Google překladač: English Deutsch

Soutěž pro firmy, které podporují technické vzdělávání

Autor článku: Francouzsko-česká obchodní komora   

Tags: FČOK | Firmy | Školy | Soutěž | Technika | Vzdělávání

Cena FCOK 2015-logo-1517Francouzsko-česká obchodní komora udělí ceny firmám, kterým není lhostejná budoucnost českého technického vzdělávání a aktivně se podílí na přípravě kvalifikovaných absolventů vlastními vzdělávacími programy či spoluprací s odbornými školami. Právě zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání je jednou z klíčových cest, jak zlepšit stávající nedostatek a kvalitu absolventů technických oborů.

Vedle hlavního organizátora cen, Francouzsko-české obchodní komory, podpoří projekt také institucionální a firemní partneři - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Komerční banka a Veolia. Soutěž je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání.
Letošní čtvrtý ročník cen Francouzsko-české obchodní komory se zaměří na firmy, které myslí na svou budoucnost a věnují se podpoře středního odborného vzdělávání a učňovského školství. Cílem soutěže je motivovat další výrobní a průmyslové společnosti ke spolupráci se středními školami, aby se zapojily do procesu vzdělávání a formování budoucích kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.
Odborná porota, složená z partnerů a organizátorů soutěže, vybere vítěze, kteří budou slavnostně vyhlášeni na galavečeru 2. června 2015. Soutěžící se mohou přihlašovat do 7. května 2015 na registračním webu
www.ccft-fcok.cz/prix.

„Má-li si Česká republika dlouhodobě udržet vysokou úroveň průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je nutné usilovat o propagaci a popularizaci průmyslových profesí. Již dnes řada výrobních závodů upozorňuje na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v oblasti kvalifikovaných absolventů technických oborů. To ukázal i náš nedávný průzkum,“ uvedl Constantin Kinský, předseda Francouzsko-české obchodní komory.

Průzkum FČOK z února letošního roku ukázal, že většina dotazovaných firem zaměstnávajících čerstvé absolventy odborných škol a učilišť naráží na jejich nedostatečnou praktickou připravenost. Již dnes pociťují firmy nedostatek některých profesí a tato situace se podle nich v budoucnu nezlepší. Hlavním důvodem, proč budou řemesla v budoucnu chybět, je nezájem mladých lidí o studium technických oborů. Situaci podle nich může pomoci zlepšit stát větší propagací technických oborů a zvýšením jejich atraktivity, ale také právě zaměstnavatelé vytvářením vlastních vzdělávacích programů a formou spolupráce s odbornými školami a učilišti.

„Od počátku udělování cen bylo cílem FČOK reagovat na oblasti, kde se setkávají zájmy veřejné správy a korporátní sféry s občanskou společností. Hlavním cílem pak je zviditelňovat příklady firem, které správně identifikovaly slabá místa v systému a dokázaly najít pozoruhodná či inovativní řešení, uvést je do praxe a tím inspirovat další společnosti a veřejnost,“ uvedl Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory.

Ceny budou uděleny ve třech kategoriích:

  1. Spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti.
    Cena pro společnost působící v průmyslu nebo stavebnictví, která po roce 2000 založila a provozuje nejméně 3 roky vlastní střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště nebo finančně podporuje konkrétní obor / program na střední odborné škole nebo učilišti.
  2. Spolupráce členské společnosti Francouzsko-české obchodní komory se střední odbornou školou nebo učilištěm.
  3. Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání.
    Subjekt, který inovativním způsobem přispívá k popularizaci či zkvalitnění odborného vzdělávání mládeže a k uplatnění absolventů odborných škol v praxi.

Více informací na www.ccft-fcok.cz/prix.


Mohlo by vás zajímat: