Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizace tvorby lehkých obvodových plášťů

Autor článku: redakce   

Tags: Architektura | A|W Graph | CAD | CNC | iLogic | Nadstavby | Skanska

Montáž na staveništi komplex Malmö LiveSpolečnost SKANSKA je jedním z největších developerských a stavebních společností na světě se sídlem ve Švédsku. V České republice působí v několika odvětvích. Závod LOP (lehké obvodové pláště) zajišťuje kompletní dodávky prosklených konstrukcí lehkých obvodových plášťů, okenních a dveřních konstrukcí pro projekty v celé Evropě. V současné době realizuje zakázky ve Švédsku, Norsku, Polsku a Rumunsku.

Vedení projekčního oddělení si postupně uvědomovalo, že nároky na produktivitu a konkurenceschopnost včetně návazností na jednotlivé fáze projektu a pokrytí celého pracovního workflow již 2D řešení AutoCAD neposkytovalo. Jedná se o obvyklou výzvu, která je daná neustálým vývojem návrhových technologií, postupně kladenou na firmy v tomto stavebním odvětví. Pokračování na této platformě mohlo omezit dlouhodobý potenciál výrazně zvýšit možnosti společnosti a ušetřit čas a náklady odstraňováním chyb při navrhování a výrobě. Z těchto důvodů SKANSKA hledala optimální 3D řešení pro navrhování modulárních fasád, které jsou individuálně připravovány k danému projektu, a současně je kladen požadavek na maximální možnou prefabrikaci. Díky oborovým nástrojům a modulu iLogic vedení vybralo Autodesk Inventor v sadě aplikací Product Design Suite. Management si byl vědom, že implementace nových softwarových nástrojů do výrobního procesu vlastními silami může v některých případech vést k dočasné ztrátě produktivity, mohou se vyskytnout neočekávané problémy nebo nevhodným použitím se nepodaří dosáhnout stanovených cílů. Proto akceptovalo návrh harmonogramu a nasazení, který vypracovala společnost A|W Graph – autorizovaný partnere Autodesku.

„Podstatnou roli při co nejhladším nasazení Inventoru sehrálo vstupní proškolení, provedené přímo na našich projektech, i odborná technická podpora autorizovaného dodavatele. Možnost kdykoli konzultovat optimální postupy při 3D navrhování je pro nás zárukou, že naše projekty budou hotovy včas," doplňuje projektant Petr Čermák.

Lehké obvodové pláště v Autodesk InventoruLehké obvodové pláště v Autodesk Inventoru

Po první fázi implementace, kterou byla instalace a nastavení produktu, A|W Graph provedl se zákazníkem analýzu procesů a pracovního workflow. Technik společně s projektantem, na základě zjištěných skutečností a potřeb, připravil detailní harmonogram zavádění programu. Novou moderní normou je individuální školení dle potřeb zákazníka přímo na jeho datech. Ve společnosti SKANSKA se školilo na „ostrém" projektu komplexu Malmö Live ve Švédsku, který disponuje 56 tisíci metry čtverečními užitné plochy. Složitost a požadavky vyžadovaly přítomnost technického konzultanta prodejce po dobu více jak 150 hodin. Během této doby se pracovalo zejména na využití stávajících DWG dat a nastavení formulářů a šablon modulu iLogic, který umožňuje automatizaci opakujících se procesů a je nedílnou součástí Autodesk Inventoru. Pomocí něj lze vytvářet uvnitř Inventoru pravidla a uživatelské dialogy, které určují výsledný návrh. iLogic je řešení zaměřené na konstruktéry a běžné uživatele a není nutná znalost programování. Velký důraz byl u pilotního projektu kladen na unikátní spojení sklo-hliníkové fasády s keramickým obkladem a jeho ukotvením na jedné z nejvyšších budov na světě s keramickým obkladem. Díky technologii iLogic se podařilo připravit automatizované šablony pro různé varianty elementů dle členění fasády, které se řídí projekčními pravidly. V praxi to vypadá tak, že v Autodesk Inventoru se spustí iLogic formulář, do kterého je nutné vyplnit rozměry, počty, typy, případně zaškrtnout další varianty a automaticky se na základě pravidel šablony vytvoří celý jeden element včetně výkresové dokumentace, kusovníků, podkladů pro CNC obrábění, pdf souborů a dalších výstupů pro výrobu. Značnou výhodou je, že formuláře mohou vyplňovat i méně kvalifikovaní pracovníci.

Formulář konfigurace vytvořený v iLogicFormulář konfigurace vytvořený v iLogic

Nejen s přihlédnutím k rozsahu a složitosti nasazeného řešení, ale hlavně k dosaženým výsledkům se jedná o unikátní řešení automatizace návrhu, a to i v evropském měřítku. Díky nasazenému řešení a modulu iLogic se podařilo zkrátit o 40–50 % čas potřebný pro zpracování výrobních a kompletačních dokumentací, zvýšit přesnost a kvalitu výrobní dokumentace, výrazně snížit množství chyb a kolizí před zadáním zakázky do výroby díky 3D, zkvalitnit spolupráci se zákazníky prostřednictvím 3D vizualizací, využívat 3D model a výstupní data pro CNC programování, získat kompletní podklady pro objednávání materiálu, výrobu i stavební realizaci automatickým vygenerováním výstupních dat z Inventoru.

Jak řekl pan ředitel SKANSKA LOP Jan Houdek: „Úspěšné plnění zakázky nám pomáhá coby výborná reference. Budeme se tak například podílet na fasádách další nové kancelářské budovy o 12 tisících metrech čtverečních užitné plochy."


Mohlo by vás zajímat: