Siemens
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podzimní EDU konference 2015 v Hradci Králové

Autor článku: Marie Gregůrková   

Tags: 3D tisk | CAD | EDU | EDU poradenství | Konference | Marie Gregůrková | Školy | Učitelé | Vzdělávání

DSCN0154-EDU-HK-1602Do pořádání konferencí pro pedagogy středních odborných a vysokých škol vstoupil v roce 2015 nový subjekt – společnost EDU poradenství z Hradce Králové. Ta ve dnech 3. a 4. listopadu 2015 uspořádala v Hradci Králové konferenci určenou právě pro střední a vysoké školy. Součástí bohatého programu byly CAD programy v praxi se zaměřením na Solidworks, prezentace a workshopy technických učebních pomůcek, skenování a zpracování dat, 3D tisk, studentský projekt „Konstrukce a výroba hodin ve 3D tisku“, výuka CAM programů, projekty NatTech a spolupráce střední školy se základními školami, studentská závěrečná práce – ročníkový projekt.

Na závěr byla vyhlášena soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol Projekt roku 2016 ve 3D tisku „Dopravní prostředek/užitkové vozidlo budoucnosti“ k soutěži více na www.eduporadenstvi.cz .

REN Engineering – Richard Nekvasil
Úterní přednáška byla věnována celkovému významu CADů, se zaměřením na Solidworks, kde jsme se věnovali postupnému sledu práce s tímto programem. Největší důraz je kladen na správnost zpracování výrobní výkresové dokumentace, kterou by měl každý absolvent střední nebo VOŠ zvládnout vytvořit. Nástavbou programu Solidworks je provádění numerických simulací, které lze rozdělit na analýzy napjatosti a analýzy proudění. Na závěr prezentace jsme také předvedli výrobní dokumentaci částí převodových mechanismů a výměníků tepla. Ve středeční přednášce jsme presentovali konkrétní praktické případy z oblasti energetiky a petrochemie, při kterých se využívají MKP analýzy nebo simulace proudění. Využití CAD systémů nemusí být pouze v prvotní fázi návrhu zařízení. Mají svoje uplatnění při analýzách poškození, kdy jsou s jejich pomocí řešeny konkrétní případy poškození nebo příčiny nesprávného fungování zařízení. V této prezentaci jsme ukázali globální pohled na problematiku velkých investičních akcí a řešení provozních problémů výrobních závodů v ČR i v zahraničí.

HelagoCZ – Pavel Kahl a kolektiv techniků
V průběhu obou dnů jsme si ukázali a vyzkoušeli široké portfolio technických výukových pomůcek. Začali jsme projekcí 3D objektů, ukázali jsme si výuku obrábění na miniaturách obráběcích strojích rakouské společnosti The CoolTool. Pro výuku elektrotechniky byl k dispozici ucelený systém COM 3Lab od společnosti LD Didactic. Jak jednoduše učit průmyslovou automatizaci a programování řídících jednotek pro ovládání robotů, jsme viděli a mohli vyzkoušet se softwarem ROBO Pro na technických stavebnicích Fischer. Technik. Každý z nás si mohl vyzkoušet jednoduchost sváření na simulátoru Realityworks. Bonusem od společnosti HelagoCZ pro nás byla ukázka výukových setů pro využití energie větru a slunce. Kompletní nabídka technických výukových pomůcek nikoho z nás nenechala na pochybách, že výuka techniky může být velice atraktivní na všech stupních škol.

3Dees – Adam Řehák a Roman Mašín
Sekce 3D technologií byla rozdělena na dvě části technologie 3D skenování a 3D tisk. U skenování jsme si vysvětlili tři hlavní metody skenování pomocí strukturovaného světla, laserové skenování a fotogrammetrii. Na ukázkách jsme viděli použití těchto technologií v praxi. Dříve než jsme viděli živou ukázku práce s mobilním skenerem Artec EVA, jsme si vysvětlili rozdíl mezi datovými typy, které vznikají při skenování, a datovými typy používanými ve 3D CAD modelářích.
Druhá část přednášky byla věnována 3D tisku. Detailně jsme vysvětlili pět hlavních technologií FDM, laser sintering, stereolitografii, polyjet a práškovou tiskárnu. Ke každé technologii jsme měli k dispozici i fyzické vzorky. Z realizovaných zakázek 3D tisku jsme si prohlédli náhradní součástky pro Leo Express a ukázali jsme vlastní projekt firmy 3Dees designové kryty na protézy Art4leg. Závěrem jsme si ukázali přípravu tiskové úlohy ze 3D modelu pro desktopovou tiskárnu Zortrax.

VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou – Martin Locker a Jaroslav Serbousek
V časovém prostoru pro CAM a jeho výuku jsme se dověděli čím začít, a že je důležité klást důraz na technologii a praktické dovednosti studentů. Ve třetím ročníku by se měl student naučit zvládnout konstrukci ve 3D CAD, znát princip CNC stroje a programování dle ISO (Gkód). Pro zvládnutí obsluhy stroje musí student znát upínání obrobků a seřizování nástrojů. V samostatných pracích si pak procvičuje u soustružení stavbu programu, dráhu nástroje (G0, G1, G2/3), strojní cykly a technologie na dvě upnutí, u frézování pak podprogramy a poloměrovou korekci. V závěrečném ročníku je výuka CAM směřována na orientaci a upínání obrobku, nulový bod a jeho volbu, nástroje, strategie 2 a 3osého frézování. V závěrečné komplexní práci by měli studenti zvládnout měření, vytvořit model ve 3D CAD a výkres, připraví obrobení výrobku v CAM a vyrobí.
Ve večerním programu nás připravil Martin Locker překvapení z kroužku robotiky. Hned na úvod jsme se dověděli jsme se dá sestavit vlastní 3D skener. Připojil se svými výrobky Model manipulátoru koncepce Delta, Robot na stolní tenis, Převodovku pro robota, Robota pro sledování hry a Kreslicího robota PolarGraph a robotem Vlastíkem II mezi skvělé učební pomůcky techniky. Roztomilý Kráčející robot Vlastík II se proháněl mezi námi i ve středu.
Od Jaroslava Serbouska jsme ve středu viděli závěrečnou ročníkovou práci Hvězdicový sedmiválcový letecký motor MT 1065. Práci zpracoval student Tomáš Kapla ve 4. ročníku vzdělávacího programu Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a CNC stroje.

SOŠ Frýdek Místek – Zdeněk Klíma a student Michal Havlíček
V úterý nám představil svůj projekt „Konstrukce a výroba hodin pomocí 3D tisku“ student Michal Havlíček. V prezentaci své práce nám ukázal celý postup i s čím se ve své práci pro SOČ potýkal. Ukázal nám návrh krokového mechanismu, tvorbu designu ve 3D Solidworks i výpočet převodových poměrů. Michal si neváhal sestavit i svoji 3D tiskárnu. Přesnost hodin jsme nemohli posoudit, ale vyrobený časový strojek nás všechny moc zaujal. Skvělá práce.
Ve středu jsme se zase dověděli více o škole a jejím vybavení v rámci projektu NatTech „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Zdeněk Klíma na projektu ukázal co všechno se dá, když je chuť a parta dobrých lidí. Škola si vybavila i technické učebny, nakoupila strojní zařízení pro výuku. Že je důležitá podpora technického vzdělávání a žáky i vyučující na základních školách mají zájem, jsme si předvedli na školou realizovaných workshopech a exkurzích pro děti. Žáci si podle jednoduchého výkresu nakreslí 3D model ve 3D CAD Solidworks. Model vyexportují v digitálním formátu pro 3D tisk a pošlou k vytisknutí na 3D tiskárnu. Tentýž model si mohou také vyfrézovat na školní skutečné CNC frézce. Na obou fyzických kusech jednoduše pochopí jaký je rozdíl mezi aditivní výrobou (3D tisk) a obráběním. Nakonec si vyrobený kus odnesou domů.

Škola hrou…


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit