Google překladač: English Deutsch

Top novinky v PTC Creo Parametric 3.0

Autor článku: Radovan Míček   

Tags: CAD | Creo | Parametric 3.0 | PTC

PTC Creo Parametric 3.0PTC Creo Parametric je 3D parametrický konstrukční systém společnosti PTC. Poskytuje nejširší škálu výkonných a přitom pružných schopností, které vám pomohou řešit vaše nejnaléhavější konstrukční výzvy. Využívá osvědčené technologie programu Pro/ENGINEER, plus stovky nových možností, které zvýší produktivitu vašeho navrhování. Zde jsou některé z top vylepšení v PTC Creo Parametric 3.0.

Jedinečné funkce pro práci v multi-CAD prostředí

Stejně jako je možné importovat neutrální 3D formáty (např. STEP, IGES, VDA, atd.) přímo do PTC Creo Parametric, mohou nyní uživatelé pracovat se soubory CATIA, Siemens NX, SolidWorks, SolidEdge*, Autodesk Inventor bez potřeby samostatného překladače nebo přístupu k softwaru nebo licenci příslušného CAD systému. S PTC Collaboration Extension může uživatel v PTC Creo také spolupracovat s ostatními CAD systémy tak, že se při změnách dat v CATIA, SolidWorks a Siemens NX bude geometrie automaticky aktualizovat uvnitř PTC Creo Parametric.

* K dispozici od PTC Creo 3.0 M030

PTC Creo Parametric 3.0

Freestyle a parametrická geometrie

Se zavedením nové schopnosti napojení Freestyle geometrie mohou nyní uživatelé PTC Creo Parametric vytvářet a řídit svůj design parametricky. Uživatelé mají možnost připojit Freestyle plochy na parametrickou geometrii s obecným, tečným, popřípadě kolmým napojením. Jakékoli změny provedené na geometrii automaticky aktualizují také Freestyle geometrii. Během regenerace se zachovávají příslušná napojení. To umožňuje uživatelům, aby více a účinně kombinovali netradiční volnoplošné modelování s tradičním parametrickým přístupem.

PTC Creo Parametric 3.0

Nové a vylepšené možnosti modelování

  • Rádius s konstantní šířkou (Chordal Round): Do PTC Creo Parametric byla přidána funkce zaoblení, které má po celé trajektorii konstantní délku tětivy. Kromě tohoto typu zaoblení mohou uživatelé definovat zaoblení s průřezem oblouku, kuželosečky a C2 souvislého napojení. Rádius s konstantní šířkou odstraňuje dřívější zdlouhavý proces tvorby tohoto typu zaoblení pomocí plošného modeláře.

PTC Creo Parametric 3.0

  • Plechy: PTC zdokonalilo tvorbu plechové geometrie pomocí nové funkce Bend Relief u ohybu definovaného z hrany geometrie. Vylepšení se také týká funkce nastřižení u konce ohybů více ploch v jediném kroku. Zároveň nyní máte možnost vytvářet ohyby na geometrii rozdělené otvory a jednodušeji vytvářet prvky Form a Flat Pattern.

PTC Creo Parametric 3.0

  • Vylepšené plošné nástroje: Boundary Blend prvek byl obohacen o vyhlazovací funkce, takže nyní můžete vytvořit dokonalejší povrchy z hraničních křivek. Nově je k dispozici Untrim, který prodlouží hranice kopírované plochy. K dalším výhodám Creo 3.0 patří přepracovaný prvek Flatten Quilt, se kterým můžete rozvinout i doposud nerozvinutelné obecné povrchy.

PTC Creo Parametric 3.0

  • Vylepšené násobení (patterns): Geometrický pattern obsahuje funkce, které umožní reagovat i na případné výrazné změny v geometrii. Povrchy se mohou například automaticky protáhnout k dosedací geometrii. Tím se výrazně zvyšuje použití násobení i na geometrii, u které to doposud nebylo možné. Uživatelé navíc mohou umístit referenční pattern na libovolný člen patternu, netřeba vybírat první výskyt.

PTC Creo Parametric 3.0

Rozsáhlé knihovny

PTC Creo Parametric obsahuje rozsáhlou knihovnu spojovacích materiálů s jednoduchým a intuitivním rozhraním. Při vložení dojde k umístění příslušného šroubového či kolíkového spoje a zároveň se automaticky vytvoří příslušné otvory, včetně vůlí a závitů.

PTC Creo Parametric 3.0

Nový lokalizovaný internetový katalog, využívající Google vyhledávací technologie, umožňuje snadno nalézt požadovaný model a přímo jej vložit do PTC Creo.

Integrované výukové materiály

PTC Creo Parametric 3.0 zajišťuje, že noví uživatelé jsou schopni naučit se Creo rychle ovládat a zkušení uživatelé jsou schopni dosáhnout vyšší úrovně produktivity. Při spuštění programu se zobrazí speciální okno, zobrazující novinky v této verzi. K dispozici jsou taktéž tutoriály včetně videí a 2D i 3D dat.

PTC Creo Parametric 3.0

PTC Creo Parametric také nabízí nový a výrazně zlepšený systém nápovědy, využívající Google indexaci. Help je nyní plně přístupný na webu a umožňuje kombinovat a vyhledávat adekvátní informace včetně dat v PTC Learning Connectoru, který byl integrován v PTC Creo Parametric 2.0.

Intuitivní editace referencí

Editace referencí byla výrazně přepracovaná v PTC Creo Parametric. Není to jen o novém intuitivním rozhraní, ale uživatelé nyní mohou vidět a zvolit staré a nové reference současně, což výrazně zjednodušuje proces změn. Jako editace referencí (Edit References) má i náhrada referencí (Replace References) podobné rozhraní včetně interaktivního náhledu. V okně tedy vidíte přesměrované prvky včetně jejich potomků umístěných v nové poloze. Jednotlivé potomky přitom můžete potvrdit, či odmítnout. To umožňuje uživatelům snadněji pochopit původní záměr a vyřešit problémy, pokud k nim dojde.

PTC Creo Parametric 3.0

Zvýšená grafická kvalita a výkon

PTC Creo Parametric výrazně zlepšilo grafické schopnosti a výkon. Umožňuje definovat a testovat materiály v reálném čase včetně stínů a odlesků. Snadno tak vytvoříte nebo editujete povrch typu kov, sklo, barva, plast atd. Kromě toho jsou nyní okamžitě zobrazovány drsnosti povrchu přímo na modelu. Plná podpora HDR obrázků, které mohou být nyní reálně zobrazovány jako odlesky na povrchu, nabízí plnou kontrolu nad jejich intenzitou, velikostí a umístěním. Všechny tyto změny umožňují uživatelům pracovat v působivém prostředí a vidět výrobek tak, jak bude vypadat.

PTC Creo Parametric 3.0

Výkonné diagnostické nástroje

  • 3D kontrola tloušťky: Nyní je možné provádět 3D kontrolu tloušťky. Geometrie je barevně odlišena na minimální a maximální přípustné tloušťky, specifikované uživatelem. Minimální tloušťka se rovněž zobrazí přímo na 3D modelu jako poznámka. To umožňuje konstruktérům rychle zjistit, zda je díl vhodný k zaformování, popřípadě zdali je potřeba na modelu provést dodatečné úpravy.

PTC Creo Parametric 3.0

  • Rozšířené analýzy úkosů: Zlepšení nalezneme i v zobrazení analýzy úkosů, kdy je možné výsledek snadněji pochopit a interpretovat. Výsledky lze nyní zobrazovat na osvětleném modelu, kdy je vidět detaily geometrie včetně hran modelů. Kromě toho můžete nyní řídit počet viditelných barev, s možností nastavit jejich počet až na minimum tří barev.

PTC Creo Parametric 3.0

  • Nová analýza napojení: PTC Creo Parametric obsahuje nový analytický nástroj Napojení (Connections). Slouží k analýze pozice (G0), tečnosti (G1) a spojité křivosti (G2) hran a povrchů. Nemusíte vybírat jednotlivé hrany, stačí vybrat celý díl. Na modelu se zobrazí hrany, které splňují definovaná kritéria napojení.

PTC Creo Parametric 3.0

2D

Ve výkresovém prostředí byla vylepšena tvorba poznámek, kót i tabulek. Při definici je k dispozici náhled na umístění poznámek i kót. Tato funkčnost eliminuje dodatečné kroky, které byly typické pro editaci umístění a zobrazení. Dispozice dalších příkazů na pravé tlačítko myši, snadnější vkládání systémových parametrů a odstranění Menu Manažera omezuje pohyb myši a zvyšuje produktivitu.

PTC Creo Parametric 3.0

Notifikační centrum

PTC Creo Parametric má nové interaktivní informační okno, které umožňuje uživatelům, aby snadno zjistili a vyřešili problémy v jejich modelech. Problémové položky se zobrazí přímo v modelovém stromu. Pokud model obsahuje zhavarované nebo zastaralé položky, zobrazí se upozornění. Uživatelé pak mohou snadno modely opravit.

PTC Creo Parametric 3.0

Integrace s PTC Mathcadem

Nyní je možno integrovat list PTC Mathcad přímo uvnitř dílu nebo sestavy v PTC Creo Parametric. Uživatelé tak mohou bez problémů číst a zapisovat parametry z modelů do Mathcad zpráv.

* K dispozici od PTC Creo 3.0 M020

PTC Creo Parametric 3.0

A ještě jeden důvod k upgradu – PTC Creo Design Exploration Extension (DEX)

PTC Creo Design Exploration Extension (DEX) je specializovaný nástroj, který umožňuje rychlé a snadné zkoumání alternativních koncepčních návrhů v rámci parametrického prostředí. Pomocí takzvaných „checkpoints" eliminuje DEX potřebu spravovat více verzí dat a umožňuje návrhářům pohybovat návrhy hladce tam a zpět a představit tak různé alternativy navrhovaného výrobku.

PTC Creo Parametric 3.0


Mohlo by vás zajímat: