Google překladač: English Deutsch

MATLAB a Simulink – Release 2014b na trhu ČR a SR

Autor článku: Humusoft   

Tags: 2014b | Humusoft | MATLAB | Release | Simulink | Software | Výpočty

R2014b-matlab-1450Firmy Humusoft a MathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2014b, které přináší revoluční změnu grafického systému a další vylepšení v mnoha oblastech. Nový grafický systém Matlabu přináší uživatelům změněné výchozí barvy grafů pro vyšší přehlednost a lepší vjem, vyhlazování čar a dokonalejší vykreslování 3D grafů. Popisky os grafů jsou rotovatelné a mohou obsahovat speciální znaky. Nový grafický systém přináší také snazší a rychlejší práci s vlastnostmi grafických objektů a uživatelská GUI se záložkami.

V základním modulu Matlab byly dále rozšířeny datové typy pro reprezentaci data a času s informací o časovém pásmu a lepšími možnostmi zobrazení. Ke zpracování rozsáhlých dat můžete využít podporu platformy Hadoop. V oblasti hardwaru lze propojit Matlab s platformami Arduino a Android a ovládát tak motory a akční členy nebo mít přístup k datům ze senzorů.
Zajímavé novinky přináší i Simulink. Do grafického editoru byly přidány vodicí značky a nápovědy pro rychlejší tvorbu modelů, grafické spojení textových popisků s bloky a speciální náhled v editoru pro zobrazení rozhraní modelů a subsystémů. Simulink také dostal tlačítko pro rychlý restart po sobě jdoucích simulací a živé zobrazení signálových dat v Simulation Data Inspectoru. Nový blok Simulink Function umožní tvorbu a volání modelovaných funkcí odkudkoli ze Simulinku a Stateflow.

Mezi další novinky v systému Matlab R2014b patří: interaktivní grafické aplikace Image Processing Toolboxu pro segmentaci obrázků a analýzu oblastí; grafická aplikace pro kalibraci stereo kamer, jazykové balíky pro OCR a tvorba red-cyan anaglyfů v Computer Vision System Toolboxu; optimalizační algoritmus Particle swarm v Global Optimization Toolboxu; knihovna Simulinkových bloků a podpora LTE Release 11 v Phased Array System Toolboxu; automatické obarvení spojnic bloků dle fyzikálních oblastí v modelech Simscape; automatická vizualizace tělesa při jeho definici nástroji v SimMechanics; podpora zvuku ve scéně a stereoskopické zobrazení virtuální scény v nástroji Simulink 3D Animation; podmíněné breakpointy, sledování dat a rychlý animační režim ve Stateflow; modelování lineárních systémů s proměnnými parametry v Simulinku a Control System Toolboxu; připojení k Bloomberg B-PIPE a Thomson Reuters Eikon v Datafeed Toolboxu; doplňovací šablony formulářů pro Word a HTML v nástrojích Matlab Report Generator a Simulink Report Generator; generování kódu pro ARM Cortex-A s podporou NE10 v DSP System Toolboxu a Embedded Coderu; integrace s nástrojem Xilinx Vivado a generování IP core s AXI rozhraním pro Altera SoC v nástrojích HDL Coder a HDL Verifier; grafická aplikace pro převod algoritmů v jazyce Matlab z floating-point do fixed-point aritmetiky v nástroji Fixed-Point Designer.
Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.
Matlab, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. Matlab je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. Matlab a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 2000 licencí výpočetního systému Matlab. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo deset tisíc. MAtlaB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa - ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.
Matlab a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy   Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Linux 64-bit a Macintosh (Intel).
Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB (doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul Matlab.
Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu Matlab činí 63 980 Kč + DPH (pro školy 17 980 Kč + DPH), cena Simulinku činí 95 980 Kč + DPH (pro školy 16 980 Kč + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od 6980 Kč + DPH do 335 980 Kč + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu. Studentská verze Matlab & Simulink je k dispozici za 1380 Kč + DPH.


Mohlo by vás zajímat: