Minerva
Google překladač: English Deutsch

EPLAN Experience

Autor článku: EPLAN Software & Services   

Tags: Design | ECAD | Elektro | Experience | Projektování

EPLAN-klicove oblastiSpolečnost EPLAN představila na veletrhu SPS IPC Drives nový koncept EPLAN Experience: nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým a zřetelným přínosům, jako jsou správa strategických inovací ve vysoce výkonném IT prostředí; kratší doba potřebná k uvedení produktu na trh; optimální správa využití zdrojů a větší mezinárodní konkurenceschopnost.

EPLAN Experience je koncept vhodný pro stávající i nové zákazníky v libovolném průmyslovém odvětví, kde je společnost EPLAN aktivní. Přístup EPLAN Experience je vhodný pro každý obor a může být implementován a přizpůsoben specifickým požadavkům zákazníků. Jedná se o koncept, který je založen na zpětné vazbě od zákazníků společnosti EPLAN po celém světě v mnoha oborech průmyslu. „EPLAN Experience pomůže našim zákazníkům vyřešit mnohé problémy v oblasti automatizace, s nimiž se setkávají v současném rychle se rozvíjejícím světě, jako jsou rostoucí složitosti systémů, velký objem dat a nové typy připojení," říká Thomas Michels, vedoucí výrobního managementu. Všechny tyto – a mnohé další – problémy mohou být redukovány na společného jmenovatele: zvyšování efektivity. To je přesně to, na co se koncept EPLAN Experience zaměřuje. „Pomáháme podnikům udělat stejné množství práce s menšími zdroji, zrychlovat vývoj produktů a uvolnit vývojářské zdroje pro jiné aktivity s vyšší přidanou hodnotou," dodává Michels.

Eplan02„Přímá cesta k vyšší efektivitě"

Vysoká úroveň modularity

Přístup EPLAN Experience je plně v souladu se stávajícím prostředím platformy EPLAN a přináší další přidanou hodnotu. Jedná se o vysoce modulární přístup, který pokrývá osm klíčových oblastí projektování. Každou z nich lze definovat jako specifickou oblast činnosti dané společnosti, kterou je třeba optimalizovat a zefektivnit.

Thomas Michels„Program EPLAN Experience pomůže našim zákazníkům vyřešit mnohé problémy v oblasti automatizace a jimž musí čelit v současném rychle se vyvíjejícím světě, jako je rostoucí složitost technických systémů, velký objem dat a nové typy připojení,“ říká Thomas Michels, vedoucí managementu výroby.
  • IT infrastruktura: Zahrnuje plné začlenění softwaru EPLAN do zákazníkova IT prostředí. Zákazník tím získá vysoce výkonnou IT infrastrukturu s jednoduchou, bezchybnou a spolehlivou instalací a aktualizací softwaru.
  • Nastavení platformy: Umožní zákazníkům provést konfiguraci programu v konkrétní aplikaci pro ideální pracovní prostředí. Tím pomůže definovat a implementovat nastavení optimálním způsobem.
  • Normy a standardy: Poskytuje návody a doporučení pro nastavení a použití zařízení a vzorových dat. Umožňuje podnikům, aby byly ve shodě se všemi odpovídajícími národními i mezinárodními standardy pro dokumentaci a výrobu. Zahrnuje i novou normu IEC 81346 (ČSN 81346).
  • Strukturování produktu: Poskytuje jasné metody pro strukturování dokumentace strojů a systémů. Jasná struktura dokumentace výrobků a technologií je základem pro využití automatizace a mezioborovou spolupráci.
  • Metody projektování: Přinášejí správný nástroj pro výběr a implementaci nejefektivnějších konstrukčních metod. Společně s odborníky firmy EPLAN jsou zákazníci schopni analyzovat, vyvíjet, definovat a implementovat vybrané konstrukční metody. Implementací specifických metod návrhu pro automatizační technologie můžete výrazně omezit nároky na projektování a zkrátit dobu návrhu.
  • Pracovní postupy: Nastavení pracovních postupů umožňuje vyhodnotit a automatizovat postupy návrhu krok za krokem pomocí skriptování, API nebo dalších specifických metod projektování. Můžete zrychlit proces návrhu, integrovat jej do procesu datové technologie a zajistit jednotné metody projektování.
  • Integrace procesů: Dovoluje integraci technických dat a pracovních postupů do podnikových procesů zákazníka. Tak se využije další potenciál spočívající v propojení konstrukčních procesů s vedlejšími procesy, jako jsou ERP a PDM.
  • Projektový management: Pomáhá dosáhnout maximální produktivity v nejkratším možném čase. Získáte ucelený projektový plán založený na standardizovaných procesech implementace.

Počáteční zaměření

Uvedení programu EPLAN Experience v listopadu 2014 bude zaměřeno na dvě z klíčových oblastí projektování: Normy a standardy, Metody návrhu. „Jednou z klíčových priorit inženýrských společností je implementace nové normy IEC 81346 do jejich inženýrského prostředí," vysvětluje Michels. „IEC 81346 tvoří základ pro strukturování dokumentace výrobků, strojů a strojních zařízení – pokrývá tolik oborů, kolik je možné, a zajišťuje konzistentní terminologii. Proto nabízíme firmám semináře zaměřené na oblasti Normy a standardy a Metody návrhu, abychom jim pomohli v hladkém přechodu na IEC 81346 (ČSN 81346)."

Novinka: EPLAN Design Space Exchange

Design Space Exchange

Většina rozváděčů pro řídicí systémy strojů a zařízení se vyrábí konkrétně na zakázku. Vestavění všech komponent řídicího systému do rozváděče může být velmi náročné s ohledem na výslednou velikost konstrukce, která by měla být co nejkompaktnější, tak aby se ušetřilo místo a zmenšila se velikost rozváděče. Nový nástroj EPLAN Design Space Exchange zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů návrh virtuálních modelů rozváděčů a přitom překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí.

Společnost EPLAN uvedla na trh nový nástroj EPLAN Design Space Exchange (DSE). DSE podporuje sdílení dat mechanické konstrukce a řídicí techniky v rozváděči a ovládacích prvků. Jde o doplňkový modul pro EPLAN Pro Panel Professional, vyvinutý společností EPLAN spolu se specialisty na MCAD z přidružené společnosti Cideon, který je poprvé dostupný ve verzi EPLAN Platform 2.4 a je kompatibilní s Autodesk Inventor 2014 a 2015. „Bez rozváděče nemůžete navrhnout montážní uspořádání přístrojů a bez montážního uspořádání přístrojů nemůžete navrhnout definitivní konstrukci rozváděčové skříně. Toto dilema nyní můžete vyřešit doplňujícím modulem Design Space Exchange," vysvětluje Thomas Weichsel, Product Manager firmy EPLAN. DSE je založen na plně parametrizovaném 3D geometrickém modelu mechanické konstrukce, který zohledňuje zvláštní požadavky na konstrukci montážního panelu nebo skříně rozváděče. DSE má přístup k datům 3D modelu CAD skříně rozváděče a zpřístupňuje je systému EPLAN Platform jako základ pro návrh montážního uspořádání přístrojů v EPLAN Pro Panel. 3D montážní uspořádání je vestavěno do navrženého prostoru a odpovídá koncepci automatizace vycházející z návrhu elektrické konstrukce rozváděče. Všechna elektrická zařízení, která mají být umístěna v rozváděči, jsou virtuálně namontována s ohledem na jejich prostorové požadavky a specifikace výrobců týkající se minimální vzdálenosti mezi přístroji.

Propojování ve virtuálním prototypu

Automaticky jsou navrženy montážní otvory, závity, pozice a výřezy pro následnou montáž. Virtuální prototyp rozváděče je mimo jiné základem pro návrh virtuálního propojení ovládacích prvků a pro určení optimálních drah spojů s odpovídajícími délkami vodičů. Jakmile je virtuální montážní sestava přístrojů v rozváděči hotova, EPLAN DSE stisknutím tlačítka vygeneruje údaje o potřebných instalačních otvorech, závitech, montážních pozicích a výřezech pro integraci do 3D mechanického modelu. DSE potom interpretuje data a objekty na stránce programu Autodesk Inventor a vytvoří jednotný model produktu pro mechanickou konstrukci včetně všech komponent, otvorů a výřezů. Modul má dané jasné parametry a formu geometrických dat Autodesk Inventor, takže mechanická konstrukce může zahrnovat výrobní dokumentaci včetně výrobních postupů, rozpisek materiálu a výrobních výkresů. Zatímco mechanická konstrukce je základem pro výrobu skříně rozváděče, elektro konstruktéři si mohou zkompilovat kompletní projektovou dokumentaci finálního produktu, např. pro automatické označení svorek a kabelových svazků, se všemi potřebnými schématy, montážními sestavami, výrobními výkresy, rozpiskami, tabulkami použitých přístrojů, tabulkami propojení a daty. Thomas Weichsel shrnuje výhody EPLAN DSE takto: „Mezioborová synchronizace dat omezuje případné zdroje chyb, snižuje náklady na vývoj, šetří čas a přitom zvyšuje kvalitu konstrukčních prací."


Mohlo by vás zajímat: