Google překladač: English Deutsch

GIS ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: GIS | Hodonín | HSIcom | iGIS.NET | Kanalizace | Liniové stavby | VaK | Vodovody

HSIcom250Koncem června jsem vyrazil směr Hodonín do tamějších Vodovodů a kanalizací (VaK). Mým záměrem bylo zjistit, jaké tam používají GIS technologie. Mým partnerem pro tuto příležitost byl Marek Měchura, správce GIS v této organizaci. Pracuje zde již 15 let a systém, který nyní ve VaK používají, v podstatě založil. VaK Hodonín se starají o 1113 km vodovodní sítě a 619 km kanalizační sítě, která zasahuje i do okolních okresů Břeclav, Vyškov, Hustopeče a Kroměříž. Jde o zásobování 69 obcí pitnou vodou, kanalizaci pro 45 obcí a péči o 24 čističek odpadních vod.

VaK Hodonín jako provozovatel inženýrských sítí musí udržovat všechny dostupné a reálné informace o těchto sítích.

Historie

Do doby před 15 lety se vše udržovalo jen v podobě papírové dokumentace, to v lepším případě, v tom horším měli informace pracovníci pouze v paměti. Tento nevyhovující stav dostal za úkol změnit právě nový pracovník Marek Měchura. Začínalo se úplně od píky, posbíralo se, co v té době bylo dostupné po šuplíkách, některé staré věci se zaměřily. Koupil se Microstation a v podstatě se vše jenom shromáždilo na jedno místo. Aby všechny informace byly relevantní, bylo potřeba vytvořit směrnice, jak mají vypadat. Například geodetické zaměření, neboť každý si to dělal po svém, spousta věcí v měření chyběla. Směrnice daly jednoznačný návod, jaká data mají pracovníci daných oborů pořizovat a zaznamenávat – atributy, styly, vrstvy, buňky – aby se s nimi vůbec mohlo pracovat.

HSIcom02
Velké náklady spolklo nové zaměření pro digitalizaci sítě, které bylo základem nového systému. V okamžiku, kdy bylo vše zaměřeno, ale vyvstala otázka, co s tím dál. Microstation v té době neměl nějaké velké možnosti napojení na databáze, nějaké lepší analýzy a prezentace. Takže nastala další etapa výběru vhodného řešení, sondování u konkurence. V tehdejší době se všechny GIS softwary vyvíjely a byl problém něco vybrat, aby to odpovídalo představám.

„V podstatě žádný systém tehdy nesplňoval moje představy."
Marek Měchura, správce GIS

Na trhu byly jen nějaké balíky softwaru a filosofií prodejců bylo: kupte a dejte nám pokoj.

Na jedné z prezentací Intergraphu v Brně došlo k setkání s firmou HSI com Plzeň. Protože nabízela zajímavý produkt a její pracovníci byli vstřícní a rozumní, byla s firmou navázána spolupráce.

Na HSI com bylo vidět, že mají zájem, nebyl žádný problém cokoliv dodělat, přidělat, apod. Základem systému je Intergraph GeomediaPro a na tom se stavěly datové modely. Na začátku se udělal základ, aby se to rozjelo, a postupně se dodělávaly, vylepšovaly některé věci, které se dodělávají a rozšiřují do dneška.

„Dnes máme díky HSI com GIS v takové podobě, o které se mi před 10 lety ani nesnilo."
Marek Měchura, správce GIS

Začátky byly hodně těžké, hlavně když se GIS začal rozšiřovat na pracoviště mezi lidi. Bylo to pro ně něco nového a museli obětovat mnoho práce, když se data sbírala a dávala dohromady. Od spousty věcí, zakázek nebyla dokumentace, nebylo nic. Lidé museli chodit a dohledávat po archívech, hledat v terénu, „vypískávat" trasy, atd. Byla to spousta práce navíc, ze které radost neměli. Museli se oslovit i dřívější zaměstnanci, povytahovat z nich informace a zadat je do systému. Fáze posbírání všech dat a zaměření trvala v postatě asi 8 až 10 let.

Spousta věcí, které se zde vymyslely, udělaly a odzkoušely, pak HSI com nabízelo dál.

„Měl jsem spoustu zajímavých a dobrých nápadů, které pracovníci HSI comu byli schopni realizovat."
Marek Měchura, správce GIS

Časem se rozšířily na spoustu dalších vodáren a pak už to byla taková hromadná spolupráce. Jejich pracovníci se setkávají a popovídají si o tom, co se kde vymyslelo. Dnes už nápady padají ze všech vodáren a šíří je mezi sebou. HSI com má také pravidelná setkání uživatelů, která bývají velmi inspirativní.

Současnost

I dnes jsou stále základem Geomedia Pro, ale dnes už nad tím funguje spousta dalších věcí. K dispozici jsou prohlížečky iGIS pro uživatele, pro veřejnost, pro projektanty, atd. Dnes se může na data podívat kdokoliv zvenku, což je pro lidi velmi zajímavé. Do technických informací patří např. použité materiály, profily, délky, nadmořské výšky, spády, technický stav atd. Ve správních informacích se evidují např. majetkové stavy, inventární čísla, čísla smluv o provozování, určení obce a ulice, číslo kolaudace, případná věcná břemena, příslušnost k vodoprávnímu úřadu, kdo a kdy objekt zaměřil atd. Mezi dokumentační informace patří dokumenty, které souvisí s konkrétním objektem – kolaudace, smlouvy, povolení, revize, protokoly z kamerového vozu, fotky atd. Tyto dokumenty jsou uloženy v elektronickém archívu a jsou provázány na data.

HSIcom03
Prvotní představou bylo, že GIS bude centrem všech těchto informací, a faktem je, že se to zdařilo. Dnes je na něj napojen i archivační systém.

Dva druhy prohlížeček

Prohlížečka iGIS.NET je samostatná aplikace, která se instaluje. Je určena pro obce a projektanty a poskytuje více funkcí. Dají se v ní dělat analýzy, databázové dotazy, uživatelé mají přístup k většímu množství informací, které jsou pro ně zásadní. Druhá je webovou aplikací, která je určena pro širokou veřejnost. Ta nevidí do takových detailů, ale vidí průběhy, materiál nebo profil a na nic dalšího se uživatelé nedostanou. Je k dispozici na webových stránkách VaK (www.vak-hod.cz) a spouští se kliknutím na tlačítko iGIS.WEB. Kdokoliv se může podívat na sítě, kde vedou, nemusí chodit na VaK. Loni bylo zprovozněno i automatické vyjádření existence sítě, takže si lidé mohou přímo vyjet protokol pro stavební úřad, když chtějí předložit nějaký stavební záměr. Zájemce si zaklikne plochu, kde chce stavět, a automaticky mu přijde vygenerované pdf s oficiálním vyjádřením z VaK. Pro veřejnost je to velmi zajímavé řešení. Za 3 až 4 roky fungování má tato prohlížečka asi 30 tisíc přístupů.

„HSI com musím pochválit, protože na akcích pro vodárny se setkáváme s uživateli jiných nižších systémů. Zde je opravdu vidět, jak je důležité, aby dodavatelská firma fungovala, měla zájem, posunovala vývoj někam dopředu a spolupracovala."
Marek Měchura, správce GIS

Zatím vychází naplano snaha spojit se i s jinými síťaři. Jistě by bylo zajímavé vidět souběh a křížení sítí, ale jediný, kdo s VaK spolupracuje, je jedna místní kabelovka. Protože mají omezené finanční prostředky, jsou rádi, že jim VaK vlastně jejich síť datově udržuje.

Prohlížečka dat iGIS.NET neslouží pouze k prohlížení dat, ale je využívána i jako prostředek pro sběr dat v terénu. Vybraní pracovníci, kteří se pohybují v terénu, mají k dispozici notebooky nebo tablety, mohou využít modul „Evidence hlášení a poruch". Přímo v terénu jsou schopni zadat hlášení o změnách či případné poruše. Tato hlášení jsou po příchodu na jejich pracoviště odeslána ke zpracování na hlavní pracoviště GIS. Tento přenos je oboustranný a ve stejný moment se automaticky načtou i aktualizovaná data, která byla během dne zpracována na serveru. Všichni mají tak každý den aktuální data. Zaslaná hlášení jsou k dispozici všem uživatelům a mohou si je kdykoliv najít a prohlédnout, případně přímo lokalizovat v mapě. Využívají se nejen pro statistiku poruch, ale také hlavně pro zpřesnění či doplnění informací z terénu o sítích a objektech.

Pro vlastní geodetická měření v terénu si ve VaK pořídili GPS Leica Viva NetRover a 80 procent si dnes tímto přístrojem zaměřují sami. Nepotřebují proto v takové míře geodety, pokud tedy měření neprobíhá pod stromy nebo mezi výškovými budovami. Když je dobrý signál a nastavení, tak je dosažitelná přesnost na centimetry.

HSIcom04

GIS pro všechny

Nyní GIS pracoviště VaK spolupracuje s HSI comem na nové aplikaci, která bude fungovat s OS Android. Chtějí tedy dostat svůj GIS na tablety nebo telefony s tímto operačním systémem. Dosavadní verze pracovaly jen na tabletech s operačním systémem Windows. Nová verze by tu měla být asi do měsíce. Tak to už opravdu bude GIS pro všechny.


Mohlo by vás zajímat: