Google překladač: English Deutsch

Simulace jako podpora inovací

Autor článku: Marek Linhart   

Tags: Řešení a inovace | Simulace | SIMULIA

simulace inovace ilustracniSvět simulace se velmi rychle proměňuje. Dalo by se říct, že jde o revoluční změny. Někomu se možná toto slovní spojení zdá k popsání našeho oboru až příliš silné, ale nadšení, které v oblasti simulačních technologií v dnešní době vládne, popisuje velmi výstižně. Co přesně se tedy děje? V SIMULII se od začátku orientujeme na technologie související s konstrukcí a zaměřující se na funkčnost, použitelnost a výkonnost. Ty jsou potřeba především k vyřešení nejzásadnějších a nejspletitějších problémů v oblasti simulace. Soustřeďujeme se na výkon řešení a škálovatelnost, na vlastnosti pro nejmodernější modelování materiálu a mechaniky, na problémy montáže a spojení, na zlomy, na multifyzikální simulace a mnoho dalších témat, která mají pro analýzu pomocí konečných prvků (FEA) značný technický význam.

Toto technologické zaměření SIMULIE se bude nadále vyvíjet i v budoucnu. Jde o to, že uživatelé potřebují tolik vyspělých technologií, kolik je jen možné. Proto je naším cílem poskytnout nejširší, nejškálovatelnější a nejdostupnější technické portfolio v oboru, které je k dispozici prostřednictvím produktové řady „Power of the Portfolio“ s jednoduchou strategií „Extended Packaging“, tj. rozšířené informace o výrobku. Díky tomu dnes uživatelé mohou získat okamžitý přístup do systému Abaqus (kvůli metodě FEA), do systému Tosca (neparametrická optimalizace) a do fe-safe (simulace odolnosti a zátěže). To vše v rámci společné platformy, která poskytuje efektivitu, flexibilitu, škálovatelnost a navíc je úsporná. Prostřednictvím „Power of the Portfolio“ nabízíme vylepšené technologické možnosti.


Původní navržený koncept

Náš obor se však vyvíjí. Dnešní uživatelé simulačních řešení potřebují více než jen technologie. Musíme umět zachytit a využít poznatky, které se ve firmách díky simulacím získávají, důkladněji a komplexněji sdělovat hodnotu simulace a zajistit, aby se využívala při řešení širší škály aktuálních problémů. Většina firem se v dnešním extrémně konkurenčním prostředí nezabývá jen tím, jak něco „vyřešit“, ale zejména jak „inovovat“. A simulace hraje v inovacích zásadní roli. Na rozdíl od testování prototypů je simulace dostupná kdekoliv, kdykoliv, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Díky procesům, které vyvinuli specialisté, ji mohou využívat i nespecializovaní uživatelé. Tím pádem je simulace přínosná a přístupná takřka komukoliv.


Inovace v praxi: průběžný návrh během optimalizace

Testování často přinese jen odpověď na jednoduchou otázku, zda řešení prošlo, nebo selhalo. Naproti tomu simulace vám může prozradit, proč váš produkt funguje, nebo naopak nefunguje. Může vás upozornit i na to, zda hrozí nějaké selhání. Zároveň dokáže navrhnout vylepšení produktu. Díky zachycení a automatizaci procesu vám simulace umožňuje prozkoumat návrh různými způsoby. Dnes už máme k dispozici celou řadu příkladů, jak zákazníci pomocí naší technologie odhalili možnosti návrhu, o kterých dříve nikdo nevěděl.


Finální optimalizovaný návrh

Procházíme tedy revolucí od pouhého „řešení“ k „inovacím“. Až se přechod zcela zdaří, budou simulační aktivity běžným základem práce ve firmách. Práce analytiků bude nezbytná nejen kvůli finančním úsporám a zkrácení doby návrhu, ale i kvůli snížení rizik. Firmy tak získají větší jistotu a konkurenceschopnost na přeplněném trhu. Zároveň budou moci naplno využít potenciálu výpočetního a virtuálního světa a vyvíjet tak inovativní produkty, které budou přínosem pro celou společnost. Ty firmy, které se těchto příležitostí ke změnám včas nechopí, budou postupně ztrácet svoji konkurenceschopnost.


Ověření výkonu výsledného návrhu

Mohlo by vás zajímat: