Google překladač: English Deutsch

Příjem přihlášek do Be Inspired 2015 zahájen

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: 2015 | Be Inspired | Bentley | BIM | Soutěž | Systems | Uživatelé

beinsp-1520Společnost Bentley Systems vyzvala k podání přihlášek do soutěže 2015 Be Inspired. Lhůta pro podávání přihlášek končí 31. května 2015. Soutěž, jejíž výherce vybírají nezávislé poroty odborníků z oboru, oceňuje mimořádnou a inovační práci organizací, které pomáhají udržovat světovou infrastrukturu navrhováním, projektováním, výstavbou, dodávkami a/nebo provozováním silnic, budov, továren, inženýrských sítí a dalších objektů.

Vítězné projekty předvádějí „pokrok v informačním modelování staveb (BIM)“ prostřednictvím hloubky informačního modelování, která přináší lepší výkonnost objektů, a/nebo šířky informační mobility, která přináší lepší výkonnost projektů. Tento komplexní celosvětový program soutěže Be Inspired má 18 kategorií pokrývajících všechny aspekty našeho okolí.

Vyzýváme všechny uživatele produktů společnosti Bentley, aby do soutěže Be Inspired přihlásili své projekty bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházejí – zda jsou ve fázi přípravy/koncepčního návrhu, projektování, výstavby, nebo jsou již hotové. V každé kategorii soutěže Be Inspired budou vybrání tři finalisté; ti vyhrají cestu do Londýna, kde se jako hosté společnosti Bentley Systems zúčastní konference Rok v infrastruktuře 2015, která se bude konat od 3. do 5. listopadu ve Velké Británii v hotelu Hilton London Metropole. V části konference věnované finále soutěže Be Inspired představí finalisté své projekty porotcům, předním odborníkům z oboru a více než stovce zástupců médií, kteří se sejdou na této vysoce interaktivní akci sestávající z prezentací, vrcholových jednání a seminářů.

Chris Barron, viceprezident společnosti Bentley pro firemní komunikaci, řekl: „Opět nadešel čas k posouzení výsledků, kterých dosáhli uživatelé našich produktů ve svých projektech za poslední rok, a k vybrání těch nejvýjimečnějších, které budou zařazeny do naší soutěže Be Inspired 2015. Úsilí věnované nominaci projektu představuje velmi hodnotou investici – ta se vrátí ve formě bezprecedentního celosvětového uznání, kterého se dostane projektům a organizacím využívajícím naše produkty.“ A dodal: „Nezáleží na tom, zda vyhrajete nebo prohrajete; každý nominovaný projekt se dostane do povědomí širší komunity v oblasti infrastruktury s úplnou podporou celosvětového marketingového týmu společnosti Bentley. Práce na projektech finalistů získá další pozornost ve formě prezentací v globálním světle londýnské konference Rok v infrastruktuře. A vítězové budou pozváni zpět na pódium, aby převzali cenu před zraky kolegů a předních manažerů z oblastí projektování, výstavby a provozování infrastruktury, stejně jako více než stovky novinářů z nejvýznamnějších médií. Takovou příležitost si nelze nechat ujít!“

Soutěž Be Inspired nabízí účastníkům následující možnosti:

  • získat celosvětové uznání díky zveřejnění profilu jejich architektonických nebo inženýrských infrastrukturních projektů v ročence společnosti Bentley Infrastructure Yearbook, která je distribuována v tištěné a elektronické podobě téměř 150 000 vlivným subjektům v oblastech médií, vlád a průmyslu z celého světa; finalisté a vítězné projekty jsou navíc představeni na webové stránce Portfolia projektů soutěže Be Inspired;
  • zvýšit svou konkurenceschopnost tím, že stávajícím a potenciálním klientům ukážou hodnotu, kterou oni a jejich organizace projektům přinášejí;
  • zajistit si propagaci v médiích díky jednání s celosvětovými médii i členy týmu společnosti Bentley, kteří jim pomohou s propagací a nabízením jejich projektů na trhu.

Chcete-li získat další informace o soutěži Be Inspired nebo nominovat projekt, navštivte stránku www.bentley.com/BeInspired.


Mohlo by vás zajímat: