Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Minigalerie rozhleden

Autor článku: Radek Bednařík   

Tags: 3D CAD | 3D modely | galerie | GIS | Jurkovičův svět | rozhledny

rozhledny250Motto: „Rozhlednářem se stává každý z nás v okamžiku výstupu na svou první rozhlednu, aby se z ní kochal výhledy na krásy okolní krajiny..." Rozhledny jsou česko-slovenským fenoménem; v České republice je více jak 350 rozhleden a na Slovensku kolem 75. Na obou stranách společné česko-slovenské hranice v současné době neexistuje ucelená koordinace postupů poskytování kvalitních informací o rozhlednách a výhledových místech, o něž začal být v posledních několika letech mezi laickou i odbornou veřejností obrovský zájem.

Sdružení Jurkovičův svět z Luhačovic se tento trend svými aktivitami za využití moderních technologií dlouhodobě snaží změnit.

Na přelomu let 2012/13 byla námi vytvořena „Interaktivní 3D databáze rozhleden česko-slovenského pohraničí", která vzešla z mapování reálných objektů rozhleden nacházejících se v území 3 moravských krajů (Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský) a 3 slovenských krajů (Trenčianský, Trnavský a Žilinský).

Výstupem postupně se rozrůstající databáze je Rozhlednomapa (umístěná na www stránkách sdružení), využívající možnosti aplikace Google map.

rozhledny02Rozhledno mapa (printscreen z webu http://www.jurkovicuv-svet.cz/projekty/3d-databaze.htm)
a karta rozhledny (printscreen z webu http://www.jurkovicuv-svet.cz/rozhlednomapa.htm)

Interaktivní mapa zobrazuje rozhledny barevně rozlišené dle druhu stavby: kamenné, kovové příhradové, dřevěné i rozhledny připravované. Písmeno „M" ve značce uvádí, že je ke konkrétnímu objektu námi vytvořen model rozhledny. K objektům na mapě se přiřazuje „karta" rozhledny, obsahující informace o výšce rozhledny a vyhlídkového ochozu, její nadmořské výšce, orografické jednotce, název obce i materiál, ze kterého je stavba vybudována. Součástí je také info o počtu schodů, GPS souřadnice objektu, odkaz na turistickou mapu a fotogalerii.

Postupně jsou přidávána data o dalších objektech stojících na území ČR a SR, vycházející především z jejich konkrétních navštívení členy sdružení.

Jak již bylo výše uvedeno, databáze slouží nejen pro generování informací do webové prezentace rozhlednových a vyhlídkových objektů, ale je především zdrojem dat pro naši stěžejní činnost – tvorbu realistických 3D modelů rozhleden.

Přítlucká hora – skutečnost, virtuální realita a modelPřítlucká hora – skutečnost, virtuální realita a model

Ke každému objektu si vedeme vlastní detailní architektonicko-stavebně-technologický popis; dlouhodobě spolupracujeme s desítkami architektonických a projekčních ateliérů v obou republikách, získáváme data z archívů, vlastníme rozsáhlou fotografickou a knižní databanku.

Pro stavbu interiérových modelů jsou výběrovými kritérii především neopakovatelnost stavby, její vizuální atraktivnost a originálnost, čehož dokladem je naše sbírka více jak 40 modelů těchto úchvatných objektů.

Máme zpracované modely zaniklých rozhleden (rozhledna na Klepáči nad Trenčianskými Teplicemi); historických klasických kamenných (Cvilín nad Krnovem), pomníky na události a osobnosti z minulého století (Kudlichova rozhledna nad Úvalnem a rozhledna s kaplí na Kozubové v Moravskoslezských Beskydech); přetvořených telekomunikačních vysílačů (Lhotka u Hradčovic), novodobých – vzniklých v posledních 5 letech za přispění spolufinancování z fondů Evropské unie (U Křížku jedna ze šesti rozhleden východního Slovácka, Vartovna ve Vizovických vrších, Na Podluží na Hodonínsku, Přítlucká hora na vinicích Břeclavska a originální dvouvěžová s lávkou na Hraničním vrchu nad Městem Albrechtice či slovenské Rozbehy u Cerové v Malých Karpatech, Hrajky a Poľana u Myjavy anebo Marťakov kopec nedaleko Čadci); rozhleden, na nichž se podíleli pouze jejich vlastníci a nadšenci (Dalibor naproti Pálavy, Klucanina nad Tišnovem či Na Skalce u Bojkovic).

Modely Klucanina, Vartovna, Cvilín a model Hraniční vrchModely Klucanina, Vartovna, Cvilín a model Hraniční vrch

Téma a vlastní náplň tvorby modelů rozhleden je pro mnohé členy našeho sdružení určitým „vyvrcholením" jejich životního poznání a filosofie. Vlastníme erudovaný tým odborníků z oblasti socioekonomické geografie a kartografie, cestovního ruchu, IT technologií, architektury a pozemního stavitelství; máme dlouhodobé zkušenosti s projekty regionálního a přeshraničního charakteru.

Máme prakticky odzkoušenou, na více než 40 3D modelech, technologii přípravy, zpracování a jejich následné tvorby; ta je natolik propracovaná a sofistikovaná, že výstupy v podobě konkrétních trojrozměrných modelů za dodržení určitých podmínek jsou bezúdržbovou záležitostí.

Několik let jsme v hlavě nosili myšlenku, jak naše výstupy přiblížit veřejnosti. Tak, jak postupně zraje ovoce na stromech, uzrálo v nás přesvědčení vybudovat malou miniexpozici modelů. Odhodlání a úsilí, k tomu stovky bezesných nocí, přetavených prací ve výsledku v podobě Minigalerie rozhleden nenechal na sebe dlouho čekat a v závěru roku 2013 jsme tuto myšlenku stavebně převedli v realitu.

Byla vytvořena cílená trvalá „expozice", která nemá v podmínkách obou republik v podstatě obdoby. Minigalerie by měla poskytovat služby zaměřené na geografickou, technickou a především edukativně environmentální prezentaci vystavených modelů jako věrných „zmenšenin" reálných objektů.

Infotabule

interiér Minigalerie rozhleden
Infotabule a interiér Minigalerie rozhleden

Při tvorbě našich modelů je užíváno moderních technologií a komponent 3D tisku, se kterými pracujeme v podstatě od doby, kdy se objevil na českém trhu. Od časů „3D tiskových dinosaurů" ve společné profesionální spolupráci s brněnským Bibusem a luhačovickým GISarch studiem jsme si na našich modelech otestovali vlastní možnosti, vytrvalost a odhodlání, které nás utvrdilo v přesvědčení, že nic není nemožné a každá cesta má smysl a cíl. O tom nás přesvědčila i spolupráce s naším slovenským partnerem Matušovým kráľovstvom a jeho Parkem miniatur s 50 exteriérovými modely hradů v obci Podolie nedaleko Piešťan.

Park miniatur – modely hradu Korlátka a TematinPark miniatur – modely hradu Korlátka a Tematin

Úmyslně v tomto článku nezacházíme do detailů a zbytečných podrobností a ani zde neprezentujeme vlastní postup tvorby; chceme jen nabídnout pohled na využití dnešních high IT technologií v nekomerční praxi tak, aby zaujala a porozuměly jí co nejširší masy populace – od dětí po seniory a od laiků až po špičkové odborníky.

A pokud jste tento článek dočetli až sem, tak se nám to snad podařilo. A zastavíte-li se v budoucnu v naší Minigalerii rozhleden v malebných Luhačovicích, můžeme to probrat osobně...

A nakonec... v nejbližší době připravujeme otevření Minigalerie pro veřejnost, které bude spojené např. se křtem modelu nejvyšší české dřevěné rozhledny či zpřístupněním originální naučné ministezky s podtextem, jak jinak než rozhleden...

Projekt Minigalerie je spolufinancován Evropskou unií Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika prostřednictvím Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Jurkovičův svět, o. s., Luhačovice
www.jurkovicuv-svet.cz

Modely rozhleden umístěné v Minigalerii rozhleden Luhačovice (Jurkovičův svět, o.s.), (c) foto: Protocom, s. r. o.


Mohlo by vás zajímat: