se zde o konzistentní uložení informací rozličných typů a formátů a vazeb mezi nimi a řízení jejich sdílení mezi všemi účastníky realizačních procesů (všichni autorizovaní uživatelé tedy pracují s aktuální a kompletní sadou výrobkových informací, které zajišťují shodu s počátečními požadavky opět ve všech etapách realizace výrobku).

enovia04

Velkou výhodou je také podpora dodavatelského řetězce, řízení intelektuálního vlastnictví nebo kupříkladu standardizace spolupráce v rámci rozšířené spolupráce. Mnohdy neocenitelným pomocníkem je upozornění na zadané úkoly nebo změny na nich provedené, či komunikace pomocí interního IconMailu nebo přímé upozornění do firemního mailu.

ENOVIA V6 je nativně propojená s CATIA V6, nicméně přináší s sebou možnosti integrace a propojení i s ostatními 3D CAD (CATIA V5, Inventor, NX, PRO-E, SolidEdge, ...) i běžnými kancelářskými nástroji, které jsou také na denním pořádku (Excel, Word, ...).

enovia05


Další součást přidané hodnoty spatřujeme v integrování modulu 3D Live Examine (jenž je přímou součástí ENOVIA V6), ve kterém je konkrétnímu uživateli umožněno využívat mnoha jeho funkčností, a to zejména pro analýzu 3D dat. Pro tento modul je samozřejmostí nejen prohlížení 3D dat (posun + rotace + zoom), ale i jejich analýza, čili odměřování vzdáleností, měření ploch a objemů modelů nebo vytváření řezů, což uvítají zejména uživatelé nedisponující nástrojem 3D CAD, kteří jsou na něm ale svým způsobem závislí a mnohdy jsou výkyvy v jejich výkonu odvozené pouze z faktu, že k 3D datům nemají přístup a přitom by je potřebovali vidět a tzv. si na ně sáhnout.

Otevřeně a bez nadsázky je možno říci, že systém ENOVIA V6 a tým lidí toto prostředí vytvářející splňuje veškerá očekávání a přináší sluneční svit do našeho jinak podmračného prostředí dnešního velmi tvrdého světa byznysu.


Mohlo by vás zajímat: