Google překladač: English Deutsch

Americký FDA podpoří projekt „Living Heart“

Autor článku: Dassault Systèmes   

Tags: 3DEXPERIENCE | Beta | Dassault Systemès | FDA | Living Heart | Testování

Cut Sim 1503Společnost Dassault Systèmes dosáhla významného posunu ve svém projektu zaměřeném na diagnostiku srdečních onemocnění a vývoj zdravotnických potřeb pro jejich léčbu. Projekt „Living Heart“, využívající platformu 3Dexperience od Dassault Systèmes, se od svého oznámení v květnu 2014 rychle posunul k betatesto- vání prvního realistického 3D simulátoru srdce. Testování potvrdilo účinnost zařízení a překonalo očekávání 30 organizací zapojených do projektu. Dassault Systèmes podepsala pětiletý výzkumný kontrakt s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Společný výzkum je zaměřen na vývoj a testování počítačových modelů pro umístění a sledování výkonu kardiostimulátorů a dalších kardiovaskulárních zařízení.
Na projektu Living heart pracují přední kardiologové, farmaceutické společnosti a akademičtí výzkumníci, kteří se společně podílejí na zhodnocení využití simulovaného srdečního modelu k testování zdravotnických zařízení, zlepšování klinické diagnózy a vedení předoperačního plánování. K tomu používají metodu crowdsourcingu, jež chrání duševní vlastnictví každého člena, ale zároveň umožňuje sdílet společný výsledek.
30 spolupracujících organizací zahrnuje vice než 100 kardiovaskulárních specialistů. Rychlý postup projektu umožňuje právě crowdsourcing, neboť všichni účastníci mají přístup k simulátoru srdce. Výzkumníci se spojili s Konsorciem pro inovaci zdravotnických zařízeních (MDIC – Medical Device Innovation Consortium) s cílem urychlit proces schvalování zdravotnických potřeb, podnítit inovaci a snížit náklady. Projekt byl už využit k předoperačnímu ověření účinnosti asistenčního ventilového zařízení a lepšímu pochopení postupu srdečního onemocnění.
Více informací k projektu Living Heart najdete na www.3DS.com/heart.


Mohlo by vás zajímat: