Minerva
Google překladač: English Deutsch

Řídící jednotky v SOLIDWORKS Electrical

Autor článku: David Vondra   

Tags: 3D CAD | ECAD | Electrical | Elektro | řídicí jednotky | SolidWorks

Lanete250V dnešním článku se zaměříme na řídící jednotky, které mají vlastní inteligenci a je nutno je vždy svým způsobem naprogramovat. Bude věnován jednotkám PLC a jednotkám pro řízenou elektroinstalaci v budovách. Časy, kdy jste museli dělat složitá stykačová a reléová zapojení, jsou dávno pryč a nahradili jsme je řídícími jednotkami, které obsahují množství logických obvodů k rychlejšímu a spolehlivějšímu vyhodnocování informací.

PLC (Programmable Logic Controller)

Programovatelný logický automat neboli PLC je relativně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů nebo výrobních linek v továrně. Pro PLC je charakteristické, že program je vykonáván v tzv. cyklech. PLC automaty jsou odlišné od běžných počítačů nejen tím, že zpracovávají program cyklicky, ale i tím, že jejich periférie jsou přímo uzpůsobeny pro napojení na technologické procesy. Převážnou část periférií v tomto případě tvoří digitální vstupy (DI) a digitální výstupy (DO). Pro další zpracování signálů a napojení na technologii jsou určeny analogové vstupy (AI) a analogové výstupy (AO) pro zpracování spojitých signálů. S rozvojem automatizace v průmyslu jsou používány i další moduly periferních jednotek připojitelných k PLC, které jsou nazývány funkčními moduly (FM) např. pro polohování, komunikačními procesory (CP) pro sběr a přenos dat, a další specifické moduly podle výrobce konkrétního systému.

Řídící jednotky pro elektroinstalaci

Jedná se převážně o jednotky k řízení osvětlení (spínání a stmívání), motorických pohonů (žaluzií, pláten, vrat...), spínaných zásuvek apod. Použití je vhodné všude tam, kde je nutné řídit vybrané okruhy nejen z lokálních tlačítek, ale také centrálně z jednoho místa nebo plně automaticky podle potřeby. Jednotky obsahují různé typy vstupů a výstupů, které se jednotlivě ovládají přes hlavní řídící jednotku nebo dotykový panel.

Lanete02

Electrical v akci

Otázka úvodem: Jak můžeme Solidworks Electrical v tomto směru využít? Máme několik možností, jak můžeme postupovat. Jedna z variant je, že si dané jednotky stáhneme přímo z databáze a můžeme rovnou navrhnout zapojení. Žádné zdlouhavé kreslení jednotlivých vstupů/výstupů, ale rovnou vložíme celou nebo jen část jednotky. Tím šetříme čas, který můžeme využít na další zakázky, a tím si zajistit větší stabilitu firmy. Je to jedna z lepších variant, ale není jediná. Může se vám totiž stát, že daný výrobce momentálně vámi požadovanou jednotku nebude mít v databázi nebo bude mít zákazník specifické přání. Co dělat pak? Můžete kontaktovat výrobce a čekat, až svou databázi aktualizuje. Nebo využijete Solidworks Electrical a jednotku si do databáze sami přidáte. Pokud si ji přidáte svépomocí, můžete pokračovat v práci bez velkého zdržení a jste schopni rychle vyřešit případné změny nebo nové požadavky zákazníka. Opravy nebudou už otázkou hodin, ale naopak několika minut. Řídící jednotky se v Solidworks Electrical generují dynamicky, takže jediné, co v první fázi musíte udělat, je nastavit si způsob, jak chcete danou jednotku vykreslovat. V nastavení si můžete nadefinovat i jednotlivé vstupy a výstupy. Pokud budete požadovat za digitální výstupem určitý typ obvodu, potom si ho můžete přímo přiřadit – další zrychlení při používání stejných jednotek v dalším projektu. Další krokem je přidat přímo daný typ jednotky (výrobce + typ) a jednotlivé vstupy/výstupy. Přidání je otázkou několika minut, protože jen vyberete daný typ obvodu a přidáte si požadovaný počet. Můžete si označit i jednotlivé svorky a fyzické adresy. Jednotka je v databázi a vy se můžete pustit do zapojování bez zdržení. Další výhodou vlastního vytvoření jednotky je bezchybnost a předejití dalším možným problémům. Solidworks Electrical není přímo určený pro programování daných jednotek, ale kdo ví, co bude za rok. Třeba se dočkáme i této funkce. Samozřejmostí jsou různé druhy výstupů, které pak programátoři využívají k finálnímu programování, takže nemusíte mít žádné obavy, že byste jim nevyhověli. Sami můžete porovnat, že rozdíl proti klasickému navrhování je práce při použití Solidworks Electrical mnohonásobně rychlejší a efektivnější.

Lanete03

Závěrem

Rozhodnete-li se věnovat řídícím jednotkám, potom je Solidworks Electrical skvělou volbou. Celý systém je robustní a dokáže vám pomoci nejen s malými projekty, ale i s rozsáhlými zakázkami. Základem jsou různé metody pro kontrolu chybovosti a mnoho dalších funkcí. Řídící jednotky jsou pouze jednou z částí toho, co Solidworks Electrical dokáže. Ale dost bylo slov. Nejdůležitější je totiž váš názor, který je vždy rozhodující. Pokud vás toto zaujalo, kontaktujte nás a my vám software Solidworks Electrical rádi předvedeme osobně. Také nás můžete navštívit na veletrhu Amper 2015, pavilon F. Další možností, jak se o produktu Solidworks Electrical dozvědět více, je zúčastnit se našeho bezplatného semináře, který se uskuteční dne 11. března 2015 v Golčově Jeníkově a 12. března 2015 v Opavě. Více informací naleznete na našich stránkách www.lanete.cz.

Autor pracuje ve společnosti LANETE, spol. s r. o.
www.lanete.cz


Mohlo by vás zajímat: